ፕሮጀክት መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍኖተ ብርሃን

Jan 09, 2019

ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ብርሃን ኣብ 8300 ትርብዒት ሜተር ኣብ ፈሮቭያ ኣሥመራ ተደኲኑ ዝርከብ ንብዙኃት ሊቃውንቲ ሃገር ዘፍረየ ስሙይ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ እዩ። እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ መመስከሪ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን መፍረዪ ብምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሓፈሻ ንዘሎ ሕጽረት መምህራን ሊቃውንቲ ንምቅላልን መናብርቲ ንምስፋሕን ብፍሉይ ጠሚቱ ዝሠርሕ ዘሎ ትምህርታዊ ትካል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብ6ተ መምህራንን 9ተ ተሓጋገዝቲ ሠራሕተኛታትን ተደጊፉ፡ ንኣስታት 60 ተመሃሮ ኣብ 6 ዓውድታት ትምህርቲ (ትርጓሜ መጻሕፍት ፡ ድጓ፡ መዝገበ ቅዳሴ፡ ቅኔ፡ ዝማሬ ወመዋሥዕት፡ ኣቋቋም) ካብ 3-5 ዓመታት ኣብ ዝወስድ ዘመነ ትምህርት የምህር ኣሎ።

እንተኾነ ዝኾነ ጽገና ከይተገብረሉ ዝጸንሐ ገለ ገለ ሕንፃታቱ ክፈርስ ስለ ዝጀመረ፡ ትምህርቱ ዳርጋ ናብ ደው ምባል፡ መንበር ናብ ምዕጻፍ ገጹ ይቀራረብ ኣሎ።

ኣብቲ ገና ዘይፈረሰ ዘሎ ሕንፃ ዝመሃሩ ዘለዉ ተመሃሮ ብዋኅዲ መሳለጥያታት፣ መምሃሪ ክፍልታት፡ ንምግብና ካብ ፈሮቭያ ናብ ኮሌጅ ደብረ ሲና ናብ ዕዳጋ ኃሙስ ብምኻድ ይምገቡ ኣለዉ።

ትኅዝቶ ፕሮጀክት፡- ስለዚ ነዚ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ቀዳማይ ገጽ፡- ሕንፃዊ ጽገና፡ ኣብ ካልኣይ ገጽ ድማ ምሕናፅ ተወሰኽቲ ሕንፃታት፡ መኅደሪ ተመሃሮ፡ መምሃሪ ክፍልታት፡ ቤት ንባብን ክሊኒክን . . . የጠቓልል።

ንዘለዎ ናይ ሕንፃ ጸገማት ብምፍታሕ፡ ዓመታዊ ን250 ተመሃሮ ኣብ 14 ዓይነታት ትምህርቲ ንምስትምሃር፣ ደረጃ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ናብ ደረጃ ኮሌጅ ምዕባይ፡ ማእከል ምርምር ልሳነ ግእዝን ዜማታትን መንፈሳዊ ትምህርታትን ንምግባሩ መደብ ወፂኡሉ ይሥራሕ ኣሎ። ምስዚ ደረጃ’ዚ ዝኸይድ ዘመናዊ መምርሒን መመኃደሪ ሕግን ኣርቂቑ ኣብ መሥርሕ ዕዮ ኣሎ።
ንትግባረኡ ኸኣ ዝተፈላለዩ መጽናዕታትን ንድፍታትን ተዳልዩ፡ ዋጋታት ተቐሚሩ፡ ውዕል ተኸቲሙ፡ ምወላ ኣብ ምጽባይ ይርከብ ኣሎ።

ምወላ ፕሮጀክት፦ ብናቕፋ 46.5 ሚልዮን ኮይኑ ፡ ብወገን መንበረ ፓትርያርክ 15.5 ሚልዮን ናቕፋ ተሰሊዕሉ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ 31 ሚልዮን ናቕፋ ድማ ብሕዝበ ክርስቲያን ንኽዋፃእ ተመዲቡ ስለዘሎ እቲ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ተረኺቡ ኮሌጅ ናብ ምፍራይ ሊቃውንቲ ቀልጢፉ ንኽምለስ ኣብ ዚግበር ጻዕሪ፡ ዓቕምና ዝፈቕዶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክንገብር ቤተ ክርስቲያን ትጽውዕ።

ባንክ ሕሳብ ቊጽሪ ፦ ________________

ፕሮጀክት ዝጀመረሉ ዕለት፦ ጥር 2012 ዓ.ም. (2019 ፈ.)

ተረባሕቲ ፕሮጀክት፦ ተመሃሮ መንፈሳዊ ኮሌጅ፡ መምህራን ኮሌጅ፡ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት።

ተሓታትን ኣተሓባባርን ፕሮጀክት፡- ቤት ጽሕፈት ምምኅዳር መንበረ ፓትርያርክ፣ Email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telephon No:-182098 ፣