ሓፈሻዊ ሥርዓተ መደብ ትምህርተ ሰንበት ( 1ይ ክፋል )

Mar 03, 2016

* መኽፈቲ መንፈሳዊ ጉባኤ ትምህርቲ ሰንበት፡ በቲ ኣብቲ ጉባኤ ዝለዓለ መዓርግ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ መራሒ እናተመርሐ ኵሉ ደው ኢሉ ብናይ ኃባር ጸሎት ይጅመር። ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዚካየድ ሥሩዕ ይኹን ዘይሥሩዕ መደብ (መርሓ ግብር) ብጸሎት ይኽፈትን ይዕፆን። ምዱብ መርሓ ግብር ኪጅመር ከሎ ብጸሎት ዘወትር ይኽፈት።

እዚ ሥርዓተ ጸሎት እዚ ኸኣ፦

• “አአትብ ገጽየን፡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ”
• ነአኵተከን አቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን
• ጸሎተ ሃይማኖትን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔርን
• ከምኡውን “ሰላም ለኪን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን’ የጠቓልል።
• ኣብ ሰንበት ግና ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም ብምድጋም ይበጽሕ።

* “ነኣምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ” ዝብል ግእዛዊ መዝሙር ብኃባር ይዝመር።

* ኵሉ ደው ኢሉ ኸሎ ናይ ዕለት ወንጌል ብመሠረት ናይ ዕለት ንባብ ግጻዌ በቲ ዝዓበየ በዓል መዓርግ ይንበብ። ንባብ ምስ ተወደአ ድማ ምስቲ ወንጌል ዚኸይድ ናይ ንባብ መዕፀዊ እቲ ኣንባቢ ይብል። (ንኣብነት ዘማቴዎስ፦ ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየስ ኢየኀልፍ፤ . . . )።
* ኵሉ ኮፍ ምስ በለ ኸኣ በቲ መራሒ መርሓ ግብር ነቲ ናይ ዕለት ወንጌል ብዚምልከት ጽማቝ መልእኽትን ትምህርትን ብመሠረት ትርጓሜ ወንጌል ኣብ ውሽጢ 5-10 ደቂቕ መብርሂ ይወሃብ።
* መኽፈቲ መዝሙር ብመራሒ መደብ ተመሪጹ ብኃባር ይዝመር። ከከም እቲ ዘሎ እኹል ጊዜ መደባት ናይቲ ዕለት ናይ ኃባር መዝሙር ኣብ መንጎ መደባት ኪግበር ይከኣል እዩ።
* ናይ ዕለት ትምህርቲ ስብከት በቲ ዝተመደበ መምህር ካብ 35-45 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ዕለት ሥነ ጽሑፍ ወይ’ውን ካልእ ተዛማዲ መደብ (ንኣብነት፡ መንፈሳዊ ተዋሥኦ፡ ሕቶን መልስን ወዘይመስሎ) ካብ 10-30 ደቂቕ ይካየድ። ብፍላይ ንሕቶን መልስን ዚምልከት፡ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ሕቶ፡ ናብ ኃላፊ ትምህርተ ሰንበት ክልል ቤተ ክርስቲያን ብቓል ይኹን ብጽሑፍ ኣቐዲሙ ይወሃብ፤ ንሱ ድማ ኣብቲ ኣብ ወርኂ ሓደ ጊዜ ዚካየድ መደብ ሕቶን መልስን ባዕሉ ይምልሶ።
* ሠለስተ ካብቶም ዝተፈቕዱ ያሬዳዊ መዛሙር ብመዘምራን ይቐርብ።
* ከከም ኣድላይነቱ ምኽሪ ኣበው በቶም ዝተፈቕደሎም ኣገልገልቲ ኣቦታት ጥራይ 5-10 ደቂቕ ይወሃብ።
* ናይ ማኅበር መልእኽትታትን ሓበሬታን ብመራሒ መደብ ይቐርብ።
* መዕፀዊ መዝሙር ዝኾነ “ጸጋ ነሣእነ ወሕይወተ ረከብነ” ሠለስተ ሳዕ ይዝመር።
* ኵሉ ደው ኢሉ ጸሎተ ምህላ (እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ በእንተ ሚካኤል፡ በእንተ ገብርኤል፡ በእንተ ሩፋኤል፡ በእንተ መላእክት፡ በእንተ ነቢያት ፡ በእንተ ሓዋርያት ፡ በእንተ ሰማዕታት ፡ በእንተ ጻድቃን፡ በእንተ ሰንበት፡ እግዚኦ መሓረነ ክርስቶስ ፡ በእንተ ማርያም ፡ ሰአሊ ለነ ) የብጽሕ። ብተወሳኺውን ብስም ናይቲ ክልል ደብሪ ታቦት ኣብቲ ዚግባእ ተራ ብምእታው ምምህላል ይከኣል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ምህላ ምብዛኅ ምስ መደባት ትምህርቲ ሰንበት ዝሳነ ኣይኮነን።
* መዛዘሚ ጸሎት ብዚግብኦ ዝለዓለ መዓርግ ብዘለዎ ይምራሕ። ምዱብ መርሐ ግብር ኪዛዘም ከሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ(ምፍናው) ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ኸሎ ቅድሚ ሠርሖተ ሕዝብ ኣቡነ ዘበሰማያትን በሰላመ ቅዱስ ገብርኤልን ተደጊሙ ካህን እንተሎ ድማ ሥርየት ይወሃብ።
* መራሒ መደብ እትዉ በሰላም ይብል። ሠርሖተ ሕዝብ (ፈነወ) ይኸውን።
* ከም መጠን ዕብየትን ዓቕምን ትምህርቲ ሰንበት እዘን ተጠቒሰን ዘለዋ መሠረታውያን መርሐ ግብርታት ከም ዘለወን ኮይነን ኣብቲ ሥሩዕ መደብ ምስቲ ዘሎ ጊዜ ካልእ ተወሰኽቲ መደባት (ንኣብነት ከም ትምህርቲ ተሠጥዎ ቅዳሴን ምስባክ ዘሰንበት ወዘበዓላትን ናይ ዕለት መዝሙርን ወዘይመስሎ) ምትእትታው ኣይክልከልን እዩ። እንተ ተኻኢሉስ ኣብ ዓመታዊ ውጥን ትምህርቲ ተመዲቡ ኪካየድ’ውን ይግብኦ እዩ።

* ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣብ ሥርዓተ ጸሎት፦
1. ጸሎት ኪጅመርን ኪውዳእን ከሎ ገጽካ ብስም ሥላሴ ምምዕታብ ይግባእ።
2. ጸሎት ኵሉ ሳዕ ካብቲ ጉባኤ ብዝለዓለ ማዕረግ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኪምራሕ ይግብኦ። ኵሉ ጊዜ ሥልጣን ክህነት ዘለዎም ካህናት እናተረኽቡ ነቲ ጉባኤ ብጸሎት ኪኸፍትዎን ብሥርየት ኪዓፅውዎን ይግባእ።
3. ኣብ መንጎ ጸሎት ማኅበር ውልቃዊ ጸሎት ኣይግባእን። ብኅብረት ናይ ዝግበር ጸሎት ሥርዓትን ኣበሃህላን፡ ተመሃሮ ከጽንዕዎ ይግባእ።
4. ማኅበራዊ ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ፡ ብሓደ ሥሙር ልብን ቃልን ከምኡ’ውን ብተመሳሳሊ ኣካላዊ ኣቃውማን ኮይኑ ብዘይ ታህዋኽን ጫውጫውን ዘይልሙድ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ኪኸውን ይግብኦ።
5. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ እዋን ገጽካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከኣ ናብ ወገን ምሥራቅ ምጥማት ይግባእ።
6. ጸሎት ኣብ ዚግበረሉ ጊዜ በኣንቃዕድዎ ሕሊና ዓይንኻ ቋሕ ኣቢልካ ምጽላይ እምበር ምዕማት ፈጺሙ ክልኩል እዩ።
7. ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ተጐልቢበን ኪጽልያ ይግባእ።
8. ኣብ ጊዜ ጸሎት ይኹን ኣብ ምሉእ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ደቂ ኣንስትዮ ብወገን የማን ደቂ ተባትዮ ኸኣ ብወገን ጸጋም ተፈላልዮም ኪቕመጡ ይግባእ።

* እዚ ድንጋገ እዚ ነቶም ዘይሥሩዕ መርሐ ግብርታት ማለት ከም መደብ ሕፃናት፡ ናይ ሥልጠና መደባት፡ ኣብ ጊዜ ዕረፍትን ሕዝባዊ ይኹን መንፈሳዊ በዓላትን ዚሥርዑ መደባት ፡ ካልኦት ዘይተጠቕሱ ግና ፍቓድ ዚረኽቡ ፍሉያት መደባት ኣይምልከትን እዩ። ብዛዕባ ሥርዓት ቤተ ክርስቲያን ዚምልከት ንዝተደንገገ ግና ወትሩ ኪሥርሓሉ ይግባእ።
* . . .ወዘይመስሎ።
እግዚአብሔር ንኣብያተ ትምህርተ ሰናብትና ብእምነትን ሥነ ምግባርን የጽንዓልና!

ምንጪ፦ መምርሒ ትምህርቲ ሰንበት

              መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

ዘመነ ዮሐንስ 16 የካቲት 2012 ዓ.…

February
Monday
24
ዝክር፦ ዕረፍታ ለኤልሳቤጥ እሙ ለዮሐንስ መጥምቅ፡ ወበዓለ እግዝእትነ ማርያም በዘነሥአት ኪዳነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 3፡17-ፍጻሜ። 2ይ ዮሐ. 1፡1-7። ግብ. ሐዋ. 1፡12-14። ምስባክ፦ መዝ. 88/89 ዓዲ መዝ. 67/68 ወንጌል፦ ሉቃ. 1፡39-56። ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኪዳነ ምሕረት

ኪዳን ፦ “ተካየደ” ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኾይኑ፡ “ተመሓሓለ፡ ተሰማምዐ፡ ተወዓዓለ” ማለት እዩ። ኪዳን፥ ንኽልተ ሓደ ዝገብር ናይ ፍቕርን...

ቀዳማይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ዘወረደ 

ቀጥታዊ ትርጕሙ ‘ዝወረደ’ ማለት እዩ። እዚ ድማ ምእንቲ ድኅነተ ዓለም፡ ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ካብ...

ዓቢይ ጾም

ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዓቢይ ጾም እዩ። እዚ ጾም እዚ ፈጣሬ ሰማያትን ምድርን፡ ጐይታ ጐይቶትን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ...

ዓቢይ ጾም፡ ካብ ሰኑይ 16 የካቲት ክጅመር እዩ!

ብኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና፡ ኣብ ዓመት 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዉ። ነዞም ኣጽዋማት ኵሉ ክርስቲያን ክጾሞም ኣብ ፍትሓ...

ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ተገምጊሙ!

12 የካቲት 2012 ዓ.ም.ግ (20 የካቲት 2020 ዓ.ም.)፡ ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዝግምግም ጉባኤ፡ ብፁዓን አቦታትን ኣባላት...

ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ

ያዕቆብ ማለት አኀዜ ሰኰና አዕቃጺ (ሓንኳሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ሃገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ 10 የካቲት ቍጽሩ ካብ...

አዋጅ ምህላ ጾመ 40 ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ/እትጾሙሉ እዋን ፍለዩ ምህላ’ውን ኣውጁ” ኢዩ. 1፡14 ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ሾብዓተ...

ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ…

05 የካ 2012 ዓ.ም.ግ (13 የካ 2020 ፈ.) ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራንዮስ (እንዳ...

በዓለ ስምዖን ኣረጋዊ - 8 የካቲት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋን ተዋሒዱ ምስ ተወልደ፡ ሕጊ መጽሓፋዊ ንምፍጻም ኣብ 40 መዓልቱ፡ መሥዋዕቲ...

ክብረ በዓል ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ተኸቢሩ!

ዓመት መጸ 1 የካቲት ዝበዓል ዝክረ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ሎሚ ዓመት 2012 ዓ.ም. እውን ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተኸቢሩ! ኣብዚ ክብረ በዓል...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...