ሰማዕት ቅዱስ ፊላታዎስ

Jan 24, 2018

ሰማዕት ማለት ቃሉ ካብ ግእዝ ዝወጸ ኮይኑ፡ ትርጕሙ ምስክር ማለት እዩ፡ ብመሠረት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ኵሎም እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ናቱ ጥበብ ዝምስክሩን ዝነግሩን እዮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ካብ ሰንበት ክሳዕ ኃሙስ ዘለዉ ሥነ ፍጥረታት ዝፈጠሮም፡ ደቂ ሰባት ብኣኣቶም ፈጣሪኦም ክፈልጡን ከመስግኑን፡ ንመግበ ሥጋን ነፍስን ክኾኑዎምን ከገልግልዎምን እዩ። ግና ንሕና ደቂ ሰባት ፈጣሪና ብዘይምፍላጣ ንኣኣቶም ፈጣሪ ብምግባር ነምልኮም ኢና። ሓደ ፈጣሪኦ ብዘይምፍላጥ ፍጡር ላም ዘምልኹ ኣብ ሃገረ ኣንጾኪያ ዝቕመጡ ስድራ ነበሩ። ነዛ ላም እዚኣ ኣብ ዝበለጸ ገዛ ኣቐሚጦም ዝተፈላለየ ኣዚዩ ዝጸበቐ ብወርቂ ዝተሸለመ ክዳውንቲ ከዲኖም ኣብ ክሳዳን ኣእጋራን ናይ ወርቂ በናጅር ኣልቢሶም፡ ብመዓልቲ ሸብዓተ ጊዜ ቅዱይ ቅብዒ እናቀብዑ ይኣጥንዋ ነበር።

እዞም ሰባት ፊላታዎስ ዝበሃል ወዲ ነበሮም፡ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኾኖ ነታ ጣዖቶም ዕጣን ክኣጥና ሓተትዎ ንሱ ግና ኣበዮም፡ ኣዝዮም ይፈትዎ ብምንባሮም ድማ ዋላ ሓንቲ ኣይበልዎን። ሕፃን ፊላታዎስ ግና ኣምላኽ ፀሓይ ትመስሎ ስለ ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ደው ኢሉ “ፀሓይ ብሓቂ ንስኺ ሓቐኛ ኣምላኽ እንተዄንኺ ንገርኒ” ክብል ሓተታ። ፀሓይ ከኣ “ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኹን፡ ኣነ ብኢድ ኣምላኽ ዝተፈጠርኹ ፍጡርን ኣገልጋሊ ኣምላኽን እየ፡ ንስዃ’ውን ነቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ክትፈልጦ ኢኻ ምእንቲ ስሙ ድማ ደምኻ ክተፍስስ ኢኻ” በለቶ።

በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ልቡ ኣዝዩ ተተንኸፈ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ መልኣኹ ልዒኹ ካብ ሥነ ፍጥረት ኣትሒዙ ክሳዕ ነገረ ሥጋዌ ዘሎ ኵሉ መሃሮ። በዚ ኸኣ ኣዝዩ ተሓጐሰ፡ ካብቲ ጊዜ ኣትሒዙ ኸኣ ክጽልይን ክጸውምን ንድኻታትን ሽጉራትን ኸኣ ክምጽውትን ጀመረ።

ሓደ መዓልቲ ስድርዑ ናብ መወዳዕታ ዓመት በዓል ንፈተውቶም ኣኺቦም እናበዓሉ ከለዉ ንወዶም ጸዊዖም ነታ ላም ዕጣን ከእርግ ኣዘዝዎ። በዚ ጊዜ ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም “ ብሓቂ ንስኺ ኣምልኽ ኢኺ፧” ኢሉ ተሓተታ። እታ ላም ኸኣ “ኣነስ ኣምላክ ኣይኾንኩም፡ ሰይጣን ኣብ ውሽጠይ ኣቲዩ እዩ ንሰባት ከጋግይ ዝገበረኒ” ብምባል ድኅሪ ምምላስ፡ ብቀርና ንስድራኡ ወጊኣ ቀተለቶም።

ሕፃን ፊላታዎስ ነታ ላም ቀቲልኩም ብሓዊ ኣቓጽልዋ ኢሉ ምስ ኣዘዘ፡ ኣብ ቅድሚ ስድራኡ ደው ኢሉ፡ ናብ እግዚአብሔር ንስድራኡ ከተንሥኣሉ ጸለየ። ሥድራ ፊላታዎስ ነፍሶም ተመሊሳትሎም ምስ ተንሥኡ ኣብ ሲዖል ዝረኣይዎ ስቓይ ነቲ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ ኵሉ ነገሩ።

ብድኅር እዚ ሕፃን ፊላታዎስ ምስ ስድራኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ተጠመቑ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕፃን ፊላታዎስ ናይ ምፍዋስ ጸጋ ስለዝሓቦ፡ ንዝተፈላለየ ሕማምን ደዌ ዘለዎም ብስም እግዚአብሔር ክፍውስ ጀመረ። እዚ ዜና እዚ ድማ ኣብ ንጉሥ ተሰምዐ። በቲ ጊዜ ዝነበረ ንጉሥ ኣዝዩ ጨኻን ንክርስቲያን ዝጸልዕን፡ ዘሳቕይን ዝቀትል ዝነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ነበረ። እዚ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ኣጸዊዑ ንጣዖቱ ኣጵሎን ዕጣን ከዕርግ ኣዘዞ። ሕፃን ፊላታዎስ ብጀኻ እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ኣበዮ። ንጉሥ በዚ ሓሪቁ ንኣዘዝቱ ብዝተፈላለየ መሳቐይ ከሳቕይዎ ኣዘዘ። እንተ ኾነ ግና እግዚአብሔር ኃይሊ ጽንዐት ሒብዎ ጸንዐ። ንንጉሥን ንጣዖታቱ ድማ ረገመ።

በዚ ጊዜ ንጉሥ መልሓሱ ክቆርጹ ኣስናኑ ክሰብሩ ኣዘዘ። ይኹን እምበር በቲ ኵሉ ሕፃን ፊላታዎስ ኣዝዩ ጸንዐ። በዚ ኵሉ ዝተገረመ ንጉሥ ንሕፃን ፊላታዎስ ብጥዑም ቃላት ኣታሊሉ ንጣዖታቱ ክዓጥን ሓተቶ። ፊላታዎስ ኸኣ ብልቡ ሓደ ነገር ሓሲቡ ሓራይ በሎ። በዚ ጊዜ ንጉሥ ኣዝዩ ተሓጕሱ ነቶም 70 ጣዖታት ከምጽእዎም ንሕዝቡ ድማ ሕፃን ፊላታዎስ ዕጣን ንጣዖታት ክዓጥን ከሎ ክርእዩ ኣወጀ።

ሕፃን ፊላታዎስ ግና እቶም 70 ጣዖታት ክመጽዑ ከለዉ ናብ እግዚአብሔር ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም መሬት ተኸፊታ ክትውሕጦም ለመነ። እግዚአብሔር ኣምላኽ’ውን ጸሎቱ ሰሚዑ መሬት ተኸፊታ ነቶም 70 ጣዖታት ምስ ኣገልገልቶም ወሓጠቶም። በዚ ጊዜ እቶም ተኣኺቦም ዝነበሩ ኵሎም ኣሕዛብ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመኑ።

ንጉሥ ነዚ ኵሉ ምስ ረዓየ ኣዝዩ ተቖጥዐ፡ ንሕፃን ፊላታዎ ክሳዱ ቆሪጾም ክስይፍዎ ኣዘዘ። በዛ መዓልቲ እዚእ ሕፃን ፊላታዎስ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቀቢሉ ብሰማእትነት ኣዕረፈ።

ዝተፈተውኹም ሕፃናብ ካብዛ ታሪክ እንታይ ተማሂርና፦

1. እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣምላኽና ክነለልይ ከም ዝሕግዙና። ፀሓይ ወርኂ ከዋክብቲ ሰማይ እንስሳታት ኣታክልቲ ኵሎም ፍጡራት ኣፈጣጠርኦም ድማ ፈጣሪ ክንፈልጥ ዝሕግዙ እዮም።
2. ብጀኻ ኣምላኻ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየሎ። እቲ ሓቐኛ ኣምላኽ ድማ ኣብ ጊዜ ሽግርና ከም ዘጽንዓና። 
3. ምእንቲ ስም ኣምላኽ ምእንቲ ሃይማኖትና ክሳዕ ሞት ክንጸንዕ ከም ዝግብኣና።

ስለዚ ዝተፈተኹም ሕፃናት ክሳዕ ሞት ከም ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ እሙናት ክንኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። በረከቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ሕፃን ፊላታዎስ ይዓድለና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።

No events found.

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት...

ኰኵሐ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ

ሊቀ ሓዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱሳን ሓዋርያት: ብኸመይ ከም እተጸውዑን ክሳዕ ዕርገት ዝነበርዎ ኵነታትን ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል፡ ድኅሪ ዕርገትን ክሳዕ መጀመርያ ስሳታትን...

ዓምደ ሃይማኖት ወማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቄርሎስ

ቅዱሳን አበው ሊቃውንት፡ ከም መጠን ስፍሓት ኣእምሮኦምን ጽንዓት ሃይማኖቶምን መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም መንፈሳውያን ድርሳናት፡ ተግሣፃት፡ መድበላት ዝጸሓፉ፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ...

ብመስቀሉ ክዘንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ

እስከ ኽንዛረብ ምእንትዚ ተላቢዑ ዘሎ ኮሮና ሕማምእግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብተድላ ብደስታ ክነብር እምበር ኣይነበረን ክሳቐ ብሕማምምናልባት ነዚ ሰብ ዘጽሕን...

ቅዱስ ሓዋርያ ታዴዎስ፦ “ነዚ እዩ ጐይታ ሃብታም መንግሥተ ሰማያት ካብ…

ታዴዎስ ማለት ዘርእን ማእረርን፡ ካህነ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቍጽሩ ምስ ዓሰርተው ክልተ ሓዋርያት ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ እዩ። ሊቀ ሓዋርያት...

አሥርቆት ዘወርኀ ሐምሌ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ሐምሌ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ነሐሴ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ሐምሌ ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወሌሊቱኒ ፲ቱ...

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር

ገዳም ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቅ ቴድረር ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ካብ ከተማ ደቀምሓረ ንደቡብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ከባቢ...

“ብኃጢኣት ሕዝበይ እየ ኣብ ኢድኩም ኣውዲቐያ!”

ገቢረ ተአምራት ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም፡ ተነጊሩ ዘይጽገብ ተጻሒፉ ዘይፍጸም እዩ። ካብ ፅንሰታ ዝጀመረ ገቢረ ተአምራት ክሳዕ ምጽኣተ ክርስቶስ በቲ...

"ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር/ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ” “መዝ. ፻፵፮፥፰/147፡8

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

እንቋዕ ናብ ዘመነ ክረምት ብሰላም ኣብጽሓና!

ዘመነ ክረምት  ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ ጊዜ ክረምቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ...

“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ…

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21) ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን...

ገዳም ደብረ ሲና

ገዳም ደብረ ሲና፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ከባቢ መንሳዕ፡ ካብ ዒላበርዕድ ንሸነኽ ምሥራቕ ብእግሪ ናይ ክልተ ሰዓትን ፈረቓን...

  

latest articles

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...