ቀዳሞት ሰባት - ኣዳምን ሔዋንን

Nov 29, 2017

እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ንዅሉ ኣብ ሰማያትን ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ፍጥረት ምስ ፈጠረ ኣብ መወዳእታ፡ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ/ ብመልክዕናን ከም ምስልናንን ሰብ ንግበር” ኢሉ ንሰብ ፈጠሮ።

ሰብ ብዘይ ሥራሕ ክቕመጥ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለ ዘይነበረ’ውን ክሕልዋን ኽዓያን ኢሉ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። “እንሆ ኣብ ገነት ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ዅሉ ሣዕርን ኣብ ውሽጡ ዚዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ናይ ኵሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣሎኹ እሞ መግቢ ይኹንኩም። ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይትበልዕ ካብኣ ዝበላዕካላ መዓልቲ ግና ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ” ኢሉ ንሰብ ትእዛዝ ሃቦ። ሰብ ኸኣ ንሕይወት ዘለዎ ኵሉ ፍጡር እንስሳን ኣዕዋፍን ኣታክልቲን ዕፀዋትን ስም ኣውፅኣሎም። ንእኡ እትበቅዕ ደጋፊት ግና ኣይተረኽበትን። እዚ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ይበሃል።

እግዚአብሔር፡ ኣዳም በይኑ ክኸውን ፍቓዱ ኣይነበረን፡ ስለዚ ሓጋዚት ትኾኖ ካልኣይቲ ኽገብረሉ ፍቓዱ ኮነ። በዚ መሠረት ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣደቂሱ፡ ሓንቲ ዓጽሚ ካብ ጐድኑ ወሲዱ ናይ ጓል ኣካል ዘለዋ ገይሩ ንሔዋን ፈጠራ። ኣዳም ኸኣ ንሔዋን ምስ ረኣያ “እዚኣ ዓጺሚ ኻብ ዓጽመይ፡ ሥጋ ኸኣ ካብ ሥጋይ እያ እሞ ሰበይተይ ትኹነኒ” በለ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ “ፍረዩን ተባዝኁን ንምድሪ ኸኣ ምልእዋን ምለኽዋን” እናበለ ባረኾም። ኣዳምን ሔዋንን ብርሃን ስለዝተኸድኑ ኣይሓንኩን ኅፍረት’ውን ኣይነበሮምን።

ጸላኤ ሠናያት ሰይጣን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከጻልኦም መደበ። ኣብ ተመን ተሠዊሩ ንከስሕቶም ኢሉ ናብ ሔዋን ኸይዱ “ንግሥተ ሰማይን ምድርን ሔዋን ከመይ ኣለኺ” በላ። ሔዋን’ውን በዚ ውዳሴ ከንቱ ዝመልኦ ሰላምታኡ ተሓጕሳ ምስ ተቐበለቶ፡ “ኣምላኽ ካብ ኵሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዙኩም’ዩ፧” ብምባል ሓተታ። ሔዋን ኸኣ “ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና፡ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ከይንበልዕ ኣዚዙና እዩ” ኢላ መለሰትሉ። ተመን ድማ ንሔዋን “ኣምላክ ካብኣ ኣይትብልዑ ዝበለኹም፡ ካብኣ ምስ ትበልዑ ዅሉ ትፈልጡ ከም ኣምላኽ ድማ ስለ እትኾኑ፡ ጽቡቕን ክፉእን ከአ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም” በላ።

ሔዋን ኸኣ በቲ ዘረባኡ ተማሪኻ ነታ ኦም ምስ ረኣየታ፡ እታ ኦም ንምርኣያ ጽብቕቲ እቲ ፍሬኣ’ውን ንምብልዑ ጥዑም ጥበብ ዝህብ ዘብህግ ምዃኑ ርእያ ካብ ፍረ እታ ኦም ወሲዳ በልዐት። ንኣዳም ድማ ወሲዳ ሃበቶ’ሞ ብሓንሳእ በልዑ። ብኡ ንብኡ ድማ ጸጋኦም ተገፊፉ፡ ዓይነ ልቦናኦም ተኸፊቱ ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም ቈጽሊ በለስ ሰፍዮም ተከድኑ።

በዚ ምኽንያት ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ምስ ሰምዑ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና “ ኣዳም ኣበይ ኣሎኻ፧” ኢሉ ጸውዖ። ኣዳም ኸኣ “ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኩ ጥራየይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሀ ተኃባእኩ” ኢሉ መለሰሉ። እግዚአብሔር ድማ “ዕራቕኻ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ፧ ካብቲ ኣይትብላዕ ዝበልኹኻ ኦም በሊዕካ ዲኻ፧” በሎ። ኣዳም ድማ ‘እታ ሓጋዚት ኽትኮነኒ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ኣስሒታትኒ በሊዐ’ በለ። ሔዋን ምስ ተሓተተት ድማ ‘ተመን ኣሲሒታትኒ’ በለት።

ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሶም ድማ ኵሎም ተቐጽዑ። ካብታ ብሰላምን ሓጐስን ዝነብሩላ ገነት ተሰጕጎም ወፅኡ። ብሰንኪ እዚ ድማ እታ ዝነብሩላ ምድሪ “እሾዅን ተዀርባን ተቡቍል” ተባሂላ ተረግመት። በዚ ኸኣ 5500 ዘመን ናይ መከራን ፍዳን ኵነኔን ኮነ። እንተኾነ ግና ኣዳምን ሔዋንን በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ፡ ተወካፌ ንስሓ እግዚአብሔር ተስፋ ድኅነት ሃቦም እሞ ድኅሪ 5500 ዓመት ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ተጠሚቑ ተሰቒሉ ሞይቱ ተንሢኡ ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።

እምበኣር ካብ ታሪኽ ኣዳምን ሔዋንን እንታይ ኢና ንመሃር፧

1. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ፍጥረታት ኣኽቢሩ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ከም ዝፈጠሮ።
2. ኣዳምን ሔዋንን ንሕይወቶም ሰላምን ቅሳነትን ዝህቦም ምስ እግዚአብሔር ዘንብሮም ሕጊ ከም ዝተዋህቡ።
3. ኣዳምን ሔዋንን ብምኽሪ ሰይጣን ተጋጊዮም ሕጊ እግዚአብሔር ጥሒሶም ምስ እግዚአብሔር ከም ዝተጻልኡ።
4. ሕጊ እግዚአብሔር ምጥሓስ መቕጻዕቲ ስለዘስዕብ፡ ፍዳን ኵነኔን ተፈርዶም።
5. በደሎም ኣሚኖም ምስ ተነስሑ ግና እግዚአብሔር ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ብዝሃቦም ተስፋ ድኅነት ድኅሪ 5500 ዓመት ናብ ዝቐደመ ክብሮም ቦታኦም መለሶም።
6. . . . ዘይመስሎ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

ዘመነ ዮሓንስ 2 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Saturday
8
ዝክር፦ አትናስያ ቅድስት፡ ወደሚና ሰማዕት ወአኃዊሁ፡ ወኢዮጰራቅስያ ብፅዕት። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ጢሞ. 5፡1-10 1ይ ጴጥ. 3፡1-6 ግብ. ሐዋ. 27፡39-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 47/48 ወንጌል፦ ዮሐ. 8፡1-11 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...