ስብሐተ ማኅሌት (2ይ ክፋል)

Feb 04, 2021

6. ንኡስ መረግድ፥ መዘምራን ቆይሞም፡ ጸናጽሎም ላዕልን ታሕትን እናበሉ፡ ከበሮ እናሃረሙ ዝፍጽምዎ ኣገልግሎት እዩ። ‘ንኡስ’ ዝተባህለሉ ምኽንያት ብኣተሃራርማ ከበሮኡ፡ ብኣወራርዳ ጸናጽሉ ከምኡ’ውን ካብ ጥሬ ዜማ ብዙኅ ምርኅኃቅ ስለ ዘይብሉ እዩ።

ናይቲ ዕለት ቀለም መዝሙር ኮነ ምልጣን፡ ብዝማሜ ብምልኡ ብዜማ ድኅሪ ምብጽሑ ንኡስ መረግድ ከበሮ ብጸጋም ክልተ ጊዜ፡ ብየማን ወገን በቲ ዓቢይ ገጽ ድማ ሓደ ጊዜ እናተሃርመ ይፍጸም። በዚ ኣገባብ’ዚ እቲ ቀለም ክልተ ጊዜ ይበሃል እሞ መልዓሊ (ማንሻ) ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። ካብ ማንሽኡ ጀሚሩ እናተመላለሰ ድኅሪ ምዝማሩ ናብ ዓቢይ መረግድ ይቅየር።

     ንኡስ መረግድ ክፍጸም ከሎ ካህናትን ዲያቆናትን ዕጣን ይዓጥኑ። ካህናት ናይ ኢድ መስቀል ኣብ መንኰቦም ተሸኪሞም፡ ብጸጋማይ ኢዶም ጽንሐሕ ይኅዙ፡ ዲያቆናት ድማ ብጸጋማይ ኢዶም መስቀል፡ ብየማን ድማ ጥዋፍ ኂዞም ይኽተልዎም። 

ምሳሌኡ ድማ ክነግህ ከሎ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣይሁድ ተታኂዙ፡ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ንፍርዲ ምቕራቡ ዘመልክት እዩ። (ማቴ. 27፡11) ንኡስ መረግድ ህድእ ኢሉ ምብጽሑ፡ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ፡ ኣይሁድ ብሓሶት እናኸሰስዎ ምንም መልሲ ናይ ዘይምሃቡ ምሳሌ እዩ።

7. ዓቢይ መረግድ፥ ድኅሪ ንኡስ መረግድ ዝበጽሕ ኮይኑ፡ ቅልጥፍን ምውቅን ብዝበለ ኣተሃራርማ ከበሮ ይዝመር። ብዜማኡን ብከበሮ ኣተሃራርማኡን ብጸናጽል ኣወራርዳኡን ፍሉይ እዩ። ብተወሳኺ ካብ የማን ናብ ጸጋም ዝግበር ምንቅስቃስ ኣለዎ። ናይ ጸናጽል ምንቅስቃስ’ውን ከም ከበሮኡ ቅልጡፍ እዩ። እዚ ድማ ጲላጦስ፡ ጐይታ ንኽግረፍ ብቕልጡፍ ውሳኔ ምሃቡን፡ ወተሃደራቱ ድማ ናብ የማንን ጸጋምን እናደፍኡ ናብ መቀጥቀጢ ቦታ ምውሳዶምን፡ ሕዝቢ ከኣ ‘ብቅልጡፍ ብሞት ይወገድ” እናበሉ ዓው ኢሎም ናይ ምጭዳሮም ምሳሌ እዩ። ኣይሁድ ኣብ ሕጎም፡ ዝገርፍዎ ኣይሰቅልዎን፡ ዝሰቅልዎ ድማ ኣይገርፍዎን እኳ እንተነበሩ ካብ ዝተኣዘዘ ሕጊ ወፃኢ ዕጽፍን ድርብን እናገበሩ 40 ጭጕራፍ ክግረፍ ዝግብኦ፡ ቊጽሪ ተደናጊርና እናበሉ 6,666 ጊዜ እዮም ገሪፎሞ። እዚ ናይ ከበሮን ጸናጽልን ፍጥነት ንግርፋት ጐይታ ምሳሌ እዩ።

    ብሓፈሻ ኣብ ዓቢይ መረግድ፡ እቲ ሰፊሕ ክፋል ከበሮ ብተደጋጋሚ ይህረም። መዘምራን ድማ ናይ ኣካል ምንቅስቃሶም የቀልጥፍዎ። ምሳሌኡ ከኣ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ መስቀል ዘመልክት እዩ።

8. ጽፍዓት፥ እዚ ክፍሊ ማኅሌት’ዚ ጸናጽልን ከበሮን ብፍጥነት ዝህረሙሉ እዩ።

ጽፍዓት ድኅሪ ዓቢይ መረግድ መዘምራን ከበሮኦምን ጸናጽሎምን እናቀልጠፉ ምዝማሮም፡ ኣይሁድ ገጽ ጐይታ ብጨርቂ እናሸፈኑ ደጋጊሞም ብጽፊዒት ምህራሞም የመልክት።

ጽፍዓት፡ ቃለ እግዚአብሔር እናኣመላላስካ ብዜማ እናቀልጠፍካ፡ ብከበሮን ጸናጽልን ምዝማር ማለት እዩ። ጽፍዓት ልክዕ ከም ካልእ ናይ ሥርዓተ ማኅሌት ደረጃታት ብከበሮን፡ ጸናጽልን ተዓጂቡ ዝዝመር ኮይኑ፡ ካብቶም ካልኦት ናይ ሥርዓተ ማኅሌት ደረጃታት ዝፈልዮ ግን ጽፍዓት ምስ ኣመላላስ ተተኃኂዙ ዝኸይድ ምዃኑ እዩ።

9. ድርብ ጽፍዓት፥ ብጸናጽል ኣወራርዱኡን፡ ብዜማ ቃናኡን፡ ብከበሮ ኣተሃራርሙኡን ካብ ተራ ጽፍዓት ፍልይ ዝበለ ናይ ማኅሌት ክፍሊ እዩ።

ብናይ ሥርዓተ ማኅሌት ኣገልግሎት፡ መረግድ ድኅሪ ምምርጋዱ፡ ብከበሮ ይጽፋዕ፡ ካብኡ ቀጺሉ ጽፍዓቱ ድርብ ይኸውን። ድርብ ጽፍዓት ክበሃል ከሎ ክልተ ጊዜ ተመላሊሱ ምጽፍዑ ዘመልክት እዩ። ብርግጽ ጽፍዓቱ ሠለስተ ጊዜ ኾይኑ፡ መዘምራን ከበሮ ይቊርቊሩ ይጸፍዑ፡ ከበሮ ይቊርቊሩ ይጸፍዑ፡ ከበሮ ይቊይቊሩ ይጸፍዑ። እዚ ምድግጋም ቤተ ኣይሁድ፡ ንጐይታ ብዘይ ርኅራሄ ብተደጋጋሚ ናይ ምጽፍዖም ምሳሌ እዩ።

ድርብ ጽፍዓት ከም ካልኦት ክፍልታት ማኅሌት ብጸናጽልን ከበሮን ዝዝመር እኳ እንተኾነ ብተደጋጋሚ ሠለስተ ጊዜ ብምቊርቋርን፡ ብምጽፋዕን ዝፍጸም ሥርዓተ ኣገልግሎት ብምዃኑ ግን፡ ካብ ካልኦት ናይ ሥርዓተ ማኅሌት ደረጃታት ፍሉይ ይገብሮ።

10. ናይ ኢድ ጽፍዓት(ጭብጫቦ)፥ እዚ ክፍሊ እዚ ናይ መወዳእታ ደረጃ ማኅሌት ኮይኑ፡ ፍጥነት ብዝመልኦ ኣገባብ ይፍጸም። ናይ ጭብጨባ ጽፍዓት ካብ ተራ ጽፍዓት ብመጠኑ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ብምባል ኣብ ክንዲ ጸናጽል፡ ማኅሌታዋያን ብኢዶም እናጣቅዑን ከበሮ እናሃረሙን ዝዝምርዎ እዩ። ምሳሌኡ ከኣ ኣይሁድ ንጐይታ ብጽፍዒት ደጋጊሞም ናይ ምህራሞም እዩ።

ክሳብ ናይ ጭብጨባ ጽፍዓት ዘለዉ ክፍልታት ሥርዓተ ማኅሌት፡ ብከበሮን፡ ጸናጽልን ተዓጂቦም ይፍጸሙ። ኣብዚ ክፍሊ ግን ኣብ ክንዲ ጸናጽል ናይ ኢድ ጭብጨባ ይግበር። እዚ ጭብጨባ ብኣገልገልቲ ዝፍጸም እዩ። በዚ ድማ ካብ ካልኦት ደረጃታት ማኅሌት ይፍለ።

ኣብ ሥርዓተ ማኅሌት ናይ ክብረ በዓል፡ ንዕለቱ ዝምልከት ቀለም ካብ ድጓ ብብምራጽ ተዳልዩ፡ እቲ ቀለም ብኣገባብ ተመርጊዱ፡ መልዓሊ ከም ሥርዓቱ ተጸፊዑ ምስ ወድአ፡ ብድኅሪኡ መዘምራን ኣከታቲሎም ዝፍጽምዎም ዘይተርፉ ኣገልግሎታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ ኣመላላስ፡ ወረብ፡ ኣጽሕሶ ይበሃሉ።

ሀ. ኣመላላስ፥  ኣመላላስ ብሓደ፡ ብክልተ ወይ ብሠለስተ መዘምራን ጣዕመ ልሳን፡ ብህድኣትን፡ ብምስሓብን እናለዘቡ ብምምልላስ ናብ ፍጥነት ምኻድ ማለት እዩ። ናይ ከበሮኡ ኣተሃራርማ ድማ፡ ናይ ጣዕመ ልሳኑ ምንዋኅን፡ ምሕፃርን ተኸቲሉ ይኸይድ።

ኣመላላስ ዝበሃል፡ መዝሙር ወይ ድማ እስመ ለዓለም ወይ ውን አቡን ብኸምዚ መንገዲ ዝኸይድ ቀለም፡ ቁምን መረግድን ብኣገባብ ምስ በጽሐ፡ ናይ መልዓሊ ቀለም ከም ሥርዓቱ ተጸፊዑ ይበጽሕ እሞ ብሓደ፡ ብኽልተ ወይ ብሠለስተ መዘምራን ጣዕመ ልሳን ዝዝመር ኣመላለስ እዩ።

  ኣመላላስ ማለት ወዝ ብዘለዎ ድምፂ ካብቲ ሊቃውንቲ ኣንቢሮሞ ዘለዉ ምልክት ከይወፃእካ እናመላለስካ ምዝያም ማለት እዩ። መዘምራን ነቲ ዜማ ጣዕሚ ብዘለዎ መልክዕ የመላልስዎ፡ የዚምዎ። ይኹን እምበር ከበሮ ከይተጠቀሙ’ውን፡ ኣብ ክንዲ ዘመላልስዎ፡ ብጐረሮ ጥራይ ዝኃልፍዎ ኣለዎ። እዚ ማለት ጣዕሚ ብዘለዎ ድምፅን ብዘሐጒስ ኣፈጻጽማን ይዝይሙ።

ኣመላላስ፡ መቈምያኦም ኣብ መንኰቦም ብምሽካም፡ ብምርጋጽ; ብጭብጨባን ዕልልታን መጀመርያ ህድእ ብዝበለ ኣተሃራርማ ቀጺሉ ድማ ዝሽብሸብ እዩ። እዚ ድማ ጲላጦስ ንኣይሁድ ብምእማን፡ ንጐይታ ከድኅን ደልዩ፡ መላሊሱ እንታይ ጌሩ እናበለ ምሕታቱ የመልክት። ድኂሩ ምሽብሻቡ ከኣ፡ ጲላጦስ ኣብ መወዳእታ ከም ሕጉኹም ፍረድዎ ኢሉ ኣኅሊፉ ምሃቡን፡ እቶም ሕዝብን ወተሃደራትን ደስ ኢልዎም ቀልጢፎም እናረገጹ፡ እናሃረሙ፡ መስቀሉ ኣሰኪሞም ክሰቅልዎ ናብ ቀራንዮ ምውሳዶም ዝገልጽ እዩ።

ኣብ ጊዜ ለዘብ ካህናትን መዘምራንን ከምቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስፍሓትን፡ ከም ናይ ሊቃውንቲ ቊጽርን ብቅኔ ማኅሌት፡ እናርገጹ ይዝምሩ። መዘምራን ከርግጹ ከለዉ፡ ነቲ ቀለም መሠረት ብምግባር ምስ ጸናጽሉን፡ ከበሮኡን እናወሓዱ እዮም። መዘምራን የማንን ጸጋምን ብምዃን ከርግጹ ከለዉ ብእግሮም ንመሬት ይሃርሙ። የማንን ጸጋምን ኮይኖም ምርጋጾም፡ ኣይሁድ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ን340 ጊዜ ንጐይታ ናይ ምርጋጾም ምሳሌ እዩ። ትርጓሜኡ ድማ ብናይ ክርስቶስ ቤዛነት፡ መከራ፡ ስቅለትን ሞትን ጸላኢና ዲያብሎስ ናይ ምርጋጹ ምሳሌ እዩ።

ለ. ወረብ፥  ወረብ ማለት ምቅባል ወይ ድማ ምድግጋም ማለት እዩ። እዚ ድማ ብምቅብባልን ደጋጊምካ ብምምልላስን ዝዝመር እዩ። ወረብ ልክዕ ከም ኣመላላስ መቈምያ ኣብ መንኰብካ ብምሽካም፡ መሬት ብምርጋጽ፡ ብጭብጨባን ብዕልልታን ዝበሃል እዩ። ምሳሌኡ ድማ ጐይታ መስቀሉ ተሸኪሙ ናብ ቀራንዮ ክጓዓዝ ከሎ ናይ ገሊላ ኣንስቲ ብዘይ ምቊራጽ እናልቀሳ ምኽታለን፡ ኣይሁድ ግና ደጋጊሞም እናረገጹ፡ እናሃረሙ ደስ ኢልዎም ክሰቅልዎ፡ መስቀሉ ኣሸኪሞም ናብ ቀራንዮ ናይ ምውሳዶም ምሳሌ እዩ።

ኣብ ኣመላላስን ወረብን ኣበሃሃህላ ኃዘንን ሓጐስን ብሓንሳብ ዝረኣይሉ ገጽ ዘለዎ እዩ። ኃዘን ናይ መስቀል ምሳሌ ዝኾነ መቈምያ ምሽካም ኮይኑ፡ ጭብጨባን ዕልልታን ድማ ናይ ሓጐስ መግለጺ እዩ። እዚ ዝኾነሉ፡ ሞት ጐይታ ዋላ’ኳ መኅዘኒ እንተኾነ፡ ድኅነት ስለዘውህብ ግን ናይ ምእመናን ሓጐስ ንምግላጽ ዝግበር ሥርዓት እዩ።

ወረብ ምስጋና ኮይኑ ንመዘምራንን ምእመናንን ሓደ ዝገብር እዩ። ጣዕመ ዜማኡ ብዘይ ከበሮን ጸናጽልን፣ ብየማንን ጸጋምን ድኅሪ ምምልላሱ ብዘርግጹ መዘምራን ተዓጂቡ ዝፍጸም ሥርዓት እዩ። እዚ ብህድኣት ዝጅመር ክፍሊ፡ እናደመቐን እናፈጠነን ብምኻድ ኣብ መወዳእታ ይሽብሸብ። ሊቃውንቲ ክዝምሩ ከለዉ፡ ምእመናን ከኣ ብእልልታን ብጭብጨባን ይዕጅቡ። ስለዚ ብኸምዚ ኣገባብ ሥርዓተ ኣገልግሎቱን ኪደቱን ሓልዩ ይፍጸም።

ሐ. አጽሕሶ፥ ኣጽሕሶ ካባ (ጥንግ ልብስ)፡ ብዝለበሱ እናተዓጀበ ዝዝመር ጣዕመ ዝማሬ፡ ከምኡ’ውን ካብን ናብን ብምባል ብእግሪ ዝግበር ምንቅስቃስ ዘለዎን እዩ።

ኣጽሕሶ ብምሥጢር ዝተመልአ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀል ዘዘክር ኮይኑ መዘምራን መዓንጣኦም ብመዕጠቂ ተዓጢቆም፡ ናብ ቅድሚትን ድኅሪትን እናበሉ ብእግርን ብኢድን ዝፍጽምዎ ናይ ኣካል ምንቅስቃስ ብምሳሌ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝፍጸም ሥርዓተ ኣገልግሎት እዩ።

መዘምራን ሓደ ቀለም እናመላለሱ ምዝያሞም፡ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኂዞም ናብ ሐና፡ ካብ ሐና ናብ ቀያፋ፡ ካብ ቀያፋ ናብ ጲላጦስ ከምኡ’ውን ናብ ሄሮድስ ከመላልስዎ ናይ ምኅዳሮም ምሳሌ እዩ። ኣብ ጊዜ አጽሕሶ መዘምራን መቈምያ ኣብ መንኰቦም ምስካሞም፡ ጐይታ መስቀሉ ተሸኪሙ ካብ ሊቶስጥራ ናብ ቀራንዮ ናይ ምጒዓዙ ምሳሌ እዩ። ሓደ ሓደ ጊዜ እግሮም ናብ ላዕሊ እናልዓሉ መሬት ምርጋጾም ድማ፡ ጐይታ ናብ ቅድሚትን ናብ ድኅሪትን እናጐተቱ ኣብ መሬት እናውደቁ ናይ ምርጋጾም ምሳሌ እዩ።

ኣብ ጊዜ አጽሕሶ ብሓደ ወገን ዘለዉ ኣርገጽቲ ናብ ቅድሚት ክኸዱ ከለዉ፡ ኣንጻሮም ዘለዉ ድማ ናብ ድኅሪት ይምለሱ፣ እዚ ኸኣ ናይ ኣይሁድ ጭፍራ ክኅዝዎ ኣብ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ ጌቴሴሰማን ክበጽሑ ከለዉ፡ ማንም ከይነገሮ ጐይታ ንእኡ ንምኃዝ ከምዝመጹ ፈሊጡ ናብኦም ቀሪቡ ንመን ትደልዩ ኣለኹም፧ በሎም፡ ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ናዝራዊ በልዎ፡ ንሱ ድማ ኣነ እየ በሎም እሞ፡ ግርማ ናይ ቃሉ ኣፍሪህዎም ናብ ድኅሪት ­­­­­­­­­­እናድኃርኃሩ፡ ብተደጋጋሚ ሠለስተ ጊዜ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ምውዳቖም ምሳሌ እዩ።

ከበሮኡ መጀመርያ ብህድኣት፡ ደኃር ብፍጥነት ምህራሙ ነቢይ ኢሳይያስ “ሕቆይ ንግርፋት፡ ገጸይ ድማ ንጽፍዓት ሃብኩ።” ክብል ብዛዕባ ጐይታ ዝተነበዮ ትንቢት ንኽፍጸም፡ ገጹ ብሻሽ ሸፊኖም “ኣምላኽ እንተ ዄንካ ብጽፍዒት ዝሃረመካ መን’ዩ ንገረና” እናበሉ መላሊሶም ብጽፍዒት ናይ ምህራሞም ምሳሌ እዩ። መዘምራን መቈምያ ካብ መንኰቦም ኣውሪዶም ንካልእ ምቕባሎም(ምሃቦም)፡ ናይ ጐይታ መስቀል ረዚንን፡ ከቢድን ብምዃኑ ከይሰቀልዎ ምእንቲ ከይሞቶም ንሓደ ኃላፊ መንገዲ (ስምዖን ቀሬናዊ) መስቀል ጐይታ ክስከም ናይ ምግዳዶም ምሳሌ እዩ። ብሓፈሻ ኣመላላስ፡ ወረብን አጽሕሶን ብዘለዎም ምሳልያዊ ውክልና ኣብ ክብረ በዓላት ወሰንቲ ኮይኖም ኣይተርፉን እዮም።

ኣብ ኣገልግሎት ማኅሌት ንዋያተ ቅዱሳት ከበሮ፡ መቈምያን፡ ጸናጽል ከምኡ’ውን ከም ዕጣን፡ ጥዋፍ፡ ጽንሐሕ፡ ደወል፡ ጽላል፡ መስቀል፡ ጥንግ ድርብ(ካባ)፡ ቀሚስን፡ . . . ዝኣመሰሉ’ውን ኣለዉ።

ኵሎም ድማ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ መስቀል፡ ጸዋትወ መከራ ከምኡ’ውን ምስ ቅዱሳን ዝተተኃዘ ምሳሌያዊ ውክልና ኣለዎም።

ብናይ ማኅሌት ሥርዓተ ኣፈጻጽማ፡ እግዚአብሔር ይምስገን፡ ንሱ ዘኽበሮም ቅዱሳን ይዝከሩ፣ ብሓፈሻ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ንድኅነት ደቂ ሰብ ዝገበሮ ብመንፈሳዊ ሥነ ጥበብ ይግለጽ።

     ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 10 ግንቦት 2013 ዓ.…

May
Tuesday
18
ሠለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል፡ ወአብርሃም ፀራቢ፡ አባ ሚካኤል ሰማዕት፡ ወኖብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 2ይቆሮ. 5፡11-ፍጻሜ 1ይዮሐ. 1፡4-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 3፡17-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 65/66 ወንጌል ማቴ. 18፡18-22 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

አቡነ ብፁዓ አምላክ

ያፍቅረነ እግዚእን ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም ብሃይማኖት ጽኑዓትን ብሥነ ምግባር ትጉሃትን ሰብ ኃዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለዝነበሩ፡...

ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ…

ሎሚ ዕለት 5 ግንቦት 2013 ዓ.ም.ግ (13/05/2021 ፈ.) 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንምምራጽ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ሊቀ...

ብኣምራጺት ኮሚተ ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝምልከት ጸብጻብ ሥራሕ ኣብ ጉባኤ…

ብዕለት 07 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም.ግ ዝቖመት 7ተ ዝኣባላታ ኣምራጺት ኮሚተ ክትዓሞ ዝጸንሐት ንጥፈታት ናብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪባ።

ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ካብ ዝተፈላለየ ኣህጉረ ስብከት ዝመጹ ተወከልቲ መብርሂ…

ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከትን ዝመጹ ተወከልቲ ምስ ጉዳይ ምርጫ 5ይ ፓትርያርክ ኣብ ዝትኣሳሰር ጉዳይ...

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!  

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ (pdf file)

5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ተመሪጾም!

26 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም. 5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ብዝተገብረ...

ቃለ ቡራኬ በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.

ብምኽንያት በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ፳፻፲፫(2021 ) ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝተፈነወ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለኹም ክቡራንን...

ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ኣብ ዝተወደበ…

ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ዕለት ፳፩ ሚያዚያ ፳፻፲ወ፫ ዓ.ም (29/04/2021) ኣብ ዝወደቦ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ልዕሊ 40 ዝኾኑ...

ጽልዋ ኮቢድ 19 ኣብ ክርስቲያናዊ ተልእኮ ኣፍሪቃ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለዋ…

ጽልዋ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ሓፈሻዊ ክርስቲያናዊ ተልእኮን ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ሰላም ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘኸተሎን...

“ነሥአ ደዌነ ወፆረ ሕማመነ/ብሓቂ ንሱ ሕማምና ተቀበለ፡ ንሥቓይና ተሰከመ” …

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለተ ዓርብ (ስቅለት) ኣብ ሥነፍጥረት ብዕለት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ” ፡ ከም መልክዕና ብምስልና...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...