ስብሐተ ማኅሌት

Jan 14, 2021

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’ ክበሃል ከሎ፡ ኣብ ናይ ወርኅን ናይ ዓመትን በዓላት ዝበጽሕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ድማ ማኅሌት ይበሃል።

ኣብ ዓለመ መላእክት ዝተጀመረ፡ ንቅዱስ ያሬድ ዝተዋህበ ሰማያዊ ኣገልግሎት እዩ። መሠረቱ ‘ድጓ’ ኮይኑ፣ ዝደረሶ ድማ ቅዱስ ያሬድ እዩ።

ማኅሌት፡ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፡ ብንዋያተ ቅዱሳት (ከበሮ፡ጸናጽል፡መቆምያ) ተዓጂቡ ዝፍጸም፣ ብመንፈሳዊ ጥበብ ዝትርጐም ሥርዓትን ኅብረ ምሳሌን ዘለዎ እዩ።

ሥርዓተ ማኅሌት ኣብ ሠለስተ ይምደብ። ንሱ ኸኣ ክብረ በዓል፡ ወርኀዊ በዓል፡ ሰንበት እዩ።

1. ናይ ክብረ በዓል ሥርዓተ ማኅሌት፡- ብሠለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ዝቖመ እዩ። ንሳቶም ድማ፦
      ሀ. ሥርዓተ ዋዜማ                ለ. ሥርዓተ ማኅሌት ዘሌሊት      ሐ. ሥርዓተ ኣርያም ወይ ከኣ ሥርዓተ ዓቢይ ስብሐተ ነግህ

2. ናይ ሰንበት ሥርዓተ ማኅሌት፡- ናይ ሰንበት ሥርዓተ ማኅሌት ኣብ ሠለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ይኽፈል። ንሳቶም ድማ፦
   ሀ. ክብረ በዓል ዘለዎ ሰንበት (እቲ ክብረ በዓል ኣብ ሰንበት ምስ ዝውዕል)                
     1. ሥርዓተ ዋዜማ           2. ሥርዓተ ማኅሌት         3. ሥርዓተ መወድስ ይቅወም።

   ለ. ክብረ በዓል ዘይብሉ ሰንበት ግን ምስ ወርኀዊ በዓል ተደሪቡ ምስ ዝውዕል
     1. ሥርዓተ ማኅሌት       2. ሥርዓተ መወድስ ይቅወም። 

   ሐ. ተራ ሰንበት ምስ ዝኸውን ከኣ ሥርዓተ መወድስ ጥራይ ይቅወም።

3. ናይ ወርኀዊ በዓል ሥርዓተ ማኅሌት፡ ናይ ወርኀዊ በዓል ሥርዓተ ማኅሌት ኣብ ክልተ ይኽፈል። ንሳቶም ከኣ፦
   ሀ. ሥርዓተ መልክዕ      ለ. ሥርዓተ ኣርያም ወይ ከኣ ሥርዓተ ዓቢይ ስብሐተ ነግህ ይበሃሉ።

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ብተወሳኺ፡ ብዘይ ከበሮ ዝቅወሙ ናይ ዘወትር ስብሐተ ነግህ፡ ናይ ዓቢይ ጾም ጾመ ድጓን፡ ዓሠርተ ምህላታትን ኣለዉ። እዚኣቶም ኵላቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣገልግሎት ዝፍጸመሎም ሥርዓታት እዮም።

እዞም ክፍልታት ዓሰርተው ክልተ ደረጃታት ዝኃዙ እዮም። እዚኣቶም ከኣ ምቅናይ፡ ምቅባል፡ ምምራሕ፡ ተመራሒ፡ ዝማሜ፡ ቁም፡ መረግድ፡ ጽፍዓት፡ ድርብ ጽፍዓት፡ ጭብጫቦ፡ ኣመላለስ፡ ሸብሸቦ እዮም። ማኅሌታውያን ደረጃታቱ ተኸቲሎም ብቐደም ተኸተል የገልግሉ።

ምሳሌኦም ድማ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት “ወበዐሠርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማኅሌት ወመሰንቆ እዜምር ለከ/ ዓሠርተ ኣውታር ብዘለዎ በገና መዝሙር እዝምር ኣለኹ።” ዝበሎ ዝገልጹ እዮም። ብተወሳኺ’ውን ናይ ዓሠርተ መዓርገ ቅድስና ምሳሌ እዮም። ብቀንዱ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ መስቀሉ ዘብርሁ፡ ዝትንትኑን ዘረድኡን እዮም።  

እዞም ዓሠርተ ደረጃታት ሥርዓተ ማኅሌት ምስ ምሳሌያዊ ትርጕሞም ብኸምዚ ዝስዕብ ተገሊጾም ኣለዉ፥

1. ምቅናይ፥ ናይ መጀመርታ ደረጃ ሥርዓተ ማኅሌት ምቅናይ እዩ። ንኣገልገልቲ ቃለ እግዚአብሔር ምርኣይ ወይ ድማ ምምልካት ማለት እዩ።
 ቀዳማይ ደረጃ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ዕለት ዘድልዩ ቀለማት፡ ድጓ መሠረት ብምግባር ስለ ዝዳለዉ እዩ። ናይ ድጓ በዓል ሞያ ዝኾነ መሪጌታ ነቲ ዕለት ዝምልከት ቀለም ንካልኦት የቐብል። መዘምራን ድማ ካብቲ መራሒ ብዜማ ይቕበሉ። ምሳሌኡ ድማ ኣይሁድ ይሁዳ ምስ ኣመልከተሎም ንእኡ መራሒ ገይሮም ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝኃዝዎ ዘረድእ እዩ።

2. ምቅባል፥ ሓደ ወደ መዝሙር ተማሃራይ ወይ ድማ ዜማ ዝፈልጥ መምህር፡ ንድጓ መሠረት ገይሩ ነቲ ዕለት ዝምልከት ቀለም ይቃኒ። ካብዚ ቀጺሎም መዘምራን ካብቲ ዝቃኒ ተቐቢሎም ነቲ ቀለም ብዜማ የዚምዎ። እዚ ኸኣ ኣይሁድ፡ ንጐይታ ካብ ይሁዳ ተቐቢሎም ክሰቅልዎ ከምዝወሰኑ ዘመልክት እዩ።
መዘምራን ነቲ ዝተቃነየ ቀለም ነገረ መስቀሉ እናኣስተውዓሉ ይቕበሉ።

ከምኡ’ውን እቲ መራሒ ነጋሪ ኣዋጅ ኮይኑ ክእውጅ ከሎ፡ ተቐበልቲ “ሓቂ ብሓቂ” እናበሉ ምድጋሞም ዝገልጽ እዩ። ምእመናን ድማ ናይቲ ኣዋጅ ተኻፈልቲ ብምዃኖም ብዕልልታን ጨብጨባን ሓጐሶም ይገልጹ።

3. ምምራሕ፥ መራሒ ናይቲ ዕለት ቀለም ብቀዳምነት ብዜማ ናብ ተመራሒ እናነገረን እናቐበለን ከምዝዝየም ዝገብረሉ ሣልሳይ ደረጃ ሥርዓተ ማኅሌት እዩ። መራሒ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ ኮይኑ፡ ዮሐንስ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ከምዝሰበኸ ዝገልጽ እዩ። ተመራሒ ተቐቢሉ ከምዘዝይሞ፡ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ተቐቢሉ ወንጌል ዝመሃረ ክርስቶስ ምዃኑ ዘረድእ እዩ። ብወገን መራሒ ዘለዉ መዘምራን እዝሊ ክዘልቁ ከለዉ ናይ ዮሐንስ ኣርድእት ምሳሌ እዮም። እዚ ኸኣ መምህሮም ዮሐንስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣሚኖም ንክርስቶስ ናይ ምቕባሎም ምሳሌ እዩ። እቶም ብናይ ኣንሺ ወገን ዘለዉ ተቐቢሎም ከምኡ ይዘልቁ፡ ናይ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምሳሌ እዮም። እዚ ከኣ ክርስቶስ ድኅሪ ምዕራጉ ዝመሃርዎ ትምህርቲ ካብ ጽንፍ ክሳብ ጽንፍ ከምዝበጽሐ ዘረድእ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ነቲ እዝሊ ብኅብረት የዝይምዎ። እዚ ድማ ቅዱሳን መላእክትን ሰብን ኣብ መብልዕ ማል ንዝተወልደ ሕፃን ክርስቶስ ብኅብረት ናይ ምምስጋኖም ምሳሌ እዩ።

4. ተመራሒ፥ እዚ ሥርዓተ ኣገልግሎት’ዚ ኣብ መንጎ መራሕን ተመራሕን ዝፍጸም ኮይኑ ካብ ወገን መራሒ ናብ ተመራሒ ቃል እግዚአብሔር ምትኅልላፍ እዩ። መራሒ ኣቐድም ኣቢሉ ዝዘመሮ ቃለ እግዚአብሔር እቲ ተመራሒ ይቕበሎ።

ኣብ ናይ ሥርዓተ ማኅሌት ኣፈጻጽማ፡ ንመራሕን ተመራሕን ብየማንን ጸጋምን ቁሩብ ኣንሽታት ኣለውዎም። ንሳቶም ድማ ብጸጋማይ ወገን ቀለም ዝቕበል ግራ ጌታን፡ ብየማናይ ወገን ቀለም ዘልዕል ቀኝ ጌታን እዮም። ምሳልያዊ ውክልናኦም ድማ መዘምራን ናይቲ መራሒ ቃል ምቕባሎም፡ ንክርስቶስ በብተራ ብምቕብባል ናይ ዝፈረድዎ ቀያፋ፡ ጲላጦስ፡ ሄሮድስ ምሳሌ እዩ። ተመሊሱ ቃል እግዚአብሔር ብመራሒ ምውድኡ ድማ ነገረ መስቀሉ ብሊቀ ካህናት ሐና ናይ ምውድኡ ምሳሌ እዩ። (ሉቃ. 23፡27፣ ዮሐ. 18፡1፣ 28፡24።)

5. ዝማሜ፥ መዘምራን ብኅብረት መቈምያኦም ናብ የማን፡ ናብ ጸጋም፡ ንድኅሪት ንቅድሚት እናወዛወዙ ኃኃሊፎም ድማ መሬት እናሃረሙ ዝፍጽምዎ ሥርዓተ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ሥርዓተ ማኅሌት፡ ቅድሚ ዝማሜ ጥሬ ዜማ ብኅብረት ድኅሪ ምዝላቁ፡ መራሒ እናመርሐ፡ ተመራሒ እናተመርሐ የዝይምዎ። ብድኅር’ዚ ብኅብረት ይዝመም።

መራሒ ናይ ይሁዳ፣ ተመራሒ ድማ ናይ ቀያፋ ምሳሌ ኮይኖም፡ ይሁዳ ናብቲ ጐይታ ኢየሱስ ዘለዎ ቦታ መሪሐ ክወስደኩም እየ ኢሉ ንሊቀ ካህናት ቀያፋ ምንጋሩን፡ ቀያፋ ድማ ሕራይ ኢሉ በቲ ዝበሎ ምስምምዑን የመልክት።

ድኅሪ ምምራሕ፡ መዘምራን ብኅብረት ምዝማሞም ድማ ኣይሁድ በቲ ይሁዳ ዝነገሮም ተሰማሚዖም ኣባትር ኂዞም ጐይታ ናብ ዝነበሮ ጌተሴማኒ ናይ ምኻዶም ምሳሌ እዩ።

ናይ መቈምያ ምውዝዋዝን መሬት ምህራምን ከኣ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቅድሚትን ድኅሪትን፡ ናብ የማንን ጸጋምን እናጋፍዑ ብዝኃዝዎ በትሪ ከምዝሃረምዎ ዘመልክት እዩ።

ዝማሜ ምስ ተገብረ፡ መራሒ እናመርሐ፡ ተመራሒ እናተመርሐ ምልጣን ክሳዕ መወዳእታ ይበሃል። ጫፍ ናይቲ ምልጣን ድማ ክልተ ጊዜ ብኅብረት ይዝመም እሞ ጸጋማይን የማናይን የልዕሉ፡ ምልጣን ድማ ተደጋጊሙ ይዝመም።

ናይዚ ምሳሌ ድማ ኣይሁድ ብመሪሕነት ይሁዳ ንጐይታ ምስ ኃዝዎ፡ በብተራ ናብ ሐናን ቀያፋን ካብ ጲላጦስ ናብ ሄሮድስ ከመላልስዎ ምኅዳሮም፡ ከምኡ’ውን ክልተ ሓሰውቲ ሰባት፡ ንሊቃነ ካህናት ክድግፉ ኣብ ልዕሊ ጐይታ ብሓሶት ምምስካሮምን፡ ወተሃደራት ከኣ በብመንገዶም ደጋጊሞም ከምዘጋፍዕዎ ዘረድእ እዩ። (ማቴ. 26፡61-68፣ ዮሐ. 18፡24)

መልዓሊ ምልጣን ምምርጋዱ ድማ ንጐይታ ዝበጽሖ መከራ፡ ንሓዋርያት’ውን ከምዝበጽሖም ምሳሌ እዩ። መቈምያን ጸናጽልን ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ምውራዶም ከኣ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ንድኅነተ ዓለም ካብ ሰማየ ሰማያት ምውራዱ፣ ናብ ላዕሊ ምድያቦም ከኣ ናብ ሰማየ ሰማያት ምዕራጉ ዝገልጽ እዩ። መቈምያን ጸናጽልን ናብ ቅድሚትን ድኅሪትን ምውዝዋዞም ድማ ጐይታ ብኢድ ኣይሁድ ፀዋትወ መከራ ከምዝበጽሖ፣ “መኑ ኰርዐከ፡ ተነበይ ለነ/ መን ሃሪሙካ፡ እስኪ ፍለጦ” እናበሉ ብዘንጊ ርእሱ ከምዝሃረምዎ ምሳሌ እዩ። (ማቴ. 26፡6)

ንመቈምያ ልክዕ ከም መማዕተቢ ጌሮም፡ ካብ መንኰቦም ኣውሪዶም ኣብ ልዕሊ መሬት ምዕራፎም፡ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ካብ ሊቶስጥራ ናብ ቀራንዮ ክጓዓዝ ከሎ፡ ካብ ድኻሙ ዝተላዕለ ኣብ መሬት ወዲቁ የዕርፍ ከምዝነበረ ምሳሌ እዩ። ካብ መንኰቦም ኣውሪዶም ንካልእ ምሃቦም ድማ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ብምንክርታት ኣብ ዝደኸመሉ ጊዜ  ኣይሁድ “ዝሓሰብናዮ ከይፈጸምና ከይመውት” ብምባል መስቀሉ ንካልእ ሰብ ከምዘሰከምዎ ምሳሌ እዩ።

መዘምራን ምስ መቈምያኦም ንቅድሚትን ድኅሪትን፡ ንየማንን ጸጋምን ምባሎም ናይ ኣርባዕተ መዓዝን (ሰሜን፡ ደቡብ፡ ምሥራቅ፡ ምዕራብ) ምሳሌ እዩ። ምሥጢሩ ድማ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ብዘለዉ ፍጥረታት ዝምስገን ልዑለ ልዑላን ምዃኑ ዘረድእ ትምህርቲ እዩ። መቈምያኦም ናብ ላዕሊ ሓፍ ምባሎም ብልዕልና እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ከምዝነብር፣ መሊሶም ኣብ መሬት ምዕራፎም ድማ ንእኡ ብፍርሃት ንምግዛእ፡ ርእሶም ከምዘትሓቱ ዝነግርን ዝምህርን እዩ።

. . . ይቕጽል

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

***   

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 10 ግንቦት 2013 ዓ.…

May
Tuesday
18
ሠለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል፡ ወአብርሃም ፀራቢ፡ አባ ሚካኤል ሰማዕት፡ ወኖብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 2ይቆሮ. 5፡11-ፍጻሜ 1ይዮሐ. 1፡4-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 3፡17-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 65/66 ወንጌል ማቴ. 18፡18-22 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

አቡነ ብፁዓ አምላክ

ያፍቅረነ እግዚእን ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም ብሃይማኖት ጽኑዓትን ብሥነ ምግባር ትጉሃትን ሰብ ኃዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለዝነበሩ፡...

ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ…

ሎሚ ዕለት 5 ግንቦት 2013 ዓ.ም.ግ (13/05/2021 ፈ.) 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንምምራጽ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ሊቀ...

ብኣምራጺት ኮሚተ ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝምልከት ጸብጻብ ሥራሕ ኣብ ጉባኤ…

ብዕለት 07 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም.ግ ዝቖመት 7ተ ዝኣባላታ ኣምራጺት ኮሚተ ክትዓሞ ዝጸንሐት ንጥፈታት ናብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪባ።

ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ካብ ዝተፈላለየ ኣህጉረ ስብከት ዝመጹ ተወከልቲ መብርሂ…

ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከትን ዝመጹ ተወከልቲ ምስ ጉዳይ ምርጫ 5ይ ፓትርያርክ ኣብ ዝትኣሳሰር ጉዳይ...

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!  

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ (pdf file)

5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ተመሪጾም!

26 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም. 5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ብዝተገብረ...

ቃለ ቡራኬ በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.

ብምኽንያት በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ፳፻፲፫(2021 ) ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝተፈነወ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለኹም ክቡራንን...

ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ኣብ ዝተወደበ…

ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ዕለት ፳፩ ሚያዚያ ፳፻፲ወ፫ ዓ.ም (29/04/2021) ኣብ ዝወደቦ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ልዕሊ 40 ዝኾኑ...

ጽልዋ ኮቢድ 19 ኣብ ክርስቲያናዊ ተልእኮ ኣፍሪቃ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለዋ…

ጽልዋ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ሓፈሻዊ ክርስቲያናዊ ተልእኮን ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ሰላም ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘኸተሎን...

“ነሥአ ደዌነ ወፆረ ሕማመነ/ብሓቂ ንሱ ሕማምና ተቀበለ፡ ንሥቓይና ተሰከመ” …

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለተ ዓርብ (ስቅለት) ኣብ ሥነፍጥረት ብዕለት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ” ፡ ከም መልክዕና ብምስልና...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...