መዝሙር

Jan 27, 2016

* ትርጕም መዝሙር፥
ካብ “ዘመረ” ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝተረኽበ ባዕድ ዘርኢ ኾይኑ ‘ምስጋና’ ማለት እዩ።
1. መዝሙር፥ ስልቲ ብዘለዎ ልቢ ብዝመስጥ ቃና ተቐናባቢሩ ካብ ጐሮሮ ብዝወፅእ ድምፂ ይዝመር።
2. መዝሙር፥ ምስጋናን ልማኖን ጠሚሩ ዝኃዘ ዓቢይ ክፋል ጸሎት እዩ።
3. መዝሙር፥ ዝተቓነየ ወይ’ውን ብዜማ ዝተሰነየ ቃላት ድምፂ እዩ።
4. መዝሙር፥ ብመሠረት ሥርዓት ዝማሬ ቤተ ክርስቲያን፡ ብዜማ ዝቐርብ ምስጋና እዩ።

ዜማ ብቑሙ፡ ስልቲ ወይ’ውን ኣገባብ ዘለዎ ደሃይ፡ ከምኡ’ውን ብፍሉይ ሕብሪ ዝተቐናበረ ድምፂ ማለት እዩ። ንእዝኒ ዝሰማምዑ፡ ንስምዒት ሕሊና ድማ ትርጕም ዚህቡ ተኸታተልቲ ድምፅታት ተዛሚዶምን ተሳንዮምን ኪስምዑ ኸለዉ ዜማ ይብሃል። እዚ’ውን “አዕዋፍ ዘሠናይ ዜማሆሙ ይሴብሕዎ በሠናይ ዜማ ወማኅሌት ኅብረተ ዜማ፥ ግእዝ ዕዝል ወአራራይ ዝብጠተ መሰንቆ ወዕንዚራ እለ ቦሙ ሠናይ ዜማ/ ጥዑም ዝዜማኦም ኣዕዋፍ፥ ብምዑዝ ዜማን ብማኅሌት ዝተቐናበረ ዓይነት ዜማ ማለት፥ ግእዝ፡ ዕዝልን አራራይን ከምኡ’ውን ጥዑም ድምፂ ብዘለዎም መሰንቆን ዕንዚራን የመስግንዎ” ይብል።
ብሓፈሻ ዜማ ኪብሃል ከሎ ናይ ምስጋና መዝሙር፡ ናይ ሓጐስ ድምፂ ማለት እዩ። ዜማ ምስ መላእኽቲ ኃቢሩ ዝተረኽበ ቀዳማዊ እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ውን ቅዱስ ያሬድ፦ “ቀዳሚ ዜማ” ብምባል ቀዳማዊነቱ ‘አርያም’ ኣብ ዝተባህለ ድርሰቱ ገሊጽዎ ኣሎ። ዜማ፡ ቀዳማዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቢይን ልዑልን እዩ። ነዚ’ውን ደጊሙ ቅዱስ ያሬድ ከረድእ ከሎ፦ “ዓቢይ ዜማ ተሰምዐ በሰማይ ዘመላእክት ግናይ እንዘ የዐርግ ወልድ ዲበ መንበሩ ኵሎሙ መላእክት ትንሣኤሁ ዘመሩ/ ወልድ ናብ ዙፋኑ ኪዓርግ ከሎ ዓቢይ ዜማ ምስጋና መላእክት ኣብ ሰማይ ተሰምዐ፣ ኵሎም መላእኽቲ ትንሣኤኡ ዘመሩ” ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ቅዱስ ያሬድ ጣዕመ ዜማን ድምፂ ዝማሬን ካብ መላእኽቲ ድኅሪ ምስማዑ፥ “ዋይ (ወይ) ዜማ ዘሰማዕኩ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን፡ እንዘ ይብሉ፡ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር፡ መልአ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ” ብምባል ዘለዎ ኣስተንክሮት ገለጸ።
* መዝሙር ብሰማያውያን መላእኽቲ ኣብ ሰማይ፣ ኣብ ምድሪ ድማ ብደቂ ሰባት ዝቐርብ ምስጋናን ጸሎትን እዩ። ናይ ነፍሲ ቋንቋ ተባሂሉ’ውን ይፍለጥ። ንሕሊናናን መንፈስናን ናብ ሰማያዊ መንገድን ሓሳብን ዚወስድ፣ ካብዚ ዝረአን ዝጭበጥን ምድራዊ ዓለም ናብቲ ሰማያዊ ሕይወት ዝነጥቅ እዩ። በዚ ድማ መዝሙር፥ ‘መሰጋገሪ ድልድል’ ናይ ክልቲኡ ዓለማት ይብሃል።
* መዝሙር፡ ኪነ ጥበብ ብምዃኑ ኣብ ኵሉ ሰብ ዚርከብ ህያብ እግዚአብሔር እዩ። ዝኾነ ፍጥረት ንድንቂ ተግባር እግዚአብሔር ዚምስክረሉን ዘመስግነሉን እዩ። ክፋል ሕይወትና ኾይኑ ንነብሮ ደኣ እምበር ንኽንዘናጋዕን ጊዜ ከነኅልፍን ዝቐርብ ኣይኮነን።

*ዕላማ መዝሙር፥
ብባህርይኡ ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ኪቕድሱ ክብሩ ኺወርሱ፡ ንሰብን መላእኽትን ለባውያን ማእምራን ገይሩ ፈጠረ። ብወገን ቅዱሳን መላእኽቲ ቅሩበ መንበር ኣኃዜ መንጦላዕት ዝነበረ ሳጥናኤል ዘይናቱን ዘይተዋህቦን ኣምላኽነትን ምስጋና ኣምላኽን ንእኡ ስለዝደለየ ካብ ክብሩ ተዋረደ። (ሕዝ. 28፥13) “ወሶበ ኢያእኰትኮ ለዘፈጠረከ እምነፋስ ወነድ ፈጠረ ህየንቴከ ሰብአ ዘማሬ እማይ ወእመሬት/ ነቲ ካብ ነፋስን እሳትን ዝፈጠረካ ስለዘየመስገንካዮ፣ ኣብ ክንዳኻ ካብ ማይን መሬትን ዘማሪ ሰብ (ኣዳም) ፈጠረ” ከምዝብል፡ እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ሳጥናኤል፡ ዘመስግን እምብዛ ዝኣደመ (ዝጸበቐ) ንሰብ ኣኽቢሩ ፈጠረ። (መጽ. መቃ. ሣልስ. 2፥12) ስለዚ እዩ ዘማራይ ዳዊት ኵሉ ሳዕ ንእግዚአብሔር ዘመስግንን ደቂ ሰባት ብዘይምብታኽ ንፈጣሪኦም ከመስግኑ ዚምዕድን ዝነበረ። (መዝ. 33፥1) እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ይምስገን።

ካብቶም ዝምስገነሎም መንገድታት እቲ ሓደ መዝሙር እዩ።
መዝሙር፥ ብኣጋጣሚ ዝተጀመረ፣ ወዲ ሰብ ካብ ተሞክሮ ሕይወቱ ብልምዲ ዘጥረዮን ተመራሚሩ ዝበጽሖን ርኸበት ኣይኮነን። ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዋህበ ፍሉይ ጸጋ ኣገልግሎት እዩ። ወዲ ሰብ መዝሙር ዝተማህረ ካብ ዓለመ መላእክት እዩ። (መዝ 77፥25) “ወዲ ሰብ እንጌራ መላእኽቲ በልዐ።” ተባሂሉ ዝተጻሕፈ፡ ነቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ዚምገብዎ እንጌራ ዝተባህለ “ስብሐተ እግዚአብሔር” እዩ። ቅዱሳን መላእኽቲ ንፈጣሪኦም ዘቕርብዎ ምስጋና መግቢ ኮይንዎም ብዘይምቍራጽን ብዘይ ዕረፍትን ከመስግኑ ይነብሩ። ወዲ ሰብ ድማ፡ ነቲ ዘይምኖን ጥዑምን ዘለዓለማዊ ምስጋና መግበ ነፍሲ ኾይንዎ እናተመገበ ይነብር። ከምቲ መግቢ ንልሳን ዚጥዕም ቀንዲ ዕላማኡ ግና ንመግበ ሥጋ ዝኾነ፥ መዝሙር ድማ ንእዝኒ ባህ ዘብል እኳ እንተኾነ መግበ ነፍሲ እዩ።

* ጥቕሚ መዝሙር፥
• ብተመስጦ ስብሐተ እግዚአብሔርን ጸሎትን ንምብጻሕ የገልግል። ኣብ ዚዝመረሉ እዋን ካብ ጐሮሮ ዝወፅእ ድምፂ ከም ዘረባ ዘይቅልጥፍ፣ ዜማኡን ስልቱን ተወሓሒዱ ዝቐርብ ብምዃኑ፡ ንዝሰምዖ ኾነ ንዚዝምሮ ረድኤትን ኃይልን፣ ውዕለትን ምሕረትን ኣምላኹ ብምስትውዓል ንኽዝክር የኽእሎ።
• ከም ትምህርቲ የገልግል። ግጥምታት መዝሙር፡ ብውኁዳትን ምሩጻትን ዕምቈት ብዘለዎም ቃላት ዝተነድቁ ስለዝኾኑ ብዙኅ መልእኽቲ የኅልፉ። ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ግደ ልዑል ስለዝኾነ ኸኣ ምእመናን ብሃይማኖት ኪጸንዑን ፈጣሪኦም ፈሊጦም ፈሪሃ እግዚአብሔር ከኅድሩን ይሕግዞም።
• መዝሙር ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበ ጸጋ ብምዃኑ ዓቢይ መንፈሳዊ ኃይሊ ይህብ። ሕሙማን ናይ ምፍዋስን ዝተጨነቑ ናይ ምርግጋእን ኃይሊ ኣለዎ። ብርኹስ መንፈስ ዚሳቐ ዝነበረ ሳኦል ብመዝሙር ዳዊት ፈውሲ ይረክብን ይረጋጋእን ነበረ (1ይ ሳሙ 16፥21) ዝማሬ ቅዱስ ጳውሎስን ሲላስን’ውን ንመሠረት ቤት ማእሠርቲ የነቓንቕ ነበረ። (ግብ. ሓዋ. 16፥19-26)።
• ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መሳልል እዩ። ሰባት ብበገናን መሰንቆን ንዝማሬ ከምዝቓንዩ፡ መንፈስ ቅዱስ’ውን ንዘማርያን ይቓኒ እዩ። እቲ ዓቢይ ኣቦ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴኡ ቍ.53 “ከምቶም ንእግዚአብሔር ብቓል ምስጋና ዘመስግንዎ ንኹን።. . . ብዜማ ዘመስግኑ ኣለዉ፣ ዚዝምሩ ኣለዉ፣ ብልቢ ዘመስግኑ ኣለዉ። ብቓል ዘመስግኑ ኣለዉ” ብምባል ከምእተዛረበ፥ ንሰባት ዝማሬ ዘይምህሩ ንርእሶም ጥራይ ዚዝምሩ ፍሉይ ሃብተ መዝሙር ዘለዎም ሰባት ድማ ኣለዉ፣ ንርእሶም እናዘመሩ ንኻልኦት ዚምህሩ ውን ኣለዉ፣ መዝሙር ብኣርምሞ ናይ ምስማዕ ጸጋ ዝወሃቦም ከኣ ኣለዉ፣ ኵሉ ግና በቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ንእግዚአብሔር ከገልግል ይግባእ።

*ጠባያት መዝሙር፥
* መዝሙር ከከም ጊዜኡን እዋኑን ምስ ካልእ ሥርዓተ ጸሎትን ማኅሌትን ስለዚዛመድ ዝተፈላለየ መልክዕ ኣለዎ። ኣብ እዋን ሓጐስን ኃዘንን ዚዝመር ዝተፈላለየ እዩ።
ዓይነት ዜማ ኣብ ሠለስተ ይኽፈል፥ ግእዝ፡ ዕዝልን አራራይን ይብሃል።
* መዝሙር፡ ግጥሙን ትኅዝቶኡን ኃይሊ ኪህልዎ ኣለዎ እምበር ትምህርቲ መልእኽቱ ድኹም ኪኸውን የብሉን። ጣዕመ ዜማ ንሕሊና ምእመናን ናብ ሰማየ ሰማያት ዚነጥቕ፣ መንፈሳውነት ዘጽንዕን ካብ ዓለማዊ ፍትወት ዘርኅቕን ኪኸውን ኣለዎ።
* ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ እምበር ሥጋዊ ስምዒት ዘለዓዕልን ዝስሕብን ኪኸውን የብሉን። በዓል ቤት መዝሙር ባዕሉ እግዚአብሔር፣ መልእኽቱ ቃለ እግዚአብሔር፣ መልእኽተኛ ዘማሪ ከምኡ’ውን ተቐባሊ መልእኽቲ ምእመን እዩ።

*ዓይነት መዝሙር፥
ሀ. መዝሙረ ስብሐት (ምስጋና)
ብባህሪኡ ስቡሕ ንዝኾነ ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር ንዝገበረልና ሠናይ ውዕለት እናዘከርና ናይ ባህርይ ምስጋና ነቕርበሉ እዩ።
ለ. መዝሙረ ንስሓ (ተስእሎት)
ብዝተጣዕሰ ስቡር ልብን ኣንቃዕድዎ ሕሊናን ኃጢኣትና እናዘከርና ይቕሬታ ንልምነሉ ዓይነት መዝሙር እዩ።
ሐ. መዝሙረ ትምህርት
ብዛዕባ እግዚአብሔር፥ ቅዱሳን፥ ቤተ ክርስቲያን፥ ፍጥረታትን ካልእን፡ መንነትን ግብርን ብዛዕባ ኅሉፍ ታሪኽን ንመጻኢ ዚኸውንን ምእመናን እንታይ ኪገብሩ ከምዚግብኦም ዚምህር ዓይነት መዝሙር እዩ።
መ. መዝሙረ ቅዱሳን
እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳን ኃዲሩ ንዚገብሮ ድንቂ ሥራሕ፣ ንቅዱሳን ዚኣተወሎም ቃል ኪዳን ዘዘኻኽርን ገድልን ተኣምራትን ቅዱሳን ዚገልጽን ዚምህርን በረኸቶምን ኣማልድነቶምን ንምርካብን ዝቐርብ ዓይነት መዝሙር እዩ። ቅዱሳን ዚብሃሉ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፥ መላእኽቲ፥ ሰባት፥ መካናት፥ ዕለተ ሰንበት ……..ወዘይመስሎ እዮም።
ዝማሬ መላእክትን መዝሙር ዳዊትን ማኅሌት ያሬድን ዝተቐበለ ኣምላኽ፡ ኣገልግሎት መዝሙርና ይቀበለልና!
    ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!                                                                                                                              

ዘመነ ዮሐንስ 11 የካቲት 2012 ዓ.…

February
Wednesday
19
ዝክር፦ አውሎግ አንበሳዊ፡ ወበላትያኖስ ሰማዕት፡ አብርሃም ኤጲስ ቆጶስ፡ ወኮንቲ፡ ወአባ መቃሊስ፡ ወአባ በትራ ረድአ ሰልዋኖስ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ 2ይ ጢሞ. 4፡14-18። ያዕ. 3፡5-10። ግብ. ሐዋ. 14፡19-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 49/50 ወንጌል፦ ሉቃ. 13፡22-30። ቅዳሴ፦ ዘባስልዮስ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ

ያዕቆብ ማለት አኀዜ ሰኰና አዕቃጺ (ሓንኳሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ሃገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ 10 የካቲት ቍጽሩ ካብ...

አዋጅ ምህላ ጾመ 40 ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ/እትጾሙሉ እዋን ፍለዩ ምህላ’ውን ኣውጁ” ኢዩ. 1፡14 ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ሾብዓተ...

ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ…

05 የካ 2012 ዓ.ም.ግ (13 የካ 2020 ፈ.) ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራንዮስ (እንዳ...

በዓለ ስምዖን ኣረጋዊ - 8 የካቲት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋን ተዋሒዱ ምስ ተወልደ፡ ሕጊ መጽሓፋዊ ንምፍጻም ኣብ 40 መዓልቱ፡ መሥዋዕቲ...

ክብረ በዓል ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ተኸቢሩ!

ዓመት መጸ 1 የካቲት ዝበዓል ዝክረ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ሎሚ ዓመት 2012 ዓ.ም. እውን ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተኸቢሩ! ኣብዚ ክብረ በዓል...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

እንቋዕ ናብ ጾመ ነነዌ ኣብጽሓና፦ ሰኑይ 2 የካቲት ክሳዕ ረቡዕ…

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት እዩ። ኣብ ነነዌ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሕዝቢ ጾይሞም ምሕረት ከምዝረኸቡ፡ ሕዝበ ክርስቲያን ድማ...

አሥርቆት ዘወርኀ የካቲት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! አሥርቆት ዘወርኀ የካቲት ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ የካቲት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ መጋቢት በሰላመ እግዚአብሔር...

ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ ኣቡነ እንድርያስ (ሰፍኣ)

ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ሰፍኣ ምብራቕ ካብ ዓዲ ፈለስቲ ኣብ 1760 ሜትሮ ብራኸ ይርከብ። እዚ ገዳም’ዚ...

ገዳም ወግረ ስኂን ኣቡነ እንድርያስ (ዕፉን)

ገዳም ወግረ ስኂን ኣቡነ እንድርያስ ዕፉን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ዝርከብ ኮይኑ፡ ካብ ዓረዛ ንሸነኽ ደቡብ 33 ኪ.ሜ...

ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል ዓመታዊ በዓል ብድምቀት ተኸቢሩ!

ቀዳም 23 ጥር 2012 ዓ.ም. (01/02/2020 ዓ.ም.ፈ.) ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕረፍታ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡ...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...