ቅኔ (፩ይ ክፋል)

Dec 15, 2015

* ትርጕም 

ቅኔ፥ “ቀነየ” ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሢ ዝወፅአ ኾይኑ “ተቀነየ፡ ገጠመ፡ ቈዘመ፡ ዘመረ፡ ተፈላሰፈ. . . ” ማለት እዩ። ሰብ ብፍልጠት ተራቒቑ፡ ኣመሣጢሩ፡ መሲሉ፡ ግጥሚ ገጢሙ ካብ ርእሱ ኣንቂዑን ካብ ልቡ ኣፈልፊሉን ዘቕርቦ ድርሰት እዩ። ብሓፈሻ ንእግዚአብሔር ዚቐርብ ሓድሽ ምስጋና፡ ቅኔ ንብሎ። (መዝ. 149፥1)።
ድርሰተ ቅኔ፡ ጊዜ ከይወሰኖ በብእዋኑ ዚነብር ብምዃኑ፣ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተጀመረ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ የረድኣና። ኣብ ዘመነ ንጉሥ ዳዊት ከምዚ ዝብል ንረክብ፥ “ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ፡ ስሙ ጸውዑ። ግብርታቱ ኣብ መንጎ ሕዝብታት ንገሩ። ንእኡ ዘምሩ፡ ቃንዩሉ። ብዛዕባ ዅሉ ተኣምራቱ ተዛራረቡ።”(1ይ ዜና 16፡8-9)

ከምኡ ውን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ “ንፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኑ እቕነየሉ (እዝምረሉ) ኣሎኹ።” (ኢሳ. 5:1) ዝብል ኣሎ። ናይ ቅኔ ጥንታውነትን መንፈሳውነትን ውን ኣብ ሓድስ ኪዳን ተገሊጹ ኣሎ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽታቱ ኪጠቅስ ከሎ፥ “ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጐይታ እናተቀኔኹምን እናደረስኩምን ንሓድሕድኩም እናተዛራረብኩምን፡ መንፈስ ይምላእኩም።” (ኤፌ. ፭፥፲፱/ 5:19)፣ “ብመዝሙር ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓድሕድኩም ክትምሃሩን ክትመዓዱን፡ ብልብኹም ውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም፡ ቃል ክርስቶስ ብዅሉ ጥበብ መሊኡ ይኅደርኩም።” (ቈላ. ፫፥፲፮-፲፯/3:16-17) ይብል።

*ታሪኽ

ናይ ግእዝ ቅኔ፥ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዓሚቝ ምሥጢርን፣ ሰፊሕ ኣገልግሎትን ነዊኅ ታሪኽን ዘለዎ መንፈሳዊ ድርሰት እዩ።

ናይ ግእዝ ቅኔ ካበይ መጽአ፧ መንከ ደረሶ፧ ንዝብል ሕቶ ግና ሊቃውንቲ ነናይ ርእሶም መልሲ ኣለዎም። ገሊኦም ቅዱስ ያሬድ፣ ገሊኦም ተዋነይ፣ ገሊኦም ዮሓንስ ገብላዊ . . . ። ብሓፈሻ ግና እቶም መንገዲ ቅኔ ዝተኸተሉ ድርሰተ ያሬድ ዝኾኑ ፀዋትወ ዜማ፡ ቅድሚ ድርሰተ ቅኔ ስለዝነበሩ፡ ናይ ግእዝ ቅኔ ደራሲ ቅዱስ ያሬድ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ኣሰረ ፍኖት ቅዱስ ያሬድ ስዒቦም ብድኅሪኡ ዝተንሥኡ ሊቃውንት ግና ንቅኔ፡ ብስምዕን ወርቅን ኣሀብቲሞም፣ ምሥጢሩ ኣራቒቖም፣ መንገዱ ኣዕሚቖም፣ መንበር ዘርጊሖም፡ ጉባኤ ኣስፊሖም ከም ዘማዕበልዎ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ።
ኣቦታት በብጊዜኡ ዝተፈላለዩ ቅኔታት እናደረሱ፣ ኣእምሮኦም እናዕበዩ፣ መንፈሶም እናሐደሱ፣ ብኃጢኣት ዝተዓንቀፈ ሰብነቶም እናወቐሱ፥ ምረት ገሃነመ እሳትን ጣዕመ መንግሥተ ሰማያትን እናሓሰቡ፣ ምእንቲ እዛ ርትዕቲ ሃይማኖቶም ኪምስክሩን ምሥጢራተ እግዚአብሔር ኪዛረቡን ይነብሩ። ብቅኔ ካብ ዘይምፍላጥ ናብ ምፍላጥ ተሰጋጊሮም፡ ብመነጸር ቅኔ ንዝርኃቐ ኣቕሪቦም ንዝደቐቐ ኣጕሊሖም እናተመልከቱ፥ ብሉያት ምስ ሓዲሳት፥ ሓዲሳት ምስ ሊቃውንት ኣሰማሚዖም ይትርጕሙን ጉባኤ ሠሪዖም ይምህሩን። ምእንቲ’ዚ ኣቦታት፡ ነዚ ሞያ ቅኔ የኽብርዎ፣ እቲ ሞያ ድማ ንእኦም ኣኽቢርዎም ይነብር። 

* ቅኔ ብምንታይ፧ ብኸመይ፧ መዓስን ኣበይን ይቝጸር፧

ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ጉባኤ ትምህርቲ፥ ዚዝረፉን ዚቝጸሩን ቅኔታት፡ ብትኅዝቶን መልክዕን ምስቲ ኵነታት፡ ወቕትን ጊዜን፡ በዓላትን ዝተተኃኃዙ እዮም። ዘመነ ጽጌ፥ ዘመነ ልደት፥ ዘመነ መርዓዊ፥ ዘመነ ጾም፥ ዘመነ ፋሲካ (በዓለ ኃምሳ ) ከምኡ እውን ዘመነ ክረምቲ እዮም። ኣብ ዘመናት ዘለዉ ቀንዲ ሃይማኖታዊ ፍጻሜታትን ተፈጥሮኣዊ ክሥተታትን ከኣ መሠረት እዮም። ንምሳሌ፥ ዘመነ ክረምቲ ንቅኔ ዝጥዕም ኮይኑ፥ ዝናም፡ ነጐዳ፡ በረድ ውርጪ፡ ማይ፡ ማዕበል፡ ልምላሜ ኣትክልቲ. . . ከም ወርቂ ከቝጽሩና ይኽእሉ። ኣብ ዘመነ ጽጌ ፥ ምስ ስደት እግዝእትነ ማርያም ዝተኣሳሰሩ ታሪኻት፣ ብዛዕባ ጽጌያት (ዕንባባታት)፣ ብዛዕባ ፍሬ፣ ብዛዕባ ምኅላፍ ክረምትን ምምጻእ ሓጋይን ቅኔ ምቝጻር ይከኣል። ኣብ ዘመነ ጾም ብፍላይ ኣብ ዓቢይ ጾም ምስ ጾም ጐይታ ዝተተኃኃዘን ብዛዕባ ከበሮ ዘይምህራም . . . ወዘይመስሎ ዝኣመሰሉ ብምልዓል ምቝጻር ይከኣል። ጥምየት፥ ጽምኢ፥ መከራ፥. . . ወዘይመስሎ ናይ ተማሃሪ መፈላሰፊ ነጥብታትን ቃላትን እዮም።
ዘመነ ፋሲካ፡ ካብ ትንሣኤ ክሳዕ ጰራቅሊጦስ ብዛዕባ ነገረ ትንሥኤን ዕርገትን ዝኣመሰሉ ይቝጸሩ። በዓላትን ክሥተታት ዘመንን ኵሎም ወርቂ እዮም።
ብተወሳኺ፡ መንፈሳውያን ኮኑ ሥጋውያን በዓላት ናይ ቅኔ መቝጸሪታት እዮም። ናይ ዓመትን ናይ ወርኅን በዓላት ኮኑ ታሪኻት መበገሲ ብምግባር ፡ ቅኔ ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ክቡራት ቦታታት ምቝጻርን ምቕራብን ይከኣል። ስንክሳር፡ ገድላት ወዘይመስሎ ብምንባብ፡ በብዕለቱ ዚዝከሩ ቅዱሳንን ቅዱሳትን ብምዝካር ምቝጻር ይከኣል።

፨ ቅኔ፡ ዕለታዊ ካብ ልቢ ዚፍልፍል ሓድሽ ድርሰት ስለዝኾነ፡ ዚበዝኁ ዚዝረፉ ቅኔታት ቃል ብቓል ይጽንዑ እምበር ኣይጸሓፉን ነበሩ። እንተኾነ ግና፡ ድርሰት ናይ ቅኔ ፡ ጊዜ ከይወሰኖ፡ በብጊዜኡ ብሉያት ምስ ሓዲሳት፥ ሓዲሳት ምስ ናይ ሊቃውንቲ ብምስምማዕ ተተርጕሙ፥ ዓሚቝ ምሥጢር ተሰኪሙ ካብ ልቢ ሊቅ ኪፍልፍል ዚነብር ብምዃኑ፡ ሎሚ ዘለዉ ሊቃውንቲ ኾኑ ዚኃለፉ ሊቃውንቲ ዚደረስዎም ቅኔታት ብምእካብ ብጽሑፍ መልክዕ ምቕማጥ ይግባእ። ሥርዓት ቤተ ክርስቲያን ብግቡእ ዘይተማህረ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ከገልግል ስለዘይክእል ፡ ነዚ ዝተዋህበና ጸጋ ትውፊት ኣቦታት፡ ኣብ እግሮም ተቐሚጥና ክንመሃሮን ብዚግባእ ክንጥቀመሉን ይግብኣና።
              ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!                                                                                                                                                                                                                                                  

ዘመነ ማቴዎስ 19 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Tuesday
29
ዝክር፦ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአርማንያ፡ ወአባ ቂርቆስ ገዳማዊ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ኤፌ. 2፡13-ፍጻሜ 1ይ ጴጥ. 5፡1-6 ግብ. ሐዋ. 14፡1-7 ምስባክ መዝ. 70/71 ወንጌል ማቴ. 12፡9-21 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዮሐንስ አፈ ወርቅ። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል 2013 ዓ.ም. ብመንፈሳዊ ተመስጦን ሓበንን ተባዒሉ!

ትማሊ ዕለት 17 መስከረም 2013 ዓ. ም. ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል፡ ዓቃቤ ወንበር ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ...

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” ዕብ. 13፡7 - አቡነ…

ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ኣቦኡ ክርስቶስ ሞዐን፡ ኣደኡ ሥነ ሕይወትን ኣብ እንድርታ፡ ጽራእ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ተወልደ። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

እንቋዕ ናብ በዓለ መስቀል 2013 ዓ.ም. ኣብጽሓና!

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ምእመናንን ምእመናትን፣ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ካብ ዘመነ ዮሓንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ዘሰጋገረና እግዚአብሔር ኣምላኽና፣ እንቋዕ...

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዘገልግል…

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ መሥርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም መወከሲ ዘገልግል መጻሕፍቲ ብገባሬ ሠናይ ኣቶ ቴድሮስ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

  

latest articles

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...