ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 4ይ ክፋል፦ ኣረፍተ ነገር በዘቀዳሚ ዘፈነውኖ

Aug 04, 2018

ዘ፡ ዚአሁ፡ በእንቲአከ፡ . . .

1. ክርስቶስ ወረደ እምሰማይ ለመድኃኒተ ዚአሁ ለአዳም። / ክርስቶስ ንድኅነት ኣዳም ካብ ሰማይ ወረደ።
2. ተሰብአ እምድንግል ለመድኀኒተ ዚአነ። / ንድኅነትና ካብ ድንግል ሥጋ ለበሰ።
3. ኦ ክርስቶስ ዚአከ ሰማያት ወምድር።/ ኦ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን ናትካ እዩ።
4. ኦ ውሉድየ ዘዚአክሙ ዚአየ ውእቱ፣ ወዘዚአየ ዚአክሙ፡፡ /ኦ ደቀየ እቲ ናታትኩም ናተይ እዩ። እቲ ናተይ ከኣ ናታትኩም እዩ።
5. በእንቲአኪ ተርኅወ ገነት / ገነት ምእንታኪ ተከፈተ።

6. በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። / ምእንቲ ማርያም ኢልካ ክርስቶስ መሓረና።
7. ዛቲ ቤት ዚአክሙ። / እዛ ቤት እዚአ ናታትኩም እያ።
8. ጸውዐ እሊአሁ አርድእተ። / ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርት ጸውዐ።
9. መጽአ ኀበ እሊአሁ። / ናብቶም ናቱ መጽአ።
10. እማንቱ ገማዕው እሊአሆን። / እዘን ዓታሩ ናታተን እየን።

“ኪያሁ፡ ኪያሆሙ፡ ኪያሃ . . .

1. ኪያሁ ጸውዑ። / ንእኡ ጸውዑ።
2. ኪያሆሙ ቀሠፉ።/ ንእኣቶም ሃረምዎም።
3. ኪያሃ ኣፍቀሩ።/ ንእኣ ኣፍቀሩ።
4. ኪያሆን ጸውዑ። / ንእኣተን ጸወዕወን ።
5. ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ።/ ኦ ጐይታ ንኣኻ ነመስግን።
6. ኪያክሙ ኀርየ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ንኣኻትኩም ኃረየ።
7. ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ይትአኰት እግዚአብሔር። / ንኣኪ ሠናይት ዚፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን።
8. ኪያክን ጸውዐ ሐራዊ።/ እቲ ወተሃደር ንኣኻትክን ጸውዐ።
9. ይቤ ሳጥናኤል ኪያየ ሰብሑ። / ሳጥናኤል ንኣይ ኣመስግኑ በለ።
10. ኪያነ ረሰየ አርድእቶ።/ ንኣና ደቀ መዛሙርቱ ገበረና።

“ለሊሁ፡ ለሊሆሙ፡ ለሊሃ፡ ለሊሆን፡ ለኪ፡ ለሊክሙ . . .

1. ለሊሁ ወረደ ውስተ ምጥማቃት።/ ናብ መጠመቒታት ባዕሉ ወረደ።
2. ለሊሆሙ ሰቀሉ ክርስቶስሀ። / ንሳቶም ባዕላቶም ንክርስቶስ ሰቐልዎ።
3. ለሊሃ ተሐውር ኀበ መቃብር በነግህ። /ንሳ ብንግሆ ናብ መቓብር ትኸይድ ።
4. ለሊሆን ኣጥመቃ ደቂቆን ። / ደቀን ባዕላን ማይ ሓፀባ።
5. ለሊከ ተጠመቀ። / ባዕልኻ ተሓጸብካ።
6. ለሊክሙ ኣስተዳልዉ ዘትፈቅዱ። / ዝደለኽምዎ ባዕልኻትኩም ኣሰናድኡ።
7. ለሊኪ ጸውዓኪ ምትኪ። ንኣኺ በዓል ቤትኪ ጸዊዑኪ።
8. ለሊክን አእምራ ሠናየ ወእኩየ።/ ባዕልኻትክን ጽብቕን ሕማቕ ፍለጣ።
9. ለልየ በእዴየ ለሐኵዋ ለድንግል። / ንድንግል ኣነ ባዕለይ ብኢደይ ፈጠርክዋ።
10. ለሊነ መጻእነ ኅቡረ። / ንሕና ብኃባር መጻእና።

“በእንተ፡ በእንቲአሁ፡ . . . 

1. በእንተ አብርሃም ፍቁርከ መሐረነ። / ምእንቲ ፍቁርካ ኣብርሃም መሐረና።
2. በእንቲአሁ ተሰቅለ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ምእንታኡ ተሰቕለ።
3. በእንቲአሆሙ ለአበዉ ሐመ ወልድ። / ወልድ ምእንቲ አበው መከራ ጸገበ።
4. በእንቲአሃ ለማርያም ተርኅወ ገነት። /ገነት ምእንቲ ማርያም ተራኅወ።
5. በእንቲአሆን ተፈጥሩ ዕደው። / ሰብኡት ምእንታአን ተፈጥሩ።
6. በእንቲአከ ድኅነ እሞት።/ ምእንታኻ ካብ ሞት ደኃንና።
7. በእንቲአክሙ መጽአ ዝ ኵሉ ነገር።/ እዚ ኵሉ ነገር እዚ ምእንታኩም መጽአ።
8. በእንቲአኪ ኀሠሡነ ይቅትሉነ። / ምእንታኺ ኺቐትሉና ደለዩና።
9. በእንቲአክን ሞቱ ሰማዕት። / ምእንታኽን ሰማዕታት ሞቱ።
10. በእንቲአየ ወበእንተ ውሉድየ ሐመ። / ምእንታይን ምእንቲ ደቀይን መከራ ጸገበ።
11. በእንቲአነ ወበእንተ መድኀኒትነ ወረደ እምሰማያት። / ምእንታና ምእንቲ ድኅነትና ካብ ሰማያት ወረደ።

"ሎቱ፡ ላቲ . . .

1. ሎ፡ ሎቱ ለርስቱ ገብረ። /ንእኡ ርስቱ ገበርረ።
2. ሎሙ ሞቅሕዎሙ በመዋቅሕት። /ንእኣቶም ብሰንሰለት ኣሰርዎም።
3. ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት። /ንእኣ ክብርን ምስጋናን ይግባእ።
4. ሎን፡ ቀተልዎን እኩያን ፈያት። /ንእኣተን ርጉማት ሸፋቱ ቐተልወን።
5. ለከ ንሴብሕ ኵልነ። /ኵላትና ንኣኻ ነመስግን።
6. ለክሙ እብለክሙ ኣዕርክትየ። /ንኣኻትኩም ኣዕርኽተይ እብለኩም ኣሎኹ።
7. ለኪ ሰላም። /ንኣኺ ሰላም ይግባእ።
8. ለክን ይብለክን ሑራ። /ንኣኻትክን ኪዳ ይብለክን።
9. ለልየ በእዴየ። /ኣነ ብገዛእ ኢደይ።
10. ለነ ሰአሊ ቅድስት። /ቅድስቲ ንኣና ለምንልና።

"ቦ፡ ቦሙ . . .

1. ቦ ሕይወት ዘለዓለም። / ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ።
2. ቦሙ ሙሴ ወነቢያት። / ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም።
3. ባቲ ክልኤቱ ውሉድ። / ክልተ ውላድ ኣለወዋ።
4. ቦቶን ዕደው። ሰብኡት ኣለውወን።
5. ብከ ንወግኦሙ።/ ብኣኻ ንወግኦም።
6. ብክሙ ፍቅር ወሰላም። / ፍቕርን ሰላምን ኣሎኩም።
7. ብኪ ግርማ ራእይ። / መልክዕ ጽባቐ ኣሎኪ።
8. ብክን መዝሙር ወከበሮ። / ከበሮን መዝሙርን ኣሎክን።
9. ብየ ሥልጣነ መባሕት እቅትልከ። ክቐትለካ ፍቓድ ሥልጣን ኣሎኒ።
10. ብነ ሱታፌ ምስሌሁ።/ ምስኡ ሓድነት ኣሎና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!!!

ዘመነ ዮሐንስ 11 ጥር 2012 ዓ.ም.

January
Monday
20
ዝክር፦ ተጠምቀ እግዚእነ፡ ወአስተርእዮተ መላእክት፡ ወእንጠልዮስ፡ ወዮስጦስ፡ ወጕድብ፡ ወአባ ዮሐንስ፡ ወሪቅረስ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ቲቶ 3፡1-7። 1ይ ዮሐ. 5፡5-12። ግብ. ሐዋ. 10፡34-38። ምስባክ፦ መዝ. 41/42 ዓዲ መዝ. 113/114 ወንጌል፦ ዮሐ. 1፡29-34። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

“ ወያሠጥሞን ውስተ ቀላየ ባሕር ለአበሳነ /ንኣበሳና ናብ ማዕሙቝ ቀላይ…

ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል፡ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብተዋሕዶ...

“ልሕቀ በበሕቅ / በብንእሽቶ ዓበየ”

ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን፡ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም፡ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተ ልሔም...

መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ምምሥራት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ…

7 ጥር 2012 ዓ.ም.ግ (16 ጥሪ 2020 ፈ.) ክብረ በዓል ቅድስት ሥላሴ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክኸብር ከሎ ብፍሉይ ግን...

ሓበሬታ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም 2020 ዓ.ም. (2020 ፈ.)

 ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ንግደት ኢየሩሳሌም ኣብ በዓለ ፋሲካ 2012 ዓ.ም.ግ. (2020 ዓ.ም.) ዝምልከት...

ጋሻ ንምቕባል ንቀዳደም! - ሥላሴ ኣብ ቤት አብርሃም

ጋሻ ምቕባል፡ ብዙኅ በረኸትን ጸጋን ዘውህብ እዩ። 7 ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዚሩ ድዩ፧

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ ኽብሪ ተባዒሉ!

“ደቂቅየ ወደቂቅክሙ ኢይትጓነዩ በበዓልየ ወበዓልክሙ/ ኣብ በዓለይን በዓልኩምን ደቀይን ደቅኹምን ኣይፈላለዩ” ጻድቅ ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ መፋርቅ 4ይ ክፍለ ዘመን ካብ ቁስጥንጥንያ...

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ጉባኤ ተቓኒዑ!

ብዕለት 26 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም. (05/01/20 ፈ.) ብብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝተመርሐ፡ ናይቲ ሃገረ ስብከት ኃለፍቲ ክፍልታትን...

  ብጐይታ ዝተፈትወ ሓዋርያ - ቅዱስ ዮሓንስ

ቅዱስ ዮሓንስ ብዙኅ ኣስማት መጸውዒ ዘለዎ ሐዋርያ እዩ።1. ፍቁረ እግዚእ (ጐይታ ዝፈትዎ)፦ ብሕይወቱን ናብራኡን ንጐይታ ኪመስል ይጽዕር ስለዝነበረ ጐይታ ይፈትዎ ነበረ።...

አሥርቆት ዘወርኀ ጥር

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ጥር ቡሩክ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ የካቲት በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ጥር...

ገዳም ደብረ ወርቅ አቡነ ሊባኖስ

ገዳም ደብረ ወርቅ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብሸነኽ ደቡብ ካብ ሰርሓ ብእግሪ ናይ ኣርባዕተ ሰዓትን ፈረቓን መንገዲ፡ ወይ...

  

latest articles

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...