ልሳነ ግእዝ - መራሕያን 4ይ ክፋል፦ ኣረፍተ ነገር በዘቀዳሚ ዘፈነውኖ

Aug 04, 2018

ዘ፡ ዚአሁ፡ በእንቲአከ፡ . . .

1. ክርስቶስ ወረደ እምሰማይ ለመድኃኒተ ዚአሁ ለአዳም። / ክርስቶስ ንድኅነት ኣዳም ካብ ሰማይ ወረደ።
2. ተሰብአ እምድንግል ለመድኀኒተ ዚአነ። / ንድኅነትና ካብ ድንግል ሥጋ ለበሰ።
3. ኦ ክርስቶስ ዚአከ ሰማያት ወምድር።/ ኦ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን ናትካ እዩ።
4. ኦ ውሉድየ ዘዚአክሙ ዚአየ ውእቱ፣ ወዘዚአየ ዚአክሙ፡፡ /ኦ ደቀየ እቲ ናታትኩም ናተይ እዩ። እቲ ናተይ ከኣ ናታትኩም እዩ።
5. በእንቲአኪ ተርኅወ ገነት / ገነት ምእንታኪ ተከፈተ።

6. በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። / ምእንቲ ማርያም ኢልካ ክርስቶስ መሓረና።
7. ዛቲ ቤት ዚአክሙ። / እዛ ቤት እዚአ ናታትኩም እያ።
8. ጸውዐ እሊአሁ አርድእተ። / ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርት ጸውዐ።
9. መጽአ ኀበ እሊአሁ። / ናብቶም ናቱ መጽአ።
10. እማንቱ ገማዕው እሊአሆን። / እዘን ዓታሩ ናታተን እየን።

“ኪያሁ፡ ኪያሆሙ፡ ኪያሃ . . .

1. ኪያሁ ጸውዑ። / ንእኡ ጸውዑ።
2. ኪያሆሙ ቀሠፉ።/ ንእኣቶም ሃረምዎም።
3. ኪያሃ ኣፍቀሩ።/ ንእኣ ኣፍቀሩ።
4. ኪያሆን ጸውዑ። / ንእኣተን ጸወዕወን ።
5. ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ።/ ኦ ጐይታ ንኣኻ ነመስግን።
6. ኪያክሙ ኀርየ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ንኣኻትኩም ኃረየ።
7. ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ይትአኰት እግዚአብሔር። / ንኣኪ ሠናይት ዚፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን።
8. ኪያክን ጸውዐ ሐራዊ።/ እቲ ወተሃደር ንኣኻትክን ጸውዐ።
9. ይቤ ሳጥናኤል ኪያየ ሰብሑ። / ሳጥናኤል ንኣይ ኣመስግኑ በለ።
10. ኪያነ ረሰየ አርድእቶ።/ ንኣና ደቀ መዛሙርቱ ገበረና።

“ለሊሁ፡ ለሊሆሙ፡ ለሊሃ፡ ለሊሆን፡ ለኪ፡ ለሊክሙ . . .

1. ለሊሁ ወረደ ውስተ ምጥማቃት።/ ናብ መጠመቒታት ባዕሉ ወረደ።
2. ለሊሆሙ ሰቀሉ ክርስቶስሀ። / ንሳቶም ባዕላቶም ንክርስቶስ ሰቐልዎ።
3. ለሊሃ ተሐውር ኀበ መቃብር በነግህ። /ንሳ ብንግሆ ናብ መቓብር ትኸይድ ።
4. ለሊሆን ኣጥመቃ ደቂቆን ። / ደቀን ባዕላን ማይ ሓፀባ።
5. ለሊከ ተጠመቀ። / ባዕልኻ ተሓጸብካ።
6. ለሊክሙ ኣስተዳልዉ ዘትፈቅዱ። / ዝደለኽምዎ ባዕልኻትኩም ኣሰናድኡ።
7. ለሊኪ ጸውዓኪ ምትኪ። ንኣኺ በዓል ቤትኪ ጸዊዑኪ።
8. ለሊክን አእምራ ሠናየ ወእኩየ።/ ባዕልኻትክን ጽብቕን ሕማቕ ፍለጣ።
9. ለልየ በእዴየ ለሐኵዋ ለድንግል። / ንድንግል ኣነ ባዕለይ ብኢደይ ፈጠርክዋ።
10. ለሊነ መጻእነ ኅቡረ። / ንሕና ብኃባር መጻእና።

“በእንተ፡ በእንቲአሁ፡ . . . 

1. በእንተ አብርሃም ፍቁርከ መሐረነ። / ምእንቲ ፍቁርካ ኣብርሃም መሐረና።
2. በእንቲአሁ ተሰቅለ ክርስቶስ። / ክርስቶስ ምእንታኡ ተሰቕለ።
3. በእንቲአሆሙ ለአበዉ ሐመ ወልድ። / ወልድ ምእንቲ አበው መከራ ጸገበ።
4. በእንቲአሃ ለማርያም ተርኅወ ገነት። /ገነት ምእንቲ ማርያም ተራኅወ።
5. በእንቲአሆን ተፈጥሩ ዕደው። / ሰብኡት ምእንታአን ተፈጥሩ።
6. በእንቲአከ ድኅነ እሞት።/ ምእንታኻ ካብ ሞት ደኃንና።
7. በእንቲአክሙ መጽአ ዝ ኵሉ ነገር።/ እዚ ኵሉ ነገር እዚ ምእንታኩም መጽአ።
8. በእንቲአኪ ኀሠሡነ ይቅትሉነ። / ምእንታኺ ኺቐትሉና ደለዩና።
9. በእንቲአክን ሞቱ ሰማዕት። / ምእንታኽን ሰማዕታት ሞቱ።
10. በእንቲአየ ወበእንተ ውሉድየ ሐመ። / ምእንታይን ምእንቲ ደቀይን መከራ ጸገበ።
11. በእንቲአነ ወበእንተ መድኀኒትነ ወረደ እምሰማያት። / ምእንታና ምእንቲ ድኅነትና ካብ ሰማያት ወረደ።

"ሎቱ፡ ላቲ . . .

1. ሎ፡ ሎቱ ለርስቱ ገብረ። /ንእኡ ርስቱ ገበርረ።
2. ሎሙ ሞቅሕዎሙ በመዋቅሕት። /ንእኣቶም ብሰንሰለት ኣሰርዎም።
3. ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት። /ንእኣ ክብርን ምስጋናን ይግባእ።
4. ሎን፡ ቀተልዎን እኩያን ፈያት። /ንእኣተን ርጉማት ሸፋቱ ቐተልወን።
5. ለከ ንሴብሕ ኵልነ። /ኵላትና ንኣኻ ነመስግን።
6. ለክሙ እብለክሙ ኣዕርክትየ። /ንኣኻትኩም ኣዕርኽተይ እብለኩም ኣሎኹ።
7. ለኪ ሰላም። /ንኣኺ ሰላም ይግባእ።
8. ለክን ይብለክን ሑራ። /ንኣኻትክን ኪዳ ይብለክን።
9. ለልየ በእዴየ። /ኣነ ብገዛእ ኢደይ።
10. ለነ ሰአሊ ቅድስት። /ቅድስቲ ንኣና ለምንልና።

"ቦ፡ ቦሙ . . .

1. ቦ ሕይወት ዘለዓለም። / ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ።
2. ቦሙ ሙሴ ወነቢያት። / ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም።
3. ባቲ ክልኤቱ ውሉድ። / ክልተ ውላድ ኣለወዋ።
4. ቦቶን ዕደው። ሰብኡት ኣለውወን።
5. ብከ ንወግኦሙ።/ ብኣኻ ንወግኦም።
6. ብክሙ ፍቅር ወሰላም። / ፍቕርን ሰላምን ኣሎኩም።
7. ብኪ ግርማ ራእይ። / መልክዕ ጽባቐ ኣሎኪ።
8. ብክን መዝሙር ወከበሮ። / ከበሮን መዝሙርን ኣሎክን።
9. ብየ ሥልጣነ መባሕት እቅትልከ። ክቐትለካ ፍቓድ ሥልጣን ኣሎኒ።
10. ብነ ሱታፌ ምስሌሁ።/ ምስኡ ሓድነት ኣሎና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!!!

ዘመነ ዮሓንስ 5 ነሓሴ 2012 ዓ.ም.ግ…

August
Tuesday
11
ዝክር፦ አብርሃም ካልእ፡ ወዮሐንስ ሐራ፡ ወአባ ፊልጶስ ዘደብ ረቢዘን። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 2ይ ቆሮ. 10፡1-10 ያዕ. 4፡6-12 ግብ. ሐዋ. 2፡42-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 111/112 ወንጌል፦ ሉቃ. 15፡1-10 ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም ዓዲ ዘ፫፻ት። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ዘመንበረ ፓትርያርክ ንጥፈታቱ የዕቢ ኣሎ!

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብዓይኒ ዝርአ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ከምኡ’ውን ግዙፍነት ዘይብሉ ናይ ነዊኅ ዓመታት፡ ብቝጽሩ ብዙኅ፡ ብዓይነቱ ዘደንቕ ቅርስን...

እንቋዕ ናብ ጾመ ፍልሰታ ኣብጽሓና !

ካብ 1 ነሓሴ ክሳዕ 16 ነሓሴ 2008 ዓ.ም.ግ. ዘሎ መዓልታት ብጸሎትን ውዳሴን ቅዳሴን ከምኡ’ውን ዝጽወም ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ...

መቅድም ውዳሴ ማርያም

ነዚ መጽሓፍ እዚ ዝደረሶ ኤፍሬም ሶርያዊ፥ ኤፍሬም ለብሓዊ እዩ። ሶርያዊ ዝተባህለ ብሃገሩ ኮይኑ ለብሓዊ ድማ ብተግባሩ እዩ። እዚ ቅዱስ ኤፍሬም...

አሥርቆት ዘወርኀ ነሐሴ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ነሐሴ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጳጕሜን በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ነሐሴ ቡሩክ መዓልቱ ዓሠርቱ ወሠለስቱ ወእምዝ የሐፅፅ።

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኅቡራት…

ዕለት 24-25 ሓምሌ 2012 ዓ.ም. (31/07 – 01/08 2020 ፈ.)፣ “ብጊዜኡን ኣብ ዘይጊዜኡን ጽናዕ” (2ይ ጢሞ 4፡2) ብዝብል መሪሕ ኃይለ...

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

  

latest articles

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...