ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

Sep 18, 2020

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ። ዓቀብቲ ነፍሳት መላእኽቲ ድማ ብሰማያዊ ኣኽናፎም ናብኡ ቐረቡ።

"ኦ ቅዱስ ኣቦ፡ እንታይ ደኣ ኣብ በዓል ዘመንካ ዘመነ ምግብናኻ ንበይንኻ፧" ኢሉ ሓላዊ ዓቃቤ መልኣክ ሓተቶ።
ንሱ እቲ ሰብ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ግና ቃል ኣየውሥአን። ጸጸኒሖም ምስ ሓተትዎ ግና ወንጌላዊ ሓዋርያ ማቴዎስ ንሕቶታቶም ከምዚ ኢሉ መለሰ፥ ቅዱሳን ዓቀብተ ነፍሳት፡ ኣነስ ብዛዕባ እዞም መምስ ዝመጽአ ሓድሽ ዓመት፡ መምስ ዝቀያየር ዘመናት፡ መብጽዓታቶም ዘፍስሱ፡ ሕይወቶም ንኽቅይሩ ናብ ኣምላኾም ንኽቀርቡ ውዕል ሓኒፆም ዘፍርሱ፡ ውሉድ እዚ ዘመን እዚ እየ ዝሓስብ ዘሎኹ። ንኣብነት ብምኽንያት በዓል ሓድሽ ዓመት፡ ዘመነ ማቴዎስ እናበሉ ኽንደይ ብልዕን መስተን፡ ዳንኬራን ፈንጠዝያን የኅልፉ፤ ብሓቂ ግና እዞም ደቀይ ኢለ ቓል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሰብኩን፡ በቲ ሕያው ቃል ንኽነብሩን ወንጌል ጽሒፈሎም ዝኃለፍኩ ክርስቲያን ድዮም፧ እስከ ኸይኃባእኩም ንገሩኒ፧ ኣርባዕቴኩም ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዕድመን ዝርከቡ ሰባት ኢኹም ትሕልዉ፡ ሕይወቶም ከመይ ኣሎ ንገሩኒ፧”

1. እዚ ናተይ ቊሩብ ፍልይ ዝብል ኮይኑ ዋላ'ኳ ብዕድመ ንእሽቶ እንተሎ፡ ግና ብሰንኪ ትህኪትን ድቃስን ነቲ ኽጽልየሉ፡ ኽመሃረሉ፡ ኽንስሓሉ ዝግብኦ ጊዜ ብሎሚ ብጽባሕ መዓልትታት ከናጥርን ክቕይርን ወጊሑ ይመስዮ። ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን “ትህኪት ናብ ዓሚቚ ድቃስ የውድቕ፡ ሸለልተኛ ነፍሲ ኸኣ ትጠሚ” ዝበሎ፡ ነፍሱ ድማ ኻብ ቤት እግዚኣብሔር ክትርኅቕ ከላ እናረኣኽዋ እያ ትጠሚ፡ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሔዋን ክፈጥር ከሎ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ዘውደቐሉ፡ ከምኡ ኸም ዝወረዶ ተመሲሉ ድማ፡ ብሰንኪ ዓሚቚ ድቃስ ካብ መንፈሳዊ ጉባኤያት ይበኵርን፡ ካብቲ ኣብ ማኅሌት ኮነ ቅዳሴ ብምስታፍ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ በረኸት ይተርፍን።
ካብዚ ኃሊፉ ምስ ድቃስ ተጣሚሩ ዝመጽኦ ኃጢኣት ድማ ምሒር ካብ ምህካዩ ዝተላዕለ ናይ ዘይተኣዛዝነት መንፈስ ምጥራይ'ዩ። እታ ሓንቲ ኻብተን ዓበይቲ ትእዛዛት ዝኾነት ራብዐይቲ ሕጊ ማለት ወለድኻ ምኽባር ብዘይምፍጻሙ ነቲ ኻብ ፍረኣ ክረኽቦ ዝኽእል ጸጋ ምንዋኅ ዕድሜኡ ይኸስሮ። ኣብ ዘመን ኣምጽኦ ቴክኖሎጂ ኣብ ሞባይል ጌም፡ ማኅበራዊ ሜድያ፡ ዝተፈላለዩ ፊልም ጊዜኡ ብኸንቱ የጥፍኦ። በዝን ካልእን ብእኡ ኅዙን እየ። ሕጅ'ስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ “ኦ ጐይታይ ንሎሚ ዓመት ተዓገሦ” ኢለዮ'ስ ሰሚዑኒ ነይሩ፡ ግና እዚ ወደይ ከም ኣመሉ እዛ ዓመት ብዘይ ፍረ እንተ ፈጸማስ ምስ ተሓተትኩ እንታይ ኢለ ክምልስ እየ፧ ንስኻ'ኸ ምስዛ ትሕልዋ ዘለኻ ነፍሲ ኣበይ በጺሕካ ኣለኻ፧

2. እዛ ናተይ ዋላ እኳ ዝኃለፈ ወርኂ ኣብ ቅዱስ ቊርባን እንተበጽሐት በዚ እዋናዊ ጉዳይ ተሰናቢዳ እያ እምበር ብሓቂ ብልቢ ተረዲእዋ ኣይኮነትን።"
ደቂ ሰብ ኣብ ዕላሎም ብዛዕባ እዚ ወሪዱ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ፣ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን፣ ሕልቂት ሕዝቢን ምንቅጥቃጥ ምድርን ብዝኸፍአ ሳዕቤን ክወርድ ከሎ፡ ትእምርቲ ምምጻኡን ናይ መወዳእታ ዓለም ምልክታቱን እናጋማድሑ ኻብ ዘውርዩ ውኁድ ኣይገበሩን፡ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ካብ ኃጢኣቶም ዝፈላለዩ፡ በታ እትመጽእ ናይ ጉባኤ ምጽኣት ክዛረቡን ክሽቁረሩን ወጊሓ ትዓርቦም ኣላ። ብዓቢኡ ግና እታ ናይ ውልቂ ምጽኣት ኣርኪባ ኸይትወስዶም ኣይሓስቡ እዩ። ከምዚ ንስለ ዘረባ መምስ ተኣከቡ 'በዚኅዎ እንዶ እዚ ፈጣሪና፡ ኣበሳና እዩ በዚኁ' ክብሉ ይጸንሑ እሞ፡ ምምላሶም ካብ ልቢ ስለ ዘይኮነ ግና ኸም ምልሶት ዓሚ፡ ገለ ኣብ ንስሓ ኸምዛ ናተይ ነፍሲ ኸኣ ኣብ ቊርባን ብስምዒት ስለ ዝኣትውዎ፡ ጸላኢ ሠናያት፡ ብዝተቐበልዎ ምሕረት እናጠራጠረ፡ መንፈስ ትዕቢት እናኅደረ፡ ብዓቢኡ ንመንፈሳዊ ሕይወት ከምዝለማመድዎ፡ ብምቍሕ መንፈሳዊ ዝሕታለ ከም ዝተኃዙ ይገብሮም። እዚ ዅሉ ኸኣ ሰኣን ብርድኢት ምጒዓዝ እዩ።

3. ትቅብል ኣቢሉ እቲ ሣልሳይ መልኣኽ ዑቃቤ፥ "ኣነ'ውን ምስዚ ዝሕልዎ ዘሎኹ ሰብ፡ ብዙኅ ጊዜ ናይ ውዕል መብጽዕኡ ይፈርሰኒ ኣሎ። ሎሚ ዓመት ኣብ ጊዜያት ጾመ ኣርብዓ ምስቲ ምትእትታው ተላባዒ ሕማም 'ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዅሉ ከንቱ እዩ፡ እዞም ኃያላን ናይ ዓለም እኳ መድኃኒት ዝሰኣንሉስ እዝስ ብምሕረት ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝፍታሕ' እናበለ፡ ናብ መንገዲ ንስሓ እኳ ይሓስብ እንተነበረ፡ ካብዚ ብተመራመርቲ ሕክምና መድኃቱ ኣብ ምርካቡ’ዩ ዝብሃል ግን ዝኣተዎ መብጽዓ ረሲዑ ናብቲ ናይ ቀደም ልምዱ ማለት ብኸመይ ገንዘብ ይግፍጥ ጥራይ እዩ ዘሎ ሓሳቡ። ነቲ ተዓጽዩ ኾፍ ዝበሎ እዋናት ዝኃለፎ መኽሰብ ክሽፍን ለይትን ቀትርን እናሰርሐ ይሃልኽ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ 12 ፡20 “ኣምላኽ ግና ‘ኣታ ዓሻ፡ ንነፍስኻ ኻባኻ ኽወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ፧’ በሎ” ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ፡ ብዛዕባ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣየስተብሃሎን ዘሎ።

4. እቲ ዝተጻሕፈ ንተግሣፅን ንትምህርቶምን ከም ዝኾነ ጌና ኣየስተብሃሉ ዘለዉ” በለ ራብዓይ መልኣከ ዑቃቤ። “ነፍሲ ወከፍኩም ነንኃዉ ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተ ዘይበልኩምሉ፡ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ኸምኡ ኽገብረኩም እዩ” ማቴ 18፡35 ንዝብል ኃይለ ቃል ኣይዘከሩን። ብምቕጻል “እዚ ናተይ ድማ ኣረጋዊ እዩ፡ እንተኾነ ሓደ እግሩ ኣብ ጒድጓድ ኣትዩ ኽነሱ፡ ምስ በዅሪ ወዱ ኣብ ፍርዲ ቤት ይመላለስ ኣሎ። እቲ ውላድ ጌጋ የብሉን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግና 'እቲ መሓርቲ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ክረኽቡ እዮም' ዝተባህለ ሓዋርያ ቕዱስ ጴጥሮስ'ውን “ንኃወይ ክንደይ ጊዜ እየ ኽኃድገሉ ዘሎኒ፧” ኢሉ ምስ ሓተተ፡ ጐይታ መድኅን ዓለም ብቓላቱ 'ክሳዕ ሰብዓ ሳዕ ሾብዓተ እምበር፡ ክሳዕ ሾብዓተ ሳዕ ኣይብለካን።' ኢሉ ዝመለሰሉ ኽቡር ቃል ሎሚ ኣቓልቦ ዝህቦ ስኢኑ ኣሎ። ብሓቂ እዚ ሰብ’ዚ ጊዜ ዕድሚኡ ኣብ ምውድኡ ንዝጽግዖ ዘሎ ውልቃዊ ምጽኣቱ ዘይፈልጥ ምስኪን እዩ።

ወንጌላዊ ማቴዎስ ጽን ኢሉ ክሰምዕ ድኅሪ ምጽናሕ ተግሣፃዊ ቃለ ምዕዳን ኣስምዐ፦

* “እቲ ኣብ ምዕራፍ 25 ጐይታ ዝበሎ ዝጽሓፍኩሎም 'ጠምየ ነበርኩ እሞ፡ ኣየብላዕኩምንን። ጸሚአ፡ ኣየስቴኹምንን። ገይሸ፡ ኣይተቐበልኩምንን። ዓሪቐ፡ ኣይከደንኩምንን። ሓሚመ፡ ተኣሲረ፡ ኣይበጻሕኩምንን። . . . እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ስቓይ፡ ጻድቃን ግና ናብ ዘለዓለም ሕይወት ኪኸዱ እዮም’ ዝብል ኣየንበብዎን ድዮም፧”

* እቶም ውሉድ ኣብ ምዕራፍ 15 ዘሥፈርክዎ 'ኣምላኽ፡ ኣቦኻን ኣደኻን ኣኽብር፡ ድማ፡ ንኣቦኡ ኾነ ወይስ ንኣደኡ ሕሱም ቃል ዜውስእ ሞት ይሙት፡ ከም ዝበለ ኣየስተውዓሉን ድዮም፧

* እዞም ከም ኣሳሪ ዘይብሉ ቐርኒ የማን ጸጋም ዝብሉ ዘለዉ'ኸ፡ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 22 ዝጽሓፍክዎ ኣየቕለቡሉን’ዶ፧ 'ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ክዕዘቦ ደልዩ፡ ‘መምህር፡ እታ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ እያ፧’ ኢሉ ሐተቶ። ጐይታ ኢየሱስ ከኣ፡ ‘ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ሓሳባትካን ኣፍቅሮ፡ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ።'

* ብዝመጽአ ርእሶም እናተጠውዩ፡ ሓድሽ ትምህርቲ ከም ዝሰምዑ ነቲ ካብ ዮሓንስ ጀሚሩ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ ዝብል ቃል ሰሚዖም ከም ዘይፈልጡ፡ ሕጂ ኣብ ጊዜ መከርኦም እንተሰምዕዎ፡ ከመይ ይርበሹን ቅኑዕ ካብ ምግባር ይእሰሩን፡ ኣብ ምዕራፍ 24 ከምኡ'ውን 25 እቲ ቅልውላውን ምልክት መፈጸምታ ዘመንን'ዶ'ኸ ብሰፊሑ ኣብ ወንጌል ሰፊሩ የሎን፧

ኣቱም ነፍሳት እትሕልዉ መላእኽቲ ነዞም ትሕልውዎም ነፍሳት ናብ ጐይታ ዕድመ ለምኑሎም፣ ምስትውዓል ክህቦም ኣማልድሎም፣ ልቦም ሴሮም ናብ ኣምላኽ ዝምለስሉ ዘመን ክኾነሎም ኣብ ሕልናኦም ሕሹኽ ኢልኩም ምዓድዎም። እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ዘመኑ ዘብዕል ዘሎ ወንጌላዊ ማቴዎስ ከምኡ ኢልኩም’ በሉዎም።” በለ።

ኣርባዕቲኦም መላእኽቲ ንዝበሎም ሰሚዖም "ብዛዕባ ኣልኣዛርን ነዌን ኣብ ወንጌልካ ዝጽሓፍካ ንስኻ'ዶ ኣይኮንካ፧ ከምቲ ነዌ ንኣኅዋቱ ብዛዕባ ምረት ሲኦል ክነግሮም ዝፈተወ'ሞ፡ ኣብርሃም ግና ‘ኻብ ምዉታን እኳ እዚ እንተዝነግሮምስ ኣይሰምዑን እዮም’ ዝበሎ። እቲ ኣይንገሮምን እዩ ዝተባህለ'ኳ ተጻሒፍሎም ዘየስተብሃሉሉስ ኣብ ሕልናኦም ሕሹኽ ኢልና ድማ ኽሰምዑና፧ ንሕልናኦም ጸማም እዝኒ ዝሃቡ ንሥጋኦም ዝግዝኡ እዮም እሞ ግን ናብ ልቦም ክምለሱ፡ ንስኻ ድማ ኦ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ጸሎትካ ዘክሮም" በልዎ። ድኅሪኡ ሥሙር ቃለ ምስጋና፡ ጸሎተ ማልዶን ኣስሚዖም ነናብ ኣገልግሎቶም ከዱ።
 
ዕድመ ንንስሓ ጊዜ ንፍሥሓ ይሃበና!

ወስብሐት ለእግዚአሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ማቴዎስ 14 ጥቅምት 2013 ዓ.ም…

October
Saturday
24
ዝክር፦ ፊልጶስ አሐዱ እምሰብዐ ወክልኤቱ አርድእት፡ ወሙሴ ብእሴ እግዚአብሔር፡ ወገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፡ ወአባ አረጋዊ፡ ወመራክዋ ወእለ ምስሌሁ፡ ወዱማቴዎስ፡ ወእምራይስ፡ ወአርባዕቱ ምእት ሠላሳ ወአሐዱ ሰማዕታት። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ 1ይ ቆሮ. 7፡36-ፍጻሜ 1ይ ጴጥ. 2፡13-20 ግብ. ሐዋ. 8፡26-ፍጻሜ ምስባክ፦ መዝ. 18/19 ዓዲ መዝ. 16/17 ወንጌል፦ ማቴ. 19፡26-ፍጻሜ ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘአበዊነ ሐዋርያት፡ ዓዲ ዘእ…
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቅዱስ ኣቡነ አረጋዊ

‘ላዕለ ተኵላ ወከይሲ ትጼዐን፡ ወትከይድ አንበሳ ወከይሴ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ትጸዓን ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። (መዝ. 91፡13)   ኣብ...

ተመሃሮን ዲያቆናትን ብመዓረገ ዲቁናን ክህነትን ተቐቢኦም

ኣብ ሃገረ ስብከት ኣሥመራን ማእከልን ንመዓርገ ዲቁናን ካህናትን ዝሓለፉ ተመሃሮን ዲያቆናትን ብብፁዓን ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ፡ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስን ብፁዕ...

ኣብ ደብረ ድኁኃን ገዳም ኣቡነ ዮናስ ሕንጸት መንበሪ መነኮሳይያት ይካየድ…

ኣብ ደብረ ድኁኃን ገዳም ኣቡነ ዮናስ ንመኮሳይያት (ደቂ ኣንስትዮ) ብሓድነት እናተደጋገፋ ዝነብራሉ ሕንፀት መንበሪ ኣባይቲ መነኮሳይያት ይካየድ ኣሎ። ነዚ ኣብ...

መነቓቕሒ ሥልጠና ተዋሂቡ!

ቤት ጽሕፈጥ መንበረ ፓትርያርክ ዝወደቦ፡ 39 ኃለፍቲ ክፍልታት፡ ሊቃነ ካህናትን ካልኦትን ኣባላት ክሳተውዎ ዚጸንሑ መነቓቕሒ ሥልጠና ብዓርቢ ዕለት 06 ጥቅምት...

ኣብ ህልው ኩነታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝዝቲ ጉባኤ ተኻይዱ

05 ጥቅምት 2013 ዓ.ም.ግ (16 ጥቅምት 2020 ዓ.ም.ፈ) ኣብ ህልው ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ብፍሉይ ድማ ኣብ ባጀታዊ ኣሰራርሓን እዋናዊ ጽልዋ...

“ብጸሎት ጻድቕ፡ ሃገር ካብ ጥፍኣት ትድኅን” - ቅዱስ…

ቅዱስ መጽሓፍ “ብጸሎት ጻድቕ ሃገር ካብ ጥፍኣት ትድኅን” ከምዝብል ንሕዝበ ክርስቲያን ብዛዕባ ናይ ጻድቃን መንፈሳዊ ፍቕርን ጽንዓት ሃይማኖትን ፍጹም ትዕግሥትን...

ታሪኽ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሓፂሩ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “ንኣታቶም ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደምበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዚበልጽ ስም ክህቦም እየ፡...

ክብረ በዓል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተባዒሉ!

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ገዳምን...

አሥርቆት ዘወርኀ ጥቅምት

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ጥቅምት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ኅዳር በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ጥቅምት ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፩ቱ ሰዓት ወሌሊቱኒ ፲ወ፫ቱ...

ቅዱስ ኣቦ አቡነ አብሳዲ

ዘደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም ኣብ “ሓይቀ መሳሕል” ትብሃል ኣብ ትግራይ ዳብሽ እንዳ ማርያም እትርከብ ዓዲ ዝቕመጡ፡ ካህን ቶማስን እምነ ሰሎሜን ዝበሃሉ...

ንማዕርገ ዲቁናን ክህነትን ዝተሓጽዩ ንመርመራ ቀሪቦም

ክፍሊ ኣገልግሎት ካህናት ሃገረ ስብከት ኣሥመራን ዞባ ማእከልን ብዘዳለዎ፡ ናይ መዓርገ ዲቁናንን፡ክህነትን ፡ፈተና ካብ ኩለን ሃገረ ስብከት ኣሥመራ፡ካብ ዝርከባ...

ዘመነ መፀው

ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ ወቕትታት እቲ ካብ መስከረም 26 ክሳዕ ታኅሣሥ 25 ዘሎ ጊዜ ዘመነ መፀው(ቀውዒ) ይበሃል። እዚ ወቕቲ...

  

latest articles

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...