“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ 12፡2

Jul 24, 2020

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዓለም፡ ብሥነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ብፍላይ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ኣትኂዛ ኣብ ቊጠባዊ ምዕባለን ርኽበታትን ኣብ ዓውዲ ምህርቲ ሕርሻን መሳንዕን፡ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ሕክምናን ማኅበራዊ ውሕስነትን፡ . . . ብሓፈሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጒዳያት ተለዊጣ እያ። ኣብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ናብ መበል ኃሙሻይ ዝቚጸር ለውጢ ዲጂታል ረቮሉሽን ተበጺሑ ኣሎ።

ነዚ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዝገለጾ ፍልጠትን ዝተበጽሐ ምዕባለን ኵሉ ክርስቲያን ካብ ምዕባለ ዓለም ድኅር ከይበለ ሥልጣነ ዓለም ብምስትውዓል ይስዕብን፣ ጥበብ ወንጌል ኂዙ ኸኣ ንጥበብ ዓለም ይከታተልን እምበር ከም ስንፍና ቈጺሩ ብማዕዶ ተዓዛቢ ኣይከውንን እዩ። ወንጌል ንምስባኽ፡ ክርስትና ንምስፋሕ፡ ሃይማኖት ንምጽናዕ፡ ካብ ገቢረ ኃጢኣት ንምርኃቕ፡ ድንቁርና ንምጥፋእ . . . ከም መሣርሒ መንፈሳውን ሠናይን ተግባርን ይጥቀመሉ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ግና እዚ ምዕባለ’ዚ ብጸላኤ ሠናያት ሰይጣንን መሣርሕቱ ሥነ ፍልጠተኛታትን ተዘሪፉ፡ ንዓለም ናብ ጥፍኣትን ክሕደተ እግዚአብሔርን የምርሓ ኣሎ። ፍጥረተ ሰብ ንእግዚአብሔርን ፍርዱን ከምዝርስዕ፡ ንሥጋዊ ሞት ከምዝፈርህ፡ ንምቾት ከምዘፍቅር፡ ብመዘናግዒ ነገራትን ሥጋዊ ፍትወታትን ከምዝተዓሻሾን፡ ብጊዜያዊ ነገር ልቦናኡ ተዘኒቡ ካብቲ ንሕይወት ዘገድስ ርኂቑ ንኽነብር ይገብሮ ኣሎ።

ዓለማዊ ሰብ ድማ ንሓድሽ ኣተሓሳስባ ከም ምልክት ሥልጣነን ብልጸትን ርእዩ ብመጻወድያ ውልቃውነት፡ ክቱር ድሌት ስምዒታዊ ሓጐስ/ሄዶኒዝም/ ወይ ሕንቃቐ፡ ነፍሰ ፍትወት (ንኣይ ይጥዓመኒ)፡ ትዝኅርት፡ ትዕቢት፡ ስስዕቲ፡ ኣህላኽነት፡ ቊሳውነት፡ ሓሻሽነት፡ ታህዋኽ፡ . . . ተታኂዙ ወዲቑ ይርከብ ኣሎ። በዚ ኸኣ ዓለም ነቲ ጊዜ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ሰዓተ ምስጋናን ጸሎትን ኣገልግሎትን ናብ ኃጢኣት ብዝመርሑ መዘናግዒ ፊልምታትን ደርፊን ሳዕስዒትን፡ ልብ ወለድን ስፖርታዊ ውድድራትን፡ ወረን ተባህለን፡ . . . ከምዝበሓት ገይራቶ ትርከብ ኣላ።

ብጒልባብ ምዕባለን ሓድነትን ንሕይወት “ጽቡቕን ቀሊልን” ኣምሲሉ ዘርኢ፣ ሃይማኖትን ባህልን መንነትን ዘጥፍእ፣ “ንሓድሽ ዓለማዊ ሥርዓት /New World Order” መንገዲ ዝጸርግ ዘሎ ዓውለማውነት፡ ንዓለም ብሓደገኛ መልክዕ ዝልውጣ ዘሎ “ምድራዊን ሥጋዊን ሰይጣናዊን ጥበብ እዩ ። ያዕ. 3፡15-16

ኣብዛ ተለዋዋጢት ዓለም ግና ክርስቲያን ኣብ ውሽጣ ከመይ ኢሉ እዩ ክነብር ዘለዎ፧

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ንዓለም ኣይትምሰልዋ” ይብል እሞ “ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት እዩ” ይብለና። 1ይ ቆሮ. 3፡19

ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ዮሓንስ’ውን “ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ፡ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የብሉን። ከመይ ኵሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ሥጋን ክፉእ ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምዃንን ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን። ዓለምን እቲ ኵሉ ፍትወታታን ኃላፋይ እዩ። እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር” ይብል። 1ይ ዮሓ. 2፡15-17

ፍቓድ ኣምላኽ፡  ሰብ ንዓለም ክልውጥ እምበር ብዓለም ክልወጥ ኣይኮነን። ብርሃን ኮይኑ ብወንጌል ከብርሃ፣ ጨው ኮይኑ ብሠናይ ግብሪ ከመቅራ እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ክርስቲያን ካብ ዓለም ኣይኮነን፡ ናይ ዓለም’ውን ኣይኮነን። ዮሓ 15፡18-20

ሎሚ ኣብ ደቂቀ ኣዳምን ሕይወታዊ ፍጥረትን ግዑዝ ፍጥረትን ብግህዶን ብሥዉርን ዝወርድ ዘሎ ኵሉ ጸገም ጽልዋን ሳዕቤን ናይዚ ጥበበ ዓለም ምዃኑ ምስትውዓል ይግባእ። መንፈሳዊ ዝሕታለ፡ ክሕደት፡ ኑፋቄ፡ ምጥፋእ ሥርዓትን ትውፊትን፣ ምጥፋእ ባህልን መንነትን፣ ተላባዒ ሕማም ኮነ ኅዱር ሕማም፣ ፍርህን ጭንቀትን ግርጭትን፣ ውግእን ባእስን፣ ስደትን ከርተትን፡ ክቱር ዘይምዕሩይ ናብራ፡ ከባብያዊ ዕንወት፡ ብከላ፡ ዓለማዊ ዋዒ፡ . . . ክጥቀስ ይከኣል።

ስለዚ፡ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ነቲ ጊዜ ፍለጥዎ” ሮሜ 13፥11 ዝበለ ነዚ ጊዜ ንፍለጦ! ኣብ ውሽጢ ዓለም ኴንና ስመ እግዚአብሔር ረድኤት ገይርና ንመንፈሳዊ ሕይወትና ብጸሎት፣ ንሥጋዊ ሕይወትና ድማ ብግብረ ሠናይ ክንኣስር ይግባእ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክብረ በዓል ወዝክረ ዕረፍት አቡነ ኤዎስጣቴዎስ 18 መስከረም 2013 ዓ.ም…

ኣብ ናይ መንፈስ ደቆም ገዳማትን ብሽሞም ኣብ ዝተሓንፁ ኣብያተ ክርስቲያንን ክብረ በዓል ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ተኸቢሩ።

ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል 2013 ዓ.ም. ብመንፈሳዊ ተመስጦን ሓበንን ተባዒሉ!

ትማሊ ዕለት 17 መስከረም 2013 ዓ. ም. ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል፡ ዓቃቤ ወንበር ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ...

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” ዕብ. 13፡7 - አቡነ…

ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ኣቦኡ ክርስቶስ ሞዐን፡ ኣደኡ ሥነ ሕይወትን ኣብ እንድርታ፡ ጽራእ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ተወልደ። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

እንቋዕ ናብ በዓለ መስቀል 2013 ዓ.ም. ኣብጽሓና!

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ምእመናንን ምእመናትን፣ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ካብ ዘመነ ዮሓንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ዘሰጋገረና እግዚአብሔር ኣምላኽና፣ እንቋዕ...

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዘገልግል…

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ መሥርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም መወከሲ ዘገልግል መጻሕፍቲ ብገባሬ ሠናይ ኣቶ ቴድሮስ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

  

latest articles

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...