"ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር/ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ” “መዝ. ፻፵፮፥፰/147፡8

Jul 02, 2020
ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ንዓመት ኣብ ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ዘመነ መፀው፡ ዘመነ ሓጋይ፡ ዘመነ ፀደይ ከምኡ ውን ዘመነ ክረምት ብምባል ትኸፍሎ። 

1. ጊዜ መፀው (ቀውዒ)፦ ካብ 26 መስከረም ክሳዕ 25 ታኅሣሥ ዘሎ ዕለታት እዩ። እዚ ጊዜ’ዚ እቶም ኣብ ክረምቲ ተዘሪኦም ዝበቘሉን ተተኺሎም ዝጸደቑን ኣትክልቲ ዝዕምብቡሉን ዝፈርይሉን፣ ብመዓልቲ ኣብ ብሩህ ሰማይ ፀሓይ ትደምቀሉ፡ ኣብ ለይቲ ድማ ከዋኽብቲ ዝረኣይሉ፡ ጐቦታት’ውን ብዕምባባ ዝሽፈንሉ ወቕቲ እዩ።

2. ጊዜ ሓጋይ፡- ካብ ታኅሣሥ 26 ክሳዕ መጋቢት 25 ዘሎ ጊዜ እዩ። ኣብዚ ወቕት’ዚ ዕምባባታትን ኣቝጽልትን ረጊፎም፡ ሣዕሪ ነቒጹ፡ ዋሕዚ ማይ ኣፍላጋት ኃይሎም ደኺሙ፡ መሬት ካብ ሣዕርን ቈጽልን ዓሪቓ፡ ንዋዒ ፀሓይ ተቓሊዓ ትረኣየሉ ጊዜ እዩ።

3. ጊዜ ፀደይ (ፅድያ)፡- ካብ 26 መጋቢት ክሳዕ 25 ሰኔ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ገሊኡ ጊዜ መሬት ለሚዓ ጸቢቃ ክትርአ ከላ፣ ኣብ ገለ ጊዜ ድማ ሓሩር ፀሓይ ዝብርትዓሉ እዩ።

4. ጊዜ ክረምቲ፦ ካብ 26 ሰኔ ክሳዕ 25 መስከረም ዘሎ ወቅቲ እዩ። ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ፡ ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘጥልለሉ፣ ኣፍላጋትን ወኃይዝን ዝመልእሉ፣ ኣትክልትን ኣእዋምን ድማ ብልምላሜን ብቘጽልን ወቂቦም ዝረኣይሉ ወቕቲ እዩ።

ኣብ ጊዜ ክረምቲ ካብ ማያት፡ ጠሊ ብኃይሊ ነፋሳትን ሙቘትን ተኃጊዙ ናብ ኣየር ይዓርግ እሞ ኣብ ደመና ተዓቝሩ ዝናም ይዘንም። ዘርኢ ኣብ ማሕፀነ ምድር ተፀኒሱ ይውለድ፣ ብነፋስ ነቒጹ ብፀሓይ በሲሉ ኸኣ ኣብ ፍረ ይበጽሕ። እዚ ዅሉ ዝኸውን ብኃይልን ትእዛዝን እግዚአብሔር እዩ።


ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ነቲ ‘ ለምኑ ኽወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕፆ ኳሕ ኳሕ ኣብሉ ኪኽፈተልኩም እዩ’ ሉቃ. 11፡9 ዝበሎ ዘይሕሶ ቓሉ ኣሚና፡ ነቲ ንዅሉ ዚእዝዝ እግዚአብሔር ንምልማን ኣብዚ ጊዜ ክረምቲ፡ ብጸሎተ ቅዳሴን ያሬዳዊ ድርሰትን ካልኦት ጸሎታትን ብፍሉይ ምእንቲ ዝናማትን ፍሬ ምድርን ማያተ ኣፍላግን . . . ብጸሎት ትነቅሕ። “(ነቢይ ኤልያስ) ከም ብሓድሽ ጸለየ፡ ሰማይ ከኣ ዝናም ሃበ፡ ምድሪ’ውን ፍሬኣ ሃበት” ያዕ. 5፡18 ከም ዝብል ዝናምን ፍረ ምድርን ዝርከብ ምስ ፍቓድ እግዚአብሔር ብጸሎት እዩ እሞ ኵሉ ክርስቲያን ክጽልን ‘አሜን’ እናበለ ኪቕበልን መንፈሳዊ ግቡኡ እዩ።

• በእንተ ዝናማት ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ኀበ ዘይትፈቀድ መካን።
   እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዜድልዮ ሥፍራ ኼዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን።

• በእንተ ማያተ አፍላግ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ይምላእ ኪያሆን እስከ መስፈርት ወዓቅም።
   እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ኪመልእ፡ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን።

• በእንተ ፍሬ ምድር ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር የሀባ ፍሬሃ ለምድር ለዘርእ ወለማዕረር።
  እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ፍሬ ኪህባ ንለምን።

• ወለኵልነ እለ በጸሎት ንስእል ወናስተበቍዕ በመንፈሰ ሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ፡ ወያብርህ አዕይንተ አልባቢነ። ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ተሠጢዎ ጸሎተነ ይትወከፍ።
   ነዞም ብጸሎት እንልምን ብመንፈስ ሰላም ኪኸድነናን ጸጋኡ ከብዝኃልናን ኣዕይንቲ ኣልባብና ከብርሃልናን፣ ጸሎትና ሰሚዑ ኪቕበል ቀሪብና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ።

 

• ጸሎት ምእንቲ ዝናማትን ማያት ኣፍላግን


ኦ ንዅሉ እትኅዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና! . . .

ኣብቲ ዚድለ ቦታ፡ ዝናማትካ ኸተዝንም ብፍጹም ንልምነካ ኣሎና። ንገጽ ምድሪ ኣለምልም፡ ንትልማ ኸኣ ኣርዊ፡ ንዘርእን ዓጺድን ኣብጽሕ። ኦ ጐይታ ካብ ሕያውነትካ ዚርከብ ይቕሬታኻ ቐልጢፉ ይፈጸመልና።

. . . ንማያት ኣፍላግ ክሳዕ ልክዕ መስፈርቶም ምእንቲ ኪመልኦም ንልምኖ ኣሎና። ሠናያት እትገብር፡ እወ ክረምቲ እተምጽእ፡ ዝናማት ከኣ እትፍኑ ንስኻ ኢኻ እሞ ንገጽ ምድሪ ኣለምልም፡ ትልማውን ኣርዊ። ንዘርእን ንዓጺድን ኣብጽሕ። ምሕረት ንምግባር ሥልጣን ዘሎካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ። . . .

ንማያት ኣፍላግ ክሳዕ መስፈርቶም ምላእ። ንደመናት ዝናም ኬውርዱ ኣዝዞም። ንኣፍላግ ድማ ብዓቕሞም ማያት ምልኣዮም፡ ኣብ ዜድልየሉ እዋን ንገጽ ምድሪ ኣለምልም። እኽሊ ኣብዝኅ። ናይ’ዚ ዓመት እዚ እቶትውን ብሕያውነትካ ባርኽ።. . .

ሠናያት እትገብር፡ ንኣትክልትን ዕምባባታትን ፍርያት ምድርን፣ ክረምቲ እተምጽእ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ኸኣ ዝናም እትፍኑ ንስኻ ኢኻ።

እወ ንዅሉ ፍጥረት መጋቢ ንስኻ ስለዝኾንካ ንኣኻ ምስ ወድኻን ፍቁርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግባእ፣ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ግዝኣትን ክብርን ብእኡ ዘሎካ፣ ሎምን ኵሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም፡ ኣሜን።

መወከሲ፥ ሥርዓተ ቅዳሴ ‘በእንተ ቅድሳት’ ቍጽሪ 95,96,97 ፣ መስተብቍዕ በእንተ ዝናማት ከምኡ ድማ ዘይነግሥ በእንተ ማያተ አፍላግ ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡አሜን !

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዜና ዕረፍት ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ሊቃውንተ ዜማ ሓደ ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል እዮም። እዞም ሊቅ’ዚኦም ኣብ መበል 64 ዕድሚኦም...

“ዘበአማን እስራኤላዊ” ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል

ሕሊና ዘመላልሶ ሓሳብ ልብን ኵላሊትን ዝምርምር ናይ ባህርይ ኣምላኽ በይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንእኡ ኵሉ ግሉጽ እዩ፣ ካብኡ ዝሥወር...

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት...

  

latest articles

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...