“ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን/ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብፁዕ እዩ”(መዝ. ፵፡፩/ 41፡1)

Jun 27, 2020

ንሕይወተ ሥጋ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ፡ እንጌራ፡ ክዳን፡ መኅደሪ ቤት እዮም። (ሢራ. 29፡21)

ብቐዳምነት ነዚኦም ዘይረኸቡን ዘይብሎምን ሰባት “ጽጉማት” ይበሃሉ። ብተወሳኺ’ውን ብደዌ ነፍስን ሥጋን ተታኂዞም ኣብ ዓራት ዝደቀሱ፡ ብስእነት ጥዕናን ከቢድ ኣካላዊ ስንክልናን ወፊሮም ሠሪሖም ድራር ዕለቶም ክምእርሩ ዘይክእሉ፣ ረዳኢ ዝሰኣኑ፡ ኣላዪን ናባዪን ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ወለዶም ዝሰኣኑ ሕፃናት፡ . . . ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት “ጽጉማት፡ ሽጉራት” ንብሎም።

ነዞም ጽጉማት ምሕጋዝ ብትምህርተ ሃይማኖትን ሕገ ተፈጥሮን ግቡእ እዩ። ንጽጉም ምሕጋዝ እቲ ጽጉም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝረድእን ዝሕግዝን’ውን ይረብሕ እዩ። ንጽጉማት ምርዳእ ዝህቦ መንፈሳዊ ረብሓ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ።

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ነቲ “ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እንታይ እግበር፧” ኢሉ ዝሓተቶ ሃብታም ሰብኣይ “እምበኣር ፍጹም ኽትከውን እንተ ደሌኻስ ኪድ ዘሎካ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ” ብምባል ንጽጉማት ምርዳእ ሰማያዊ ጸጋ ከምዘውህብ መሃረና። ቅዱስ ዳዊት’ውን “ዘረወ ወወሀበ ለነዳይ፣ ወጻድቁኒ ይነብር ለዓለም ወይትሌዓል ቀርኑ በክብር/ ዘረወ፡ ንጽጉም’ውን ሃበ፣ ጽድቁ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር፣ ኃይሉ ከኣ ብኽብሪ ልዕል ልዕል ይብል” በለ። (ማቴ. 19፡16-22 ፣ መዝ. 112፡9)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ሰማያውን ምድራውን ሓጐስ ዘውህብ ግብረ ሠናይ እዩ። ከመይ! “ካብ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” ከምዝብል፣ ሓጐስ፡ ልዕሊ ምቕባልን ምርካብን ዝያዳ ብምሃብ እዩ ዝርከብ። (ግብ. ሓዋ. 20፡35)

ንዝተገብረሎም ክመልሱ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ጸዊዕካ ምብላዕ፡ ምስታይ፡ ምርዳእ . . . ከምዝግባእ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ፥ “ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ደኣ ጸውዕ። ዝፈድዩኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትኸውን፡ ብትንሣኤ ጻድቃን’ውን ክትፍደዮ ኢኻ” ብምባል ውሣጣዊ ሓጐስን ሰማያዊ በረኸትን ከምዘውህብ ምሂሩና እዩ። (ሉቃ. 14፡13)

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ግና ሰማያዊ ዓስቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተወሳኺ ኸኣ ምድራዊ ሃብትና ብመጠን ውህብቶና በረኸት ዘውህብ፡ ጥቅሚ ነፍስን ሥጋን ዘለዎ እዩ። “ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፡ በቲ እትሠፍሩሉ መሥፈሪ ከኣ ክሥፈረልኩም እዩ” ዝብል ኣምላካዊ ቃል ኪዳን እሙን እዩ። (ሉቃ. 6፡38)

ብዛዕባ ሓደ ሸረፌ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ዝንገር ታሪኽ ኣሎ። እዚ በዓል ጸጋ’ዚ ነቲ ጽሩይን ዘይጽሩይን ፈልዩ ዝፈልጥ ሹመኛ ጸዊዑ “መዓልታዊ ሓሓደ ወቄት ወርቂ ከይሃብካ ከይትውዕል” በሎ። እንተሃበ እንተሃበ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናበርከተ ከደ። ብድኅር’ዚ ካብ በዝሐ ኢሉ ካብቲ ዝተኣዘዞ ንላዕሊ ኽልተ ኽልተ ወቄት ክህብ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብቲ ቤተ መዛግብቱ እንተ ኣተወ ገንዘቡ በዚኁ ምስ ርኣየ፦ ነቲ ዝሾሞ ጸዊዑ ‘ነቲ ሃብ ዝበልኩኻ ኃዲግካዮ ዲኻ፧’ በሎ። ንሱ ኸኣ “ኣነስ ካብቲ ዝኣዘዝካኒውን ኣብዚሐ ክልተ ክልተ ወቄት እህብ ኣሎኹ” ምስ በሎ፣ “እምበኣር ካብ ሕጂ ንደኃር ሓደ ክልተ ከይበልካ ኢድካ ዘልዓሎ ሃብ” ከምዝበሎ ይነገር። (ትርጓሜ 2ይ ቆሮንቶስ 9:9)

መፍቀሬ ጥበብ ሰሎሞ’ውን “እቲ ርኅሩኅ ሰብ ንድኻ ኻብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ይባረኽ” ብምባል ንጽጉም ምርዳእን ኢዱካ ናብ ድኻታት ምዝርጋሕን በረኸት ዘውህብ ተግባር ከም ዝኾነ ይነግር። (ምሳ. 22፡9)

ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ጐይታና ክርስቶስ ከም ዝተመሃረቶን ኣቐዲማ ኻብ ቅዱሳን ነቢያት ደኃር’ውን ካብ ቅዱሳን ሓዋርያት ከምዝተረደኣቶን ንጽጉማት ምርዳእ ናይ ጥንቲ ተግባራ ስለዝኾነ፣ ንሕሙማነ ሥጋን ነፍስን ብጸሎትን ጸበልን እናፈወሰት፡ ሰዓብታ ምእመናንን ምእመናትን ድማ ነንሓድሕዶም ክተሓጋገዙን ትምህር።

ብፍላይ እዚ ዘሎናዮ ጊዜ ሕማም ኮቪድ 19 ኣብ ኵሉ ዓለም፡ ሃገርናን ሕዝብናን፡ ቤተ ክርስቲያናን ከቢድ ጥዕናውን ቁጠባውን ጽልዋ ዘውርደሉ ዘሎ ጊዜ እዩ። ስለዚ ንኣገልገልቲ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያንን፣ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝመነባብሮኦም ወገናት፣ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን፡ ዘኽታማት፡ ሕሙማን፡ . . . ካብ ጥሜትን ስእነትን እነናግፈሉ እዋን ሕጂ እዩ።
ብጸሎት፡ ብገንዘብ፡ ብጒልበት፡ ብምኽሪ፡ ብሞራል፡ ብዓይነታዊ ሓገዝ መግብን ክዳንን ካልእን ንእምነትና ብግብሪ ንግለጾ።

እዚ ናይ መከራ እዋን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ እዋናት ብምሕረት እግዚአብሔር ክኃልፍ እዩ። ነዚ ዝኃልፍ እዋን ግና ዘይኃልፍ ሰማያዊ ዓስብን ምድራዊ ሓጐስን ሥጋዊ በረኸትን ክንረብሓሉ ይግባእ።


•    “በእንተ ርኁባን ወጽሙአን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር የሀቦሙ ሲሳዮሙ ዘለለዕለቱ።”
       “እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና”

•    “በእንተ ሕሙማን ወድውያን፡ ናስተበቍዕ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሣህለ ወምሕረተ ላዕሌሆሙ”
“ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም፣ ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድዉያትን ንልምን ኣሎና።”

•    "ተዘከር እግዚኦ ዱያነ ሕዝበከ፡ ሐውጾሙ በሣህልከ ወበምሕረትከ ፈውሶሙ።”
     “ኦ ጐይታ ንሕሙማት ሕዝብካ ዘክር፡ ብሣህልኻን ብምሕረትካን’ውን ኣድኅኖም።”

•    “ተዘከር እግዚኦ ነዳያነ አግብርቲከ እለ ውስተ ኵነኔ ሀለዉ መሐሮሙ ወአጽንዖሙ በርትዕት ሃይማኖት።”
      “ ኦ ጐይታ ብጽኑዕ ኣገዛዝኣ ንዘለዉ ድኻታት ኣገልገልትኻ ዘክሮም፡ ምሓሮም ብቕንዕቲ ሃይማኖት’ውን ኣጽንዓዮም።”

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!


No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዜና ዕረፍት ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ሊቃውንተ ዜማ ሓደ ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል እዮም። እዞም ሊቅ’ዚኦም ኣብ መበል 64 ዕድሚኦም...

“ዘበአማን እስራኤላዊ” ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል

ሕሊና ዘመላልሶ ሓሳብ ልብን ኵላሊትን ዝምርምር ናይ ባህርይ ኣምላኽ በይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንእኡ ኵሉ ግሉጽ እዩ፣ ካብኡ ዝሥወር...

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት...

  

latest articles

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...