ገብር ኄር

Mar 28, 2020

 ኣብ ዓቢይ ጾም ኣብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻድሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሙን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊት እግዚአብሔር ነዛ ኽብርቲ ዕለት ከምቲ ቓሉ እሙናት ኮይና ከነኽብራን ክንነብራን ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና።

እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም እዚ ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ዚዝመር መዝሙር ብዛዕባ ቅኑዓት ኣገልገልትን፡ ጐይታ ነቶም ቅኑዓት ኣገልገልቲ ድማ “አግብርት ኄራን” እናበለ ዓስቦም ከም ዚህብ ተዘኻኽር ስለዝኾነት እያ። እቲ ዚዝመር መዝሙር’ውን “መኑ ውእቱ ገብርኄር” (መን እዩ እሙን ኣገልጋሊ፧) እናበለ ዚቕጽል እዩ። እቲ መበገሲ ታሪኽ ድማ ጐይታ ንዅሉ ብምስላ ይምህር ከምዝነበረን ካብቶም ትምህርቱ ሓደ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴ. 25፡10-30 ዘሎ ታሪኽ እዩ። ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ ወንጌል ሉቃ. 19፡12-27 ብካልእ ኣገላልጻ ግና ብስሙር መልእኽቲ ነዚ ምስላ እዚ ይደግመልና።

ጐይታ በዚ ምሳሌያዊ ትምህርቱ ሕድሪ ወንጌል ንኣገልገልቱን ምእመናንን ከምዝሃበን ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ ብዛዕባ ዝሃቦ መኽሊት ወንጌል ድማ ንዅሉ ከምዝጸባጸብን ከም እቲ ቓሉ ሓልዮም ዘጽንሑሉ እሙናት ኣገልገልቱ ዓስቢ ከምዝህብን ነቶም ዘይሓለዉ ድማ ፍዳ ከምዝጽበዮም ዘመልኽት እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ዅሉ ሰብ ከምቲ ጐይታ ዚደልዮ ኾይኑ ተዳልዩን ግቡኡ ፈጺሙ ክጸንሕን ዘተሓሳስብ እዩ።፡ ንዅልና ድማ ኸከም ግብርና ኺፈድየና ዓስቡ ምስኡ ኣሎ።

ጐይታ በዚ ትምህርቱ ንርእሱ ኸም ሓደ በዓል ጸጋ መሲሉ እቲ በዓል ጸጋ ንኻልእ ርሑቕ ዓዲ ኺብገስ ኣብ ዝሓሰበሉ ነቶም ኣገልገልቱ ጸዊዑ ኽሳብ ዚምለስ ምእንቲ ኺዓይዩሉ መኽሊት ከምዝሃቦምን ሕድሪ ከምዝገደፈሎምን ይነግር። በዚ መሠረት እዚ ነቲ ሓደ ኃሙሽተ ነቲ ኻልእ ድማ ኽልተ ነቲ ሣልሳይ ከኣ ሓደ መኽሊት ሃቦም። ድኅሪ ነዊኅ ዘመን ድማ እቲ በዓል ጸጋ ምስተመልሰ ነቶም መኽሊት ዝሃቦም ኣገልገልቱ ጸዊዑ ክጸባጸብ ጀመረ። በዚ መሠረት ድማ እቲ ኃሙሽተ መኽሊት ዝተቐበሊ ወሪዱን ደይቡን ደኺሙ ነተን ሓሙሽተ መኽሊቱ ኃሙሽተ ረቢሑለን ነቲ ጐይታ 10 መኽሊት ኣቕረበ። እቲ ብዓል ክልተ’ውን ከምኡ ኽልተ ረቢሑ ኣርባዕተ ኣቕረበ። እቲ በዓል ሓደ ግና ኣብ ክንዲ ወሪዱን ደይቡን ምርባሕ መኽሊቱ ዝገብር ኣብ ፍርህን ጥርጥርን ክፉእ ሓሳባትን ኣትዩ ነበረ እሞ ጐይታኡ ኪጸባጸቦ ከሎ ዘይተባሎ ጭካነ ጐይታኡ ገሊጹ ነታ ዝተዋህበቶ ከይረብሐ ሓቢኡ ከምዘቐመጣ ገለጸ።

እቲ በዓል ጸጋ’ውን ነቶም መኽሊቶም ረቢሖም ዝጸንሕዎ “ጽቡቕ! ኣታ ሕያዋይ፡ እሙን ኣገልጋሊ! ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ፡ ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ፡” እናበለ ብምውዳስ “ናብ ሓጐስ ጐይታኦም” ኪኣትዉ ፈቐደሎም። ነቲ መኽሊቱ ዝቐበረ በዓል ሓደ ግና “ኣታ ኽፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ!” ተባሂሉን ነታ ሓንቲ መኽሊቱ ድማ ከም ዘግደፍዎ ኮነ። ብሰንኺ እቲ ኽፉእ ግብሩ ድማ ኣብቲ ብኽይትን ምሕርቃም ኣስናንን ዘለዎ ናይ ወጻኢ ጸልማት ተደርበየ።

ትርጕም’ዚ ምሳሌ ድማ እቲ በዓል ጸጋ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪኸውን ከሎ እቶም ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ መኽሊት ዝተዋህቡ ድማ መምህራነ ወንጌል (መምህራነ ንስሓ) ዝኾኑ ስዩማን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። እዚ ድማ ኸከም ማዕርጎምን ዝተዋህቦም ጸጋን ከምቲ ዝግብኦም ከገልግሉ ዚግብኦም ካብ ዲያቆናት ክሳብ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘለዉ ኣገልገልቲ ይምልከት። ብኻልእ ወገን ድማ ኸከም ዓቕሞም ከገልግሉን ብመንገዲ ቕድስናን ኪመላለሱን ኪመርሑን ኣብነታውያን ኪኾኑን ኣብ 40ን 80ን መዓልቲ ኻብ ኣብራከ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሕፀን ዮርዳኖስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንዝተቐበሉ ዅሎም ምእመናን ይምልከት።

እቶም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ተጊሆምን ነቒሖምን እሙናት ድማ ኾይኖም ንምእመናን ኣባጊዑ ኸውፍሩን ኪሕልዉን ከብዝኁን፡ ስብከተ ወንጌል ከስፉሑ፡ ወዘተረፈ እዮም ነቲ መኽሊት (ሥልጣነ ክህነት) ተቐቢሎም። ስለዚ ድማ ኸምቲ ዚግባእ ዚዓየዩሉን ወሪዶም ደይቦም ደኺሞም ግቡኦም ፈጺሞም ኣብ ጊዜ ጸብጻብ ኣበርኪቶም ንጐይታኦም ዘረክቡ “ኣግብርት ኄራን ወፍቁራን” ተባሂሎም ናብቲ ሓጐስ ጐይታኦም “ንዑ ኀቤየ ብሩካነ አቡየ” ተባሂሎም ዘለዓለማዊ መንግሥቱ ኺኣቱ ዝፍቀደሎምን እዮም። እቶም ንስሙ ጥራይ መኽሊት ተቐቢሎም ምእመናን ዘይጓስዩሉን ኣብ ካልእ ጕዳያቶም ጥራይ ኬድህቡን ዚነብሩ ድማ ሃካያት ግና ብቑዕ መልሲ ስለዘይብሎምን ምኽንያት’ውን ከድኅኖም ስለዘይክእል ናብቲ “ጸልማት” ክድርበዩ እዮም።

ዋና መኽሊት ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ዋና መኽሊት ድማ ኸም ፍቓዱ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ጸጋ ይህብ እዩ። እቶም ቀዳሞት ኽልተ ድማ ንዝተዋህቦም ሕድሪ እሙናት ኮይኖ ኺፍጽምዎን ጽዒሮም ከርብሕዎን ተረኺቦም። ስለዚ ድማ ኣብ ጊዜኡ ዕጽፊ ዓስቢ ረኸቡሉ። ኣገልገልቲ ድማ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ጸጋኦም ኣለልዮም ንእግዚአብሔር ብትግሃት ከገልግሉ ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም ኪርከቡ ኣለዎም። እቲ ሓደ ናይቲ ኻልእ ኪጥምት ፡ ናቱ ገዲፉ ብ ዘይናቱ ኺኣቱ ዘይኮነስ ንዝተዋህቦ መኽሊት ኣለልዩ ኣብኣ ተጊሁ ኺርከብን ከርብሕን ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያንና ዓውዲ ኣገልግሎታ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዝኾነ ኵሎም ደቃ ኸከም መኽሊቶም ተጊሆም ኣርቢሖም ዚርከቡ እንተ ደኣ ኾይኖም ዕብየታን ሕንጸታን ክንርኢ ጊዜ ዚወስድ ኣይኮነን። ግና መኽሊትና ንፈልጦ ዶ፧ ነርብሕ ዶ ኣሎና፧ ወይስ ቀቢርናዮ ኢና፧ መን እዩ ገብርኄር፧ ኵልና ኣካል ክርስቶስ ካብ ኮንናን ኣብዛ መንፈሳዊት ቤት ክንህነጽ’ውን እንተደኣ ኮይንና ኸክለትና ነበርክተላ።

እዚ መኽሊት ንስዩማት ኣገልገልቲ ጥራይ ዝተነግረ ዘይኮነስ ንዅሉ ኣካል ቤተ ክርስቲያን እዩ። ምእመናን’ውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘበርክትዎ ዘለዉን ከበርክትዎ ዝግባእን ኣዝዩ ብዙኅ እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ መንፈሳዊ ፍረ ኣፍርዮም መኽሊቶም ከርብሑን ብሠናይ ግብሪ ንኻልኦት ኣብነት ኪኾኑ ይግብኦም። ኣብ ፍርህን ጥርጥርን ዝምርኮስ ምኽንያት ዚመልኦ ሕይወት ስለዘሎና ኵልና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ስለ ኣባጊዕ ክርስቶስ ተንሢዕና ንሥራሕ። ኣይምልከተናን እዩ ኣይንበል። ስለ ቤተ እግዚአብሔር ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሙናት ኣገልገልቲ ንኹን።

 ካብዚ ምስላ እዚ እንመሃሮ ሓደ ድማ ዅሉ ኸከም ጸጋኡ ተጊሑ ከገልግል እዩ። ሓደ ሰብ ብምሉእ ኃይሉን ጕልበቱ ኪሰርሕን ከፍርን እንተ ደኣ ኾይኑ ዅሎም ኣካላቱ ነናቶም ስራሕ ከምቲ ዚግብኦም ኪዓዩ ይግባእ። ዓይኑ ናይ ዓይኒ፡ ኢድ ናይ ኢድ፣ እግሪ ድማ ናይ እግሪ ወዘተርፈ እቲ ሓደ ኣብቲ ኻልእ ዚኣቱ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ኺስራሕ፧ እቲ ሓደ ድማ ስራሕን ኣበርክቶን እቲ ኻልእ ዘቖናጽብን ዝዕንቅፍን ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ጥዕና ክርከብ፧ ንዅሉ ዝኣሊ ርእሲ(ኣእምሮ ልቡና) ልዕሊ ዅሉ ንዅሎም ኣካላት ከወሃህድን ከስምርን ይግብኦ።

ሰብ ማዕርግ ዝኾንና ከከም ማዕርግና፡ ምእመናንን ምእመናትን ድማ ኸምቲ ዝተጻሕፈልና ተጊህና ጥራይ መኽሊትና ነርብሕ። ኣብ መዓልቱ ዅሉ ኺገሃድ እዩ። ሰባት ብዚደለይዎ መንገዲ ነቲ ሓቂ ኺኽውልዎ ይፈትኑን ስለ ሓሶት ድማ ይጽዓትን ምኽንያት ይፈጥሩን እታ ፍርዲ ግና ኣብ ኢድ እቲ ርቱዕ ዚፈርድ ኣምላኽ እያ። ንሕና ግቡእና ንዕየ። ኣምላኽ ድማ ኸምቲ ድኹም ግብርና ዘይኮነስ ከምቲ ምሕረቱ ኺርእየን ኣብዚኅና ንለምኖ።

ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ምሕረቱ ድልዋትን ንቑሓትን ኮይንና ኽንርከብ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ 

'ኣብ ወርኂ ታኅሣሥ ዕለቱ ሰኑይ፡ ሰዓቱ ሰዓት ፫ተ ብግዕዝ (9ተ)፡ ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ኣክሱም ደው ኢሉ ድምፁ ዓው ብምባል...

“ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ።/ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከሎኻ ዘክረኒ።”…

እቲ ብየማን ጐይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ (ፈያታዊ ዘየማን)፡ ደመ ማኅተምን መርኆ ድኅነትን ተዋሂቡ ንኣቦና ኣዳም ቀዲሙ ናብ ገነት ከምዝኣተወ ቅዱሳት...

“ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕሊና ኣምላኽ…

እዚ ቓል’ዚ ኣብ መቅድም ተኣምረ ማርያም ዝርከብን ወትሩ ዝንበብን ኮይኑ፡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ንዓለም ምፍጣሩን ዘመን ምቝጻሩን፡ ኣዴና ቅድስት ድንግል...

ቅዱስ ኣትናቴዎስ

ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕብሮ፡ ድኅሪ ዘመነ ሓዋርያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ብደገ ብዓላውያን ነገሥታት፡ ብውሽጢ ድማ ብናይ ጽርኣውያን...

ርክበ ካህናት

“ርክበ ካህናት” ማለት ናይ ካህናት መራኸቢ፡ ጉባኤ፡ መተኣኻኸቢ፡ መዛተዪ . . . ወዘይመስሎ ዝብል ትርጕም ኣለዎ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና፡ ዓመታዊ...

ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ! (ማቴ. 11፡28)

ክታብ ካብ ኣልፋ ወዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ! ኣኽቢረ ብኣርኣያይን ብኣምሳለይን ዝፈጠርክኹም ደቀይ! ቅድሚ ኵሉ ሰላመይ ምስ ኵላትኩም ይኹን! ቅድሚ ሕጂ ብዙኅ ደብዳቤታት ሰዲደልኩም...

አሥርቆት ዘወርኀ ግንቦት

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ግንቦት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ሰኔ በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ግንቦት ቡሩክ መዓልቱ ፲ወ፬ቱ ሰዓት ወእምዝ ይትዌስክ። ሎሚ...

ባሕቲ ግንቦት፡ ልደተ ማርያም

ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኣብ ሕሊና ኣምላኽ ዝነበረት፣ ገና ከይተወልደት ትንቢት ዝተነግረላ፡ ሱባኤ ዝተቘጽረላን ምሳሌ ዝተመሰለላን እያ። ሊቀ...

ዮም ፍሥሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም/ ሎሚ ብልደት ቅድስት ድንግል…

ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሃንደበታዊ ኣይኮነን። ካብ ፅንሰታ ክሳዕ ልደታ ኵሉ መስተንክር እዩ። ትንቢት ዝተነግረሉ፡ ሱባዔ ዝተቘጽረሉ፡ ምሳሌ ዝተመሰለሉ...

“ሓዋርያ ኣፍሪቃ - ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ”

ሓደ ካብ ጸሓፍቲ ኣርባዕቱ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ‘ዮሐንስ’ ዝብል ኻልኣይ ስም (ግብ. 13፡13) እኳ እንተሃለዎ ፍሉጥ ግና ‘ማርቆስ’ ዝብል...

ጸሎት ምእንቲ ዝሓመሙ ሰባት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፡ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ማዕጾ ኳሕኵሑ ክረሓወልኩም እዩ” (ማቴ. 7፡7) ዝበሎ ኣምላካዊ ቃሉ መሠረት...

  

latest articles

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...