ጽንዕቲ ባሕታዊት - ማርያም ግብጻዊት

Apr 14, 2021

ኣብ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ዝርከብ ገዳም ዝነብሩ መነኮሳት፣ ከም ልምዲ ዓመት መጸ ዓቢይ ጾም ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብ ዘይረኣአይሉ ቦታ ብርኅቐት ተበታቲኖም፥ ብጽኑዕ ተጋድሎን ብጾምን ጸሎትን ጥራሕ ተወሲኖም የኅልፍዎ ነበሩ።

ካብዚኦም ሓደ ኣባ ዘሲማስ እዩ። ኣባ ዘሲማስ ንሱ ዝጸናንዓሉ ንኽገልጸሉ እናለመነ ኣብ በረኻ ክኸይድ ከሎ፣ ብርኁቕ ተመልከተ። ምትሃት ድዩ ሰይጣናዊ ትርኢት ኢሉ እናሓሰበ ናብ እግዚአብሔር ከብርሃሉ ለመነ እሞ ሰብ ምዃኑ ተገልጸሉ። ናብዚ ዝረኣዮ ሰብ ጐየየ። እንተኾነ እቲ ዝረኣዮ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ። ንሱ ክጐዪ፣ እቲ ሰብ’ውን ካብኡ ክሃድም ተረባረቡ።

ብድኅር’ዚ “ኦ ዘሲማስ፡ ምሳይ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ፡ ዕራቐይ ስለዘለኹ ጨርቂ ሰንድወለይ ንሱ ተኸዲነ ናባኻ ክመጽእ’የ።” ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ብስሙ ስለ ዝተጸውዐ እናተደነቐ  ከምቲ ዝተባህሎ ገበረ። ንእኡ ለቢሳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብኡ ገጻ መጽአት። ኣብ ቅድሚኡ’ውን ሰገደት። ንሱ ኸኣ ኣብ ቅድሚኣ ሰጊዱ ሰላም በላ። “ ንኣይ ንኃጥእት፡ ካህን ብምዃንካ ክትባርኸኒ ዝግብኣካ ንስኻ ኢኻ፡ ጸልየለይ” በለቶ።

ኣባ ዘሲማስ ድማ “ ንስኺ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝሞትኪ ምዃንኪ እርኢ ኣሎኹ። ቅድሚ ሕጂ ርኢኽኒ ዘይትፈልጥን ከሎኺ ብስመይ ጸዋዕክኒ፤ ካህን ምዃነይ’ውን ፈለጥኪ። ታሪኽክን ከድልኽን ንገርኒ” ኢሉ ኣምሪሩ ለመና። ንሳ ድማ “ሕይወተይ ንምዝንታው ኣዝዩ የኅፍረኒ እዩ። . . . ስመይ ‘ማርያም’ እበሃል። ካብ ክርስቲያን ቤተ ሰብ ኣብ እስክንድርያ ግብጺ እየ ተወሊደ። ካብ ጓል 12 ዓመት ዕድመይ ጀሚረ ን27 ዓመት ዝኣክል ብዝሙት ሕይወተይ ኣርኪሰ። ኃጢኣተይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸፍአ ንብዙኃን ኣስሒተ።

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ መቓብር ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሳለሙ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸዱ   ረኣኹ። ምስኦም ኃቢረ ክኸይድ ብውሽጠይ ተረበሽኩ። ንጕዕዞ ኮነ ንምግቢ ዝኽፈል ገንዘብ ኣይነበረንን ግና ሰብነተይ ንዝሙት ብምሻጥ ንመንገድን ምግበይን ዝኸውን ሰለጠኒ። ጕዕዞና ወዲእና ኢየሩሳሌም ምስ በጻሕና’ውን ግብረ ዝሙት ኣይገደፍክዎን። ምስቶም ተሳለምቲ ምእመናን ናብ መቓብር ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን በቲ ኣፍ ደገ ክኣቱ ብዙኅ ፈተንኩ። ኣምላካዊ ኃይሊ ከልኪልኒ ግና ምእታው ተሳእነኒ።

ክፉእ ግብረይ ከም ዝኸልከለኒ ምስ ፈለጥኩ፡ ብመሪር ንብዓትን ዓሚቝ ኃዘንን ኣዒንተይ ናብ ሰማይ ናብ መሓሪ እግዚአብሔር ኣንቃዕረርኩ። ሥዕለ ኣድኅኖ ኣብ ቅድመይ ገይረ፡ ንዅሉ ክርስቲያን እትልምኒ ወላዲተ ኣምላክ ተወሓስኒ፣ ናብ ውሽጢ ኣትየ ድልየተይ ምስ ፈጸምኩ ዝኣዘዝክኒ ክገብር እየ።” በልኩ።

ብድኅር’ዚ ናብ ውሽጢ ኣትየ፡ ከም ሰበይ ተሳሊመ ክብረ በዓል ተሳቲፈ ናብታ ሥእለ ኣድኅኖ ተመለስኩ። ኣብ ቅድሚኣ ኮይነ ድማ ‘ካብ በደለይ ርኂቐ ነፍሰይ ዘድኅነሉ ቦታ ምርሕኒ’ በልክዋ። እንሆ ድማ “ ናብ ገዳመ ዮርዳኖስ እንተኼድኪ ዕረፍትን ድኅነትን ክትረኽቢ ኢኺ” ዝብል ቃል ካብታ ሥእሊ ሰሚዐ ጕዕዞይ ጀመርኩ። ኣብ መንገዲ በተን ሓደ ተጓዓዚ ዝሃበኒ ሂደት ገንዘብ ኅብስቲ ዓዲገ ንፈለገ ዮርዳኖስ ተሳገርኩ። ካብዚ ጊዜ’ዚ ጀሚረ ክሳዕ ሎሚ ካብ ሰብ ተፈልየ ን47 ዓመት ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣለኹ። ነታ ኅብስት በብንእሽቶ ይምገባ ነይረ ምስ ተወድአት ሣዕረ ገዳም ተመገብኩ። ዲያብሎስ’ውን፡ ነቲ ዘኅለፍክዎ ዓለማዊ ተድላን ሥጋዊ ጣዕምን እናኣዘከረ ደጋጊሙ ይፍትነኒ ነበረ። . . . ” ኢላ ኵሉ ካብ ጥንቱ ክሳዕ ተፍጻሜቱ ነገረቶ።

ደጊማ ድማ “ንዓመታ ኣብዚ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ቅዱስ ቍርባን ኂዝካ ተመለሰኒ።” በለቶ። ከምዚ ዝበለቶ ድኅሪ ዓመት፡ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደምን ከምኡ’ውን ንእሽቶይ ተምርን ዝተጸጸየ ብርስንን ኂዙ ኣብቲ ዝሓበረቶ ወሰናስን ፈለግ ዮርዳኖስ ተጸበያ። ንሳ ድማ ብማየ ማይ እናሰጐመት ናብኡ መጸት። ካብቲ ቅዱስ ምሥጢር ከኣ ኣቝረባ። ካብቲ ዘምጽኣላ ተምርን ዝተጸጸየ ብርስንን ድማ ንበረኸት ጠዓመትሉ። “ኣብ ዝመጽእ ዓመት ድማ ኣብቲ መጀመርታ ዝተራኸብናሉ ቦታ ምጻእ” ኢላቶ ተፈናነዉ።

ደጊሙ ንዓመታ ናብቲ በረኻ ተመሊሱ እንተመጽአ 6 ሚያዝያ 421 ዓ.ም. ነፍሳ ካብ ሥጋኣ ተፈልያ ኣዕሪፋ፣ ኣብ ትርኣሳ ከኣ ‘ንድኽምቲ ማርያም ግብጻዊት ናብ ዝተፈጠረትሉ መሬት ቅበራ’ ዝብል ጽሑፍ ረኸበ። ‘መን ኮን መቓብራ ክዅዕተለይ እዩ’ ክብል ከሎ፡ ኣብ እግራ ኮይኑ ዝሕልዋ ዝነበረ ኣንበሳ መቃብር ኵዒትሉ ሓመድ ኣዳም ኣልበሳ።

ኣባ ዘሲማስ፡ ነቶም ገዳማውያን ንዅሉ ታሪኽ ቅድስት ማርያም ግብጻዊት ኣዘንተወሎም እሞ ንሳቶም ድማ እናተደነቑ ንእግዚአብሔር ኣመስጊኖም።

በረኸታን ረድኤታን ምስ ኵልና ይኹን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ አሜን!

ሰላም ለማርያም ህየንተ ዘረከባ ምንዳቤ፣

አንበሳ ዘኮነ በድነ ሥጋሃ ዐቃቤ፣

ቀበራ ዘሲማስ በአፅፉ እስመ አልባቲ ግልባቤ፣

ረኪቦ መልዕልተ ርእሳ መጽሐፈ ነባቤ፣

ለማርያም ግብጻዊት ቅብራ ዘይቤ።

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 10 ግንቦት 2013 ዓ.…

May
Tuesday
18
ሠለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል፡ ወአብርሃም ፀራቢ፡ አባ ሚካኤል ሰማዕት፡ ወኖብ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 2ይቆሮ. 5፡11-ፍጻሜ 1ይዮሐ. 1፡4-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 3፡17-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 65/66 ወንጌል ማቴ. 18፡18-22 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

አቡነ ብፁዓ አምላክ

ያፍቅረነ እግዚእን ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም ብሃይማኖት ጽኑዓትን ብሥነ ምግባር ትጉሃትን ሰብ ኃዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለዝነበሩ፡...

ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ…

ሎሚ ዕለት 5 ግንቦት 2013 ዓ.ም.ግ (13/05/2021 ፈ.) 5ይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንምምራጽ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ሊቀ...

ብኣምራጺት ኮሚተ ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝምልከት ጸብጻብ ሥራሕ ኣብ ጉባኤ…

ብዕለት 07 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም.ግ ዝቖመት 7ተ ዝኣባላታ ኣምራጺት ኮሚተ ክትዓሞ ዝጸንሐት ንጥፈታት ናብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪባ።

ንምርጫ ቅዱስ ፓትርያርክ ካብ ዝተፈላለየ ኣህጉረ ስብከት ዝመጹ ተወከልቲ መብርሂ…

ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝርከባ ሃገረ ስብከታትን ንኡሳን ሃገረ ስብከትን ዝመጹ ተወከልቲ ምስ ጉዳይ ምርጫ 5ይ ፓትርያርክ ኣብ ዝትኣሳሰር ጉዳይ...

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!

ቅዱስ ሲኖዶስ ኃሙሻይ ፓትርያርክ ንምሻም ዝምልከት 5ይ መግለጺ ኣውፂኡ!  

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ

ልዑላውነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ (pdf file)

5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ተመሪጾም!

26 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም. 5ይ ፓትርያርክ ንምሻም ንሃገረ ስብከት ኣሥመራ ዝውክሉ 7ተ ኣባላት ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ብዝተገብረ...

ቃለ ቡራኬ በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.

ብምኽንያት በዓለ ትንሣኤ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ፳፻፲፫(2021 ) ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝተፈነወ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለኹም ክቡራንን...

ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ኣብ ዝተወደበ…

ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ዕለት ፳፩ ሚያዚያ ፳፻፲ወ፫ ዓ.ም (29/04/2021) ኣብ ዝወደቦ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ልዕሊ 40 ዝኾኑ...

ጽልዋ ኮቢድ 19 ኣብ ክርስቲያናዊ ተልእኮ ኣፍሪቃ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለዋ…

ጽልዋ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ሓፈሻዊ ክርስቲያናዊ ተልእኮን ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ሰላም ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘኸተሎን...

“ነሥአ ደዌነ ወፆረ ሕማመነ/ብሓቂ ንሱ ሕማምና ተቀበለ፡ ንሥቓይና ተሰከመ” …

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለተ ዓርብ (ስቅለት) ኣብ ሥነፍጥረት ብዕለት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ” ፡ ከም መልክዕና ብምስልና...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...