ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

Jul 11, 2020

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ

ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት ይህቡ ስለዝነበሩ፡ ብኣቦኡ ሮማዊ ዜግነት ነበሮ። (ፊል. 3፡5)።

ቅዱስ ጳውሎስ፡ ካብቲ በቲ ዘመን ፍሉጥ ዝነበረ ፈሪሳዊ ምሁረ ኦሪት ሊቅ ገማልያል፡ ንዅሉ ሕግን ሥርዓትን ኣይሁድ ብርቐትን ዕምቈትን ኣጽንዐ። በታ ኦሪታዊት እምነቱ ቀናእ ፈሪሳዊ ብምዃን ንክርስቲያናት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ይቃወም ነበረ። ብፍላይ እኳ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ወንጌል ብምስባኹ ገበን ተቘጺሩ ብኽሲ ኣብ ባይቶ ኣይሁድ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን፡ ጸኒዑ ዝተኸራኸሮን ብዳርባ እምኒ ተቐጥቂጡ ብሰማዕትነት ኪኃልፍ ከሎ ኽዳውንቲ ቀተልቲ ይሕሉ ነበረ። (ግብ. 7፡58)

ቅዱስ ጳውሎስ ናብ’ታ ብሽነኽ ሰሜን ካብ ኢየሩሳሌም 223 ኪ.ሜ. ርሒቓ እትርከብ ከተማ ደማስቆ ብዙኃት ክርስቲያናት ምህላዎም ሰሚዑ፡ ካብ ሊቀ ካህናት ኣኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ኬምጽኦም ዘኽእሎ ፍቓድ (ደብዳቤ) ተቐቢሉ ናብኣ ተበገሰ። ኣብታ ኸተማ ምስ ቀረበ ግና ናይ ኣመንቱ ስደት፡ ስደቱ ዝኾነ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ “ሳውል! ሳውል! ለምንት ትሰድደኒ / ስለምንታይ ትሰጐኒ፡ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝጐድኣኻ” በሎ። ሳውል ኣዕይንቱ ዒሩ፡ እናኣንቀጥቀጠ “ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣሎኻ” ኢሉ ሓተቶ። ጐይታ ድማ “ናብ ከተማ እቶ እሞ ክትግብሮ ዝግብኣካ ክነግሩኻ እዮም” በሎ። 

ሳውል ከምቲ ዝተባህሎ ተመሪሑ ኸደ፡ ን3ተ መዓልቲ ከይበልዐን ከይሰተየን ጸንሐ። ጐኒ ጐኒ እዚ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብ ደማስቆ ዝነበር ሓናንያ ዝበሃል ወዲ መዝሙር ተገሊጽ “ሓናንያ! ሓናንያ! ተንሥእ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትጽዋዕ መንገዲ ኪድ፡ በዓል ጠርሴስ ሳውል ደሊኻ! ኢድካ ኣንቢርካ ከምዝርኢ ክትገብሮ ምዃንካ ገሊጸሉ እየ” በሎ። ሓናንያ ኸኣ ኸይዱ፡ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረሉ፡ ብኡ ንብኡ ካብ ኣዕይንቱ ቅራፍ ዚመስል ተኣልየ፡ ኣዕይንቱ ተከፍታ፡ ተንሢኡ ተጠምቀ፡ መግቢ ምስ በልዐ ድማ በርትዐ። (ግብ. 9፡19)። ብድኅሪኡ ናብ ሃገረ ዓረብ ከደ። (ገላ. 1፡17) ን3 ዓመት ኣብ በረኻ ዓረብ ድኅሪ ምጽናሕ ናብ ደማስቆ ተመልሰ። ኣቦታት ነዘን ሠለስተ ዓመታት ሱባኤ ኣትዩ ከምዘኅለፈን ይገልጹ።

ኣብ ደማስቆ ኾይኑ፡ ብዛዕባ ወንጌለ መንግሥት ድኅነተ ዓለም ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣይሁድ ኪስብኽ ምስ ጀመረ ኣይሁድ ኣንጻሩ ተላዕሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ደማስቆ ክርስቲያናት ናብ ኢየሩሳሌም ለኣኽዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ፡ ብወገን ሕዝቢ ኽልተ ዓይነት ሽግራት ተጓነፎ። ብመጀመሪታ ብወገን ኣይሁድ፡ ንቅዱስ ጳውሎስ ከም’ቲ ዝፈልጥዎ ኮይኑ ስለዘይጸንሖም ክቐትልዎ ተላዕሉ። ብኻልእ ድማ ብወገን ክርስቲያናት፡ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ እምነተ ክርስትና ምምላሱ፡ ክኣምንዎ ኣይከኣሉን። እንተኾነ ሓዋርያ በርናባስ ናብ ሓዋርያት ወሲዱ ኵሉ ስለዝነገሮም ፡ እቲ ናይ ክርስቲያናት ሽግር ተፈትሐ።

ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብትብዓት ከስተምህር ምስ ጀመረ ኣይሁድ ኣትሪሮም ስለዝቓወምዎ ነታ ከተማ ገዲፉ ብቂሳርያ ገይሩ ናብ ትውልዲ ዓዱ ጠርሴስ ኣተወ። ኣብዛ ከተማ ድማ ን9ተ ዓመት ጸንሐ። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ እትርከብ ከተማ ኣሕዛብ ትብሃል ኣንጾኪያ ካብ ኢየሩሳሌም ብዝተሰዱ ክርስቲያናት እምነት ክርስትና ኣቲዋ ስለዝነበረ፡ ምስ በርናባስ ኮይኑ ወንጌል ሰበኸ። ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ምዕ. 2 ከምዝገለጾ ድኅሪ 14 ዓመት ካብ ኣንጾኪያ ነቲ ካብ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ሓገዝ ኂዙ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ። ካብ ኣንጾኪያ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ፡ ብጻውዒት እግዚአብሔር ምስ በርናባስ ከምኡ’ውን ሲላስን ጢሞቴዎስን ብትምህርቱ ንኣህዛብ ካብ ኣምልኮተ ጣኦት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር፡ ካብ ገቢረ ኃጢኣት ናብ ገቢረ ጽድቅ ዝመለሰ፡ ሕዝብን ኣሕዛብን ሓደ ዝገበረ ሓዋርያ እዩ። 

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ዚመሃሮም ክርስቲያናት ስቕ ኢሉ ኣይገደፎምን። ንሃይማኖቶም መጽንዒ፡ ንመንፈሳዊ ሕይወቶም ድማ መምርሒ ዝኾኖም መልእኽታት ጽሒፍሎም እዩ። ነቶም ኣብ ቀረባ ዘለዉ ብኣካል እናኸደ ኪምህሮምን ዝተፈላለየ ተኣምራት ኪገብርን ከሎ፡ ነቶም ብጊዜን ኵነታትን ከራኽበሎም ዘይከኣለ ድማ መልእክትታት እናሰደደ ስብከቱ የካይድ ነበረ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእኽትታት ጽሒፉ እዩ። ንሰብ ከመይ ጌርካ ከም እተቕርቦ ስለ ዝፈልጥ ካብ ተራ ሰብ ክሳብ ሥድራ ነገሥታት ብፍቕሪ እናሰሓበ ናብ ደምበ ክርስትና የእቱ ነበረ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መልእኽታቱ ንደቀ ቤተ ክርስቲያን በብኣስማቶም እናጸውዐ ሰላምታ የቕርብ ነበረ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ኵሎም ኣብ ልቡ ዝተኃትሙ ምዃኖም ምእንቲ ኪፈልጡ እዩ።

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምሁረ ሕገ ኦሪትን መጻሕፍተ ነቢያትን ከምኡ’ውን ድኂሩ ትምህርተ ክርስትና ካብ ሓዋርያት ዝተማህረ፡ ዚኣክል ፍልጠት እኳ እንተ ነበሮ፡ ኵሉ ጊዜ ‘ምንኣስ ኵላቶም ሓዋርያ እየ እሞ ሓዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን’ እናበለ ብትሕትና ይነብር ነበረ። (1ይ ቆሮ. 15፡8)
ቅዱስ ጳውሎስ ለይትን ቀትርን ንስብከት ወንጌል ዝዓዪ እኳ እንተኾነ ንምእመናን ጾር ከይኮኖም ብምባል ድንኳን እናሰፈየ ናይ ዕለት መግቡን ናይ ዓመት ክዳኑን ይረክብ ነበረ። (ግብ. 18፡3-4)። ነዚ እዩ ውን “ኪዐዪ ዘይፈቱ እንተ ኾይኑስ ኣይብላዕ” እናበለ ዝምህር ዝነበረ። 2ይ ተሰ. 3፡10

ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ንዝጸንሐ ትውፊት መሠረት ብምግባር ብዛዕባ መልክዕን ኣቃውማ ሰብነትን ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብሉ፦
“ርእሱ ዓቢይ፡ በራሕ ነበረ። ኣዕይንቱ ብሩሃት፡ ናይ ክልቲኤን ሽፋሽፍቲ ኣዕይንቱ ፀጕሩ ዝተጋጠሙ፡ ኣፍንጫኡ ዓቢይን ትኽ ኢሉ ዝወረደን፣ ጭሕሙ ነዊኅ፡ ክሳዱ ሕፅር ዝበለ፣ መንኵቡ ከቢብን ጐባጥን፣ ቁመቱ ሕፅር ዝበለ ድልዱል ሰብኣይ” ከምዝነበረ ይንገር።

ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሓዋርያዊ ኣገልግሎቱ ብዙኅ ፈተና እዃ እንተበጽሖ ብኣገልግሎቱ ግና ሕጉስ ነበረ። (2ይ ቆሮ. 11፡25-33) ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ሓገዝ ኂዙ፡ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ጊዜ፡ በዓል ፋሲካ ብምንባሩ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተኣከቡ ኣይሁድ ኣብታ ከተማ ንቅዱስ ጳውሎስ ምስ ርኣዩዎ ዓቢይ ናዕቢ (ተቓውሞ) ገበሩ። ኣብ ጊዜ’ዚ ኣብ 58 ዓ.ም.ግ. ክሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሮም ዝበጽሕ ኮነ። ኣብ ሮም ን2 ዓመት ናይ ኸተማ እሱር ኮነ። ብድኅሪኡ’ውን ኣብ 60 ዓ.ም.ግ. ኣብ ናይ ንጉሥ ኔሮን ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ብዝገበርሉ መርመራ ሕጊ ሮም ገበነኛ ዘብሎ ስለዘይረኸቡሉ፡ ናጻ ሰደድዎ።  

እንተኾነ ግና ኣብቲ ኔሮን ንሮም ብሓዊ ዘቃጸለሉ ከምኡ’ውን ብዙኃት ክርስቲያናት ኣብ ኣደባባይ፡ ጐደናታት ብዘሰቅቕ መንገዲ ብሰማዕትነት ዝኅለፉሉ ስደትን ሰይፍን ሰማዕትነትን መዓልታዊ ናብራ ክርስቲያናት ኮይንሉ ዝነበረ ጊዜ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸደ ክርስቲያናት የጸናንዕ ነበረ። ብፍላይ እኳ ነቲ ዚፈትዎ ወዲ ጢሞቴዎስ “ኣነስ ካብ ሕጂ እሥዋዕ ኣሎኹ። እታ መዓልቲ ምስንባተይ በጺሓ እያ እሞ ሠናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያይ ወዲአ፡ ነታ እምነት ኃልየ እየ።” ብምባል የጸናንዖ ነበረ። 2ይ ጢሞ. 4፡6።

ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ድማ ኣብ ከተማ ኒቆጵልዮን ወንጌል ኪምህር ከሎ ተታኂዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ። ክልተ ዓመትን መንፈቕን ድማ ኣብ ጸልማት ተኣሲሩ ጸንሐ። ንጉሥ ኔሮን ምስ መኳንንቱ ተማኺሩ፡ ብሓደ ጊዜ ዘየዳሉ መቕጻዕቲ ብሰይፊ ክስየፍ ድኅሪ ምፍራድ ንሓደ ካብ ወተሃደራቱ ክሳዱ ቑረጾ ኢሉ ለኣኸ። ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሰይፊ ዓቲሩ ዝመጽአ ድልዱል ወተሃደር “ነዚኣ ዲኻ ደሊኻ መጺእካ” ኢሉ ክሳዱ ንስሕለት ሰይፊ ባዕሉ ኣዳለወ። ነዚ ዝርኣየ ወተሃደር ሰይፉ ዓቲሩ ወስ ከብል እንተደለየ ኢዱ ቀጥቀጥ እናበለት ንሓደ ሰዓት ጸንሐት። እታ ዝዓርፈላ ሰዓት ምስ በጽሐት ግና ኢድ እቲ ወተሃደር ቀጥ በለት እሞ ክሳዱ መተሮ። ካብ ክሳዱ ድማ ጸባን ደምን ወኃዘ።

በዚ ኸኣ ኣብ 74 ዓመት ዕድሚኡ፡ ኣብ ሮም ኣብ ጐደና ኦስትያ ብ5 ሓምለ 67 ዓ.ም.ግ. ብሰማዕትነት ኃለፈ።

ፍቝራንን ፍቝራትን ሕዝበ ክርስቲያን! ቤተ ክርስቲያንና ናይዞም ቅዱሳን ሓዋርያት መሠረትን ዓንድን ብምዃና ዅሉ ጊዜ በዓላቶም 5 ሓምሌ ተጠንቂቓ ብዓቢይ ኣኽብሮትን ብኣማላድነቶም ተማኅጺናን ተብዕሎ። ንሕና ድማ ናይ’ዞም ቅዱሳን ኣቦታት ትምህርትን ተጋድሎን ተኸቲልና ምስኣቶም ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስ ተኻፈልቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።  

ጸሎቶምን በረኸቶምን ናይ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ምስ ኵላትና ይኹን!!!
 

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡አሜን!

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ቀዳማይ መሥርሕ ኣርትዖት መጽሓፍ ቅዱስ ሐዲስ ኪዳን ንምክያድ ዝዓለመ ጉባኤ…

ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እትውነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው ዝዓለመ ብክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት ብግእዝን ትግርኛን ዝቐረበት መጽሓፍ ሐዲስ ኪዳን...

ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜሪካን ካናዳን…

ብዕለት 20 ሐምሌ 2012 ዓ.ም. (27/07/2020 ፈ.) ተወከልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ምምኅዳር ሃገረ ስብከት ኅቡራት መንግሥታት ኣሜርካን ካናዳን ብመንገዲ ማኅበራዊ...

ብሕንፃ እንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ሕንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ

 ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝርከብ ብእንዳ ኣቡን ኣቡነ ማርቆስ ዝፍለጥ ዋንነት ቅድስት ቤተ...

ተኣምር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን፣ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ…

ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ፡ ለዋህ፡ ትሑት፡ ገባሬ ሠናይን ተቐባል ጋሻን ዝኾነ ሰብኣይ ነበረ። ነፍስ ወከፍ ወርኂ ዕለት 26 ዝክር ብስም ኣቡነ...

ሓዋርያዊት ቅድስት ቴክላ

ኣብ ዘመነ ስብከቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝስዕባ ካብ ዝነበራ ቅዱሳት ኣንስት ሓንቲ ቅድስት ቴክላ እያ። ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገር ኒቆምድያ ኣብ ቤት...

ሰማዕት ቅዱስ አበ ኖብ

ሎሚ ሕፃናት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ሰማዕታት ዝኾነ ናይ ኣባ ኖብ ታሪኽ ክንርኢ ኢና። ሰማዕት ዝብል ቃል ትርጕሙ መስካሪ...

መራኄ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል

ቅዱሳን መላእክት- ልዑካት እግዚአብሔር፡ ኣብሠርቲ ሐጐስ፡ ሓለውቲ ሰባት እዮም። ቅዱሳን መላእክት ወትሩ ከይደኸሙ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ...

“ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ ደኣ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” ሮሜ…

ዓለም፡ ካብ ሰብ ወፃኢ ዝቖመት ጽላሎት ኣይኮነትን። ኵሉ ሰብ ኣብኣ እናነበረ ኵሉ ናታ በረኸትን መዓትን ይካፈል። ተለዋዋጢት ስለዝኾነት’ውን ከምኣ ይለዋወጥ።

ዜና ዕረፍት ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ሊቃውንተ ዜማ ሓደ ሊቀ መዘምራን ያሬድ ካፍል እዮም። እዞም ሊቅ’ዚኦም ኣብ መበል 64 ዕድሚኦም...

“ዘበአማን እስራኤላዊ” ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል

ሕሊና ዘመላልሶ ሓሳብ ልብን ኵላሊትን ዝምርምር ናይ ባህርይ ኣምላኽ በይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንእኡ ኵሉ ግሉጽ እዩ፣ ካብኡ ዝሥወር...

ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ - 8 ሐምሌ

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነቶም ብፍጹም ሃይማኖትን ሥነ ምግባርን ጸኒዖም ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመኑ፡ ኣብ ዓለም ዘይሮም ዝመሃሩን ክሳዕ ፍጻሜ ሕይወቶም ዘገልገሉ፡...

ብርሃነ ዓለም፡ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን፡ ንዋየ ኅሩይ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ

ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ዓሌቱ ዕብራዊ ኾይኑ ኣብ ከተማ ጠርሴስ ተወሊዱ። ሮማውያን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዚመሓደሩ ሕዝቢ፡ ሮማዊ ዜግነት...

  

latest articles

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...