ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ

Jan 22, 2020

ሣልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ሕያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብጺ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣማሓዳሪ ነበረ። ንሱ ሓንትን እንኮን ዝኾነት፡ ድምያና እትበሃል፡ ምልክዕትን ምጭውትን ጓል ነበረቶ።

ብዓልቲ ቤት ማርቆስ፡ ድምያና ጓሉ ገና ሕፃን እንከላ ስለዝሞተት፡ ጓል ሠለስተ ዓመት ምስ ኮነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዱ፡ ናይቲ ኣውራጃ ንዝነበረ ጳጳስ እግዚአብሔር ክባርኻን ኣብ ዕቍባኡ ክሕልዋን ምጽዋት ሃባ። እቶም ኣቦ ድማ ከይጽምዋ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ኣርብዓ ሕፃናት ደናግል ኣምጺኦም ብሓንሳብ ክምህርወን ጀመሩ። በዚ ድማ ካብ ሕፃንነታ ኣትኂዛ ኣብ ናይ ብሕታ ክፍሊ ምጽላይን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብን ትፈቱ ነበረት።

ቅድስት ድምያና ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት፡ ኣቦኣ ንሓደ ወዲ ንጉሥ ከመርዕዋ’ኳ እንተደለየ፡ ንሳ ግና መርዓተ ክርስቶስ ንምዃን ብድንግልና ክትነብር ከም እትደሊ ነገረቶ። ንሳ እንኮ ጓሉ ስለዝኾነት ምስኡ ኣብ ቤቱ ክትነብር ተማኅፀና። ንሳ ግና ካብ ዓለምን ፈተናኣን ርኂቓ፡ ምስ ኣኅዋታ ደናግል ክትነብረሉ እትኽእል ሥፍራ ንክሠርሓላ ስለዝለመነቶ፡ ሰፊሕ ቀጽሪ ዘለዎ ብዓል ሠለስተ ደርቢ ርሻን ምስ ጀርዲኑ ሠርሓላ’ሞ፡ እመ ምኔት ብምዃን ኣብኡ ሕይወት ምንኵስና ጀመረት። ዝያዳ ዅለን ኣኅዋታ ኣብ ናይ ብሕታ ክፍሊ ተዓጽያ ብጾምን ጸሎትን ተወሲና ትነብር ነበረት።

ኣረማዊ ንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ ንጣዖታቱ ኣጵሎንን ኣርጤምስን ምምላኽ ንዝኣበዩ ሕዝበ ክርስቲያን ምእሳርን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን፡ ኣቦኣ ማርቆስ ኣብ ቅድሚ ጣዖታት ክንብርከኽን ዕጣን ኽዓጥንን ስለዝተሓተተ መጀመርታ ኣበየ። እንተኾነ ግና፡ እንተ ዘይኣመንካ ንጓልካ ምስተን ምስኣ ዘለዋ 40 ደናግል ክንስይፉ ኢና ምስ በልዎ፡ ምእንቲ ጓሉ ክብል ንጣዖታቶም ክዓጥን ፍቓደኛ ኾነ። ነዚ ዘኅዝን ዜና ዝሰምዐት ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ኣዝያ ኃዘነት። ቀልጢፋ ካብ ገዳማ ብምውፃእ ናብ ኣቦኣ ከደት’ሞ “እንታይ እየ ብዛዕባኻ ዝሰማዕኩ፧ ንፈጣሪኻ እግዚአብሔር ምኽሓድካን ንብኢድ ዝተሠርሑ ጣዖታት ምምላኽካን ካብ ምስማዕ፡ ሞትካ ምስማዕ ምኃሸኒ ነይሩ! ከመይ ኢልካ ነቲ ብኢድ ዝተሠርሐ ሥፍራ ሰይጣን ዝኾነ ጣዖት ሰገድካ፧ ኣቦየ ኵሉ’ቲ ዝገበርካዮ ዘሕንኽን ዘኅፍርን እዩ። እንተ ደኣ በዚ ዘለኻዮ ክሕደ ጸኒዕካ፡ ንጣዖታት ብምኽሓድ ናብ ኣምላኽካ እንተ ዘይተመሊስካ ኣቦይ ኣይኮንካን። ኣነ’ውን ጓልካ ኣይኮንኩን። ኦ ኣቦይ ካብ ኣረሚ ኴንካ ኣብ ሲኦል ምስ ሰይጣን ንዘለዓለም ምሟት፡ ብስም ክርስቶስ ብሰማዕትነት ኃሊፍካ ንዘለዓለም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ዝኅሸካ።” ኢላ ናብ ገዳማ ተመልሰት፡፡

ኣቦኣ ማርቆስ ብቃላታ ልቡ ተተንከፈ። ኣምሪሩ ብንስሓ እናበኸየ ድማ “ኣነ ኃጢኣተኛ እየ፡ ኣነ ኣብዞም ግብረ ሰብ ዝኾኑ ጣዖታት ምውካለይን ኣብ ሥፍራ ሰይጣን ምስጋደይን ኣዝየ ተጋገኹ። ኦ ምስጉን ዝኾንካ እግዚአብሔር፡ ነዚ ከስተውዕልን ካብ መዓሙቝ ኃጢኣት ነዛ ሰዓት፡ እዚኣ ዝቀደስካለይ ኣመስግነካ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሰማያዊ ተስፋ ኣሎኒ። ኣነ ብስም ጐይታየይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት እየ ምስኡ ክኸውን እየ ንዘለዓለም ምስኡ ክነብር እየ!” በለ። ብድኅሪ’ዚ ብቐጥታ ናብ ኣንጾኪያ ብምኻድ፡ ንከሕዲ ድዮቅልጥያኖስ “ፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ብዝኾነ እግዚአብሔር ምምላኽ ገዲፍካስ ከመይ ኢልካ ንጸማማትን ዓባሳትን ሥፍራ ኣጋንንቲ ንዝኾኑ ብእምኒን ዕንፀይትን ዝተሠርሑ ጣዖታት ተምልኽ፧ ስም ኢየሱስ ሠናይ ዝኾነ ስም እዩ ሕያው ዝኾነ ስም ጐይታ ኢየሱስ ዝተመስገነ ይኹን።” በሎ። ኣቦኣ ማርቆስ ገጹ ብትእምርተ መስቀል ድኅሪ ምምዕታብ፡ ኣብ ቕድሚ ኵሉ ሕዝቢ ብዓውታ “ ኣነ ብአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ እኣምን” በለ። ንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ “ኣነ ዕርክነትና ኽሕሉ ብዙኅ ተጋደልኩ፡ ንስኻ ግና ኣብ ቕድሚ ኵሉ ሕዝበይ ኣዋረድካኒ፡ ኵሉ ሕዝቢ ከም ጸላእየይ ጸልኣካ፡ ከምቲ ሕማቕ ጌርካ ዘዋረድካኒ ከዋርደካ እየ!” ኢሉ ብምፍርራሕ፡ ቐልጢፉ ክጠዓስን ተመሊሱ ኣብ ቅድሚ ጣዖታት ክምብርከኽን ዳግማይ ዕድል ሃቦ። ኣቦኣ ማርቆስ ግና “ኣብ ሰማይን ምድርን ብዘይካ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የልቦን። ብስሙ’ውን ክመውት እየ!” ብምባል ኣበየ። ንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ ንማርቆስ ክስይፍዎ ኣዘዘ’ሞ ኣብ ኣንጾኪያ ኣብ መጀመርታ 4ይ ክፍለ ዘመን ሰማዕትነት ተቐበለ። ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ዕለት ድማ 5 ሰነ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዘለዓለም ተዘኪሩ ይነብር።

ንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ ማርቆስ ዓርኩ ንጣዖታት ክሒዱ ናብ ኣምልኮተ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስን ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነት፡ ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምዃና ምስ ፈለጠ፡ ንሓደ ካብ መኳንንቱ “ክብርን ሃብትን ብምሃብ ንጣዖታትና ከተምልኽን ዕጣን ክትዓጥንን ኣእምና፡ እንተ ኣበየትካ ግና ኣጋፍዓያ፡ ንዅሎም ክርስቲያን ኣብነት መታን ክትከውን፡ ንኣኣን ምስኣ ንዘለዋ ኣርብዓ ደናግልን ሰይፈን።” ብምባል ናብ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን ኣርባዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ ዝነበራኦ ገዳም፡ ሚእቲ ሠራዊቱ ኣሰንዩ ሰደዶ።

ሰማዕት ቅድስት ድምያና እቲ መኮንን ምስ ሠራዊቱ ኣብ ጥቓ ገዳማ ምስ ረኣየት፡ ናብ እግዚአብሔር ክሳዕ መወዳእታ ሕይወታ ጽንዓት ሃይማኖት ክህባ ድኅሪ ምልማን፡ ነተን ኣርብዓ ደናግል “ምእንቲ ክርስቶስ ክትሞታ ፍቓደኛታት እንተኴንክን፡ ኣብዚ ምሳይ ጽንሓ። እንተ ዘይክኢልክን ግና ካብ ሕጂ ብኣጋኡ ህደማ።” በለተን። እተን ኣርብዓ ደናግል ግና ብፍቕሪ ክርስቶስ ስለዝተማረኻ እናበኸያ “ንሕና ንዓለም ንዒቕና ኣብዚ ገዳም እዚ ክንነብር፡ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾንክና ንስኺ ኢኺ፡ ስለዚ ካብዚ ናብ እንከዶ የብልናን። ምሳኺ ብስም ክርስቶስ ክንመውት ድልዋት ኢና!” በልኣ።

ብድኅሪ’ዚ እቲ መኮንን ናብቲ ገዳም ኣትዩ፡ “ኣነ ብንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ ዝተለኣኽኩ እየ፡ ብቓላቱ ንኣማልኽቱ ከተምልኺ እእዝዘኪ ኣሎኹ። ነዚ እንተ ፈጺምኪ ድማ ዝደለኽዮ ክህበኪ እየ።” ብምባል መልእኽቲ ንጉሥ ድዮቅልጥያኖስ ነገራ። ሰማዕት ቅድስት ድምያና ድማ፡ ብትብዓት “ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፡ ዓለም ዝፈጠረ፡ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ፡ ኵሉ ዝፈልጥን ኣብ ኵሉ ዝርከብን ንዅሉ ብሓቂ ዝፈርድ ካልእ ኣምላኽ የልቦን። እንተ ኣነ’ሞ ጐይታየይን መድኃኒየይን ኣምላኸይን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኄር ኣቦኡን ማኅየዊ መንፈስ ቅዱስን፡ ብቅድስቲ ሥላሴ እኣምን። ንእኡ እምስክር ፡ ኣብ ስሙ ጸኒዐ እመውት። ንዘለዓለም ምስኡ እነብር።” በለቶ። ብመልሲ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ዝተቘጥዐ መኰንንን ንሠራዊቱ ብዝተፈላለዩ ኣዝዮም መረርትን ኣሰቀቕትን ዝኾኑ ግፍዕታት ክሳቕይዋ ኣዘዘ። በዚ ድማ ብዙኃት ብኣምላከ ሰማዕት ድምያና ኣመኑን ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቐበሉን።

ድኅሪ ብዙኅ ስቓይን ግፍዕን ጐይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱሳን መላእኽትን ብኽብሪ ካብ ሰማያት ወሪዱ፡ እቲ ዘዳለወላ ኣኽሊላት ክብሪ ገሊጹ ኣጸናኒዑ ቃል ኪዳን ሃባላ። ንእኣ ከሳቕዩ ዝደኸሙ ዝበዝኁ ሠራዊት ነዚ ብምርኣዮም ኣብ ኣምላኽ ሰማዕት ቅድስት ድምያን ብምእማን ኵሉ እቲ ዝጽዕርዎ ዘለዉ ከንቱ ምዃኑ ነቲ መኰንን ነገርዎ። እቲ መኰንን በዚ ተቖጢዑ ንሰማዕት ቅድስት ድምያናን ነተን ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታን ካልኦት ኣርባዕተ ሺሕ ዝኣኽሉ ምእመናንን ምእማናትን ክስየፉ ኣዘዘ። ብዕለት 13 ጥሪ ድማ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ሰማዕት ቅድስት ድምያና ሠለስተ ሰማያውያን ኣኽሊላት ማለት ናይ ድንግልና፡ ናይ ትዕግሥትን ሰማዕትነትን ኣኽሊላት ተቐበለት።

ጸሎታን በረኸታን ናይ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን ኣርብዓ ሰማዕታት ደናግል ደቃን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን!

ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን!

 

No events found.
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክብረ በዓል ወዝክረ ዕረፍት አቡነ ኤዎስጣቴዎስ 18 መስከረም 2013 ዓ.ም…

ኣብ ናይ መንፈስ ደቆም ገዳማትን ብሽሞም ኣብ ዝተሓንፁ ኣብያተ ክርስቲያንን ክብረ በዓል ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ተኸቢሩ።

ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል 2013 ዓ.ም. ብመንፈሳዊ ተመስጦን ሓበንን ተባዒሉ!

ትማሊ ዕለት 17 መስከረም 2013 ዓ. ም. ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል፡ ዓቃቤ ወንበር ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ...

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” ዕብ. 13፡7 - አቡነ…

ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ኣቦኡ ክርስቶስ ሞዐን፡ ኣደኡ ሥነ ሕይወትን ኣብ እንድርታ፡ ጽራእ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ተወልደ። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

እንቋዕ ናብ በዓለ መስቀል 2013 ዓ.ም. ኣብጽሓና!

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ምእመናንን ምእመናትን፣ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ካብ ዘመነ ዮሓንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ዘሰጋገረና እግዚአብሔር ኣምላኽና፣ እንቋዕ...

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዘገልግል…

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ መሥርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም መወከሲ ዘገልግል መጻሕፍቲ ብገባሬ ሠናይ ኣቶ ቴድሮስ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

  

latest articles

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...