ሰማዕት ቅድስት መሪና

Jul 30, 2021

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

"ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም!" ሉቃ. 21፡19 

ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ። ጓል 5 ዓመት ከላ ኣደኣ ስለ ዝሞተት፡ እቲ ሓደ ካብ መኳንንቲ ኣንጾኪያ ዝነበረ ኣቦኣ ዳኬዎስ፡ ናብ መዕበዪ ሕፃናት ኣእተዋ። ኣላዪት ሕፃናት ዝነበረት ሰበይቲ፡ ክርስቲያን ስለዝነበረት ንዅሉ ትምህርተ ክርስትና ምሂራ ኣእመነታ። ቅድስት መሪና፡ ልቡናኣ ብቃለ እግዚአብሔር ብፍቅረ ክርስቶስ ተመሲጡ ብፍርሃት እናነበረት ብዛዕባ ገድለ ሰማዕታት ካብ መምህራ ትሰምዕ ነበረት። ብሃይማኖታ ጸኒዓ ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ንኽትከውን ከኣ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞረት ኣብቲ ዓላዊ መኰንን ዘለዎ በጽሐት።

ብዓይነ ሥጋዊ ፍቕሪ ዝጥምታ ዝነበረ መኰንን ሎፋሪዮስ ክርስቲያን ምዃና ምስ ፈለጠ፡ ንክርስቶስ ክሒዳ ንጣዖት ክትሥውዕ ኣዘዛ። ቅድስት መሪና ግና ‘ኢይክሕዶ ለክርስቶስ/ ንክርስቶስ ኣይኽሕዶን እየ’ ኢላ ተቓወመቶ። መኰንን ከኣ “ካበይ መጺእኪ፧ መን’ዩ ስምኪ፧” ኢሉ ሓተታ። ንሳ ግና፡ “ኣነ ብጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያናዊት’የ፣ ስመይ ድማ መሪና እበሃል” በለቶ። ሕራይ ከብላን ኪምርዓዋ ምዃኑን እናገለጸ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከታልላን እኳ እንሃቀነ፡ ንሳ ግና ምስ ጣዖታቱ ኣምሪራ ተጸየፈቶ። በዚ ዝተቘጥዐ መኰንን፡ ንመከራ ኣኅሊፉ ሃባ። ሥጋኣ እናቘራረጹ ክሳዕ ደማ ከም ማይ ዝውኅዝ ኣሳቐይዋ። ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ቤት ማእሰርቲ’ውን ክትመውት ኢሎም ደርበይዋ። ቅድስት መሪና ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለየት እሞ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ኣድኃና። ንዅሉ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ስፍራ ቅዱሳን ሰማዕታትን ጻድቃንን ኣርእዩ ኸኣ ናብ ቦታኣ መለሳ።

ቅድስት መሪና፡ ከምቲ ልማዳ ኣእዳዋ ብመልክዕ መስቀል ዘርጊሓ ክትጽሊ ኸላ፡ ካብቲ ኵርናዕ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ዓቢይ ተመን ናብኣ ገጹ መጽአ። ምስ ረኣየቶ ካብ ብዝኂ ስምባደኣ ዝተላዐለ ምዝራብ ስኢና ሰብነታ ኣንቀጥቀጠ። ብመልክዕ ትእምርተ መስቀል ኣእዳዋ ብዝርግሑ እቲ ተመን ወሓጣ። ገና ኣብ ከርሢ ተመን ከላ ገጻ ብትእምርተ መስቀል እናኣማዕተበት ምስ ጸለየት ብኡ ንብኡ ከብዱ ተቐዲዱ ሞተ፡ ንሳ ኸኣ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ወፂኣ ንእግዚአብሔር ኣመስገነት።

እቲ ኣብ መኰንን ኃዲሩ ዝቃለሳ ዘሎ ሰይጣን፡ ንድኅሪት ገጻ ግልጽ ምስ በለት ብኣምሳል ጸሊም ሰብኣይ ርኣየቶ። “ኦ መሪና ነቲ ንሠናይኪ ዝደሊ መኰንን ኣይትንጸግዮ፡ ሕራይ እንተ በልክዮ ንስምኺ ልዕሊ ዅሉ ክብ ከብሎ’ዩ” በላ። ንሳ ግና ሰይጣን ምዃኑ ተረዲኣ፡ ገጻ ኣማዕቲባ ብጸጕሪ ርእሱ ኂዛ “ኦ ሰይጣን እግዚአብሔር ይገሥጽካ” እናበለት ቀጥቀጠቶ። ንሰባት ብኸመይ ከምዘኅጥኦም ንዅሉ ግብሩ ኣቃልዓቶ፦ ጸረ ደቂ ሰብ ሰይጣን ድማ “ ንሰባት ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሕሜት፡ ምድራዊ ፍትወትን የውድቖም፣ በዚ እንተዘይወደቑ ድማ ሕሊናኦም ኣዕሪበ ድቃስ ትህኪት ኣውርደሎም እሞ ከምዘይጽልዩን ብኃጢኣቶም ከምዘይንስሑን እገብሮም” በላ። ገና ሕጂ’ውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከላ፡ መስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸላ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ መስቀል ድማ ፀዓዳ ርግቢት “ኦ መሪና ቅድስቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሊ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ” በለታ።

በቲ ዝበጽሓ ጸዋትወ መከራ መሊሳ ክትጸንዕ ዝተመልከተ መኰንን፡ እናተገረመን እናተቘጥዐን ንዝገደደ ስቓይ ዕርቃና ጌሮም ቍልቁል ኣፋ ክሰቅልዋን ብሓዊ ከንድድዋን ኣብ ፍሉሕ ማይ ከእትውዋን ኣዘዘ። ቅድስት መሪና ግና እቲ ፍሉሕ ማይ ከም ጥምቀት ክገብረላ ናብ ጐይታ ክትጽሊ ኸላ፡ እንሆ ካብ ሰማይ ኣብ ኣፋ ኣኽሊል ዝኃዘት ርግቢት ናብኣ ወረደት። ካብቲ ዅሉ ማእሰርታ ፈቲሓ ድማ ሠለስተ ጊዜ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሐዱ አምላክ ኣጥመቐታ። ካብ ሰማይ ድማ ‘ኦ መሪና ተጠሚቕኪ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ’ ዝብል ቃል ሰምዐት። ቅድስት መሪና ድማ ንእግዚአብሔር እናመስገነት ካብቲ ማይ ወፅአት። ነዚ ዝሰምዑን ዝረኣዩን ኵሎም ድማ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ብኡ ንብኡ ከኣ መኰንን ንቅድስት መሪናን ንዅሎም እቶም ዝኣመኑን ክሳውዶም ክስይፍዎም ኣዘዘ።

ቅድስት መሪና ኣብቲ እትስየፈሉ ቦታ ምስ በጽሐት፡ እቲ ኪስይፋ ዝተዳለወ ወተሃደር “ኣኽሊል ኣብ ሰማያት ተዳልዩልኪ እርኢ ኣሎኹ” በላ። ንሳ ድማ በል ሓንሳብ ተጸበየኒ ኢላ ኢዳ ዘርጊሓ “ኦ ጐይታ ንነፍሰይ ብሰላም ተቐበላ” እናበለት ጸለየት። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ተገሊጹ፡ “ስምኪ ዝጸውዐ፡ ተዝካርኪ ዝገበረ፡ ገድልኺ ዝጸሓፈን ዝሰምዐን ኃጢኣቱ ኃዲገ ክምሕሮ እየ’ ዝብል ቃል ኪዳን ሃባ። ብድኅር’ዚ ነቲ ሰያፊ ‘ ሕጂስ ነቲ ዝተኣዘዝኻዮ ግበር’ በለቶ። “ ኣይከኣለንን እዩ ምግባር ኣብዩኒ” በላ። ቅድስት መሪና ድማ “እንተ ዘይሰዪፍኻኒ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክፍሊ የብልካን’ ምስ በለቶ ክሳዳ ሰየፋ። በዚ ድማ ብ23 ሓምሌ ሰማዕትነት ተቐበለት። እቲ ሰያፊ ውን ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኣምን’የ ኢሉ መስኪሩ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቐበለ። ኣብዚ ጊዜ’ዚ ካብ ሥጋኣ ብዙኅ ተኣምራት ተራእየ፡ ዕዉራት ረኣዩ፡ ሓንካሳት ከዱ፡ ጸማማት ሰምዑ፡ ዓባሳት ከኣ ተዛረቡ፡ ብዙኃት ውን ብክርስቶስ ኣመኑ።

በረኸታ ምስ ኵልና ይኹን ኣሜን።

ሰላም ለመሪና ገባሪተ ኃይል ወመንክር፡

ለእለ ይጼውዑ ስማ በውስተ ኵሉ ብሔር፡

ኃይለ ሰማያት ነሢኣ እንዘ ይእቲ በምድር፡

እስመ ነፅሐቶ  ወቀሠፈቶ ለሰይጣን ኅሡር፡

ወለከይሲ ኬደቶ በእግር።

ምንጪ፦ ስንክሳር ሓምሌ 23

Ad Right

ዘመነ ማርቆስ 15 መስከረም 2014 ዓ.…

September
Saturday
25
ፍልሰተ ሥጋሁ ለእስጢፋኖስ፡ ወአባጴጥሮስ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ቈላ.1፡1-10 ያዕ. 5፡13-ፍጻሜ ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 6፡7-ፍጻሜ ምስባክ መዝ. 127/128 ወንጌል ዮሐ. 15፡12-19 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘወልደ ነጐድጓድ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓድነታዊ ጉባኤ ሓድሽ ዝተመርጸ ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናን ኣባላት ሰበካ…

መሪሕነት ኣባላት ሰበካ ጉባኤ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርቲያን ኤርትራ (ሉሳካ) ከምኡውን ምእመናን ምእመናት ነበርቲ ሃገረ ዛምብያ ብማእከልነት ቀሲስ...

ጉባኤ ማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ዛምብያ ይካየድ…

ብማኅበር መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣፍሪቃን(AACC) ብኣኣንጋድነት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዛምብያ (CCZ) ተወዲቡ፡ ኣብ ዛዕባ ሕዝባዊ ዕዳን ብልሽውናን ምቁጽጻር ከምኡ’ውን...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 1ይ ክፋል

ዝቐደመ ጉባኤታት ኣብ ምሥጢረ ሥላሴ ንዝተላዕለ ኑፋቄታት፣ ብፍላይ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ አንጾኪያ፣  መልሲን ግቡእ መግትኢ ዝኸውን ውግዘትን ኣቐሚጡ ነበረ። ብድሕሪ...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

በዅሪ ጽምብል ሥነ ሥርዓት መመረቕታ ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና…

ኮለጅ ነገረ መለኮት ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ብመዓልታውን ምሸታውን መርሐ ግብር ክምህሮም ካብ ዝጸንሐ ተማሃሮ፡...

“ነቢይ ኢሳይያስ”

ነቢይ ማለት ፡ መንፈስ ትንቢት ኃዲርዎ ብዛዕባ ዚመጽእ ትንቢት ዚንበ፣ ብዛዕባ ዝኃለፈን ዚመጽእን ራእይ ዚርኢ፣ ብዛዕባ ግብረ እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽ...

ዜና መዋዕል ካብ ልደት ክሳዕ ግብአተ መሬት መሪጌታ ባራኺ ገብረመድኅን…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! “በድርየኒ ፈጸምኩ ወሃይማኖትየኒ ዐቀብኩ፡ እንከሰ ጽኑሐ ሊተ አክሊለ ጽድቅ ዘየዐሥየኒ እግዚአብሔር ይእተ ዕለተ መኰንነ...

ኣብ ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ…

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቤት ማኅተም ኮከበ ጽባሕ ማኅበረ ሓዋርያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝሠርሑ መሪጌታ በራኺ ገብረመድኅን ኣብ...

እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣሰጋገረናን ኣብጽሓናን!

ዝናም ብመብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ተዓጂቡ ንምድሪ ዘዕለቕልቐሉ ወርኀ ክረምት ኣኅሊፉ፡ ንምድሪ ብልምላሜን ጽጌያትን ኣወቂቡ፡ ናብዚ ሓዲስ ዘመን ንሰጋገረሉ ወርኀ መስከረም...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

ቃለ ቡራኬ ርእሰ ዓውደ ዓመት 2014 ዓ.ም.

አቀድም አእኵቶቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኵልክሙ እስመ ተሰምዓት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኵሉ ዓለም። (ሮሜ ፲፩፡፰)/ ኣቐዲመ ንዂልኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም...

ዜና ዕረፍት ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል

 “ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ . . . ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” (ማቴ. 25፡21) ሊቀ ሊቃውንት ኃይለሥላሴ ገብረሚካኤል ኣብ መበል 90 ዕድሚኦም...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...