ነገረ ስግደት (1ይ ክፋል)

Oct 21, 2016

‘ስግደት’ ካብ ‘ሰገደ’ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ምድናን፡ ምንብርካኽ፡ ድፍእ ምባል፡ ደኒንካ ብግንባርካ መሬት ስዒምካ ምምላስ . . . ማለት እዩ።

• ስግደት፡ ሠለስተ ዓይነት እዩ፦
ሀ) ሰጊድ፥ ናብ ምድሪ ወዲቕካ ብግንባርካ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ለ) ኣስተብርኮ ፥ ብብርክኻ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ሐ) ኣድንኖ ፥ ርእስኻ ትሕት ኣቢልካ ኢድ ምንሣእ እዩ።

• ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚስገደሎም ጊዜያት፦
ሀ) ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኣቱ
ለ) ጸሎት ክትጅምርን ምስ ወዳእካን
ሐ) ኣብ መንጎ ጸሎት ስግደት ዝጠቕስ ወይ ዝእዝዝ ቃል ምስ ዝርከብ

ብብዝኂ ምስጋድ፡ ናይ ንስሓን ናይ ትእዛዝን ስግደት ግና ኣብ ዕለተ ሰንበት፡ በዓለ ኃምሳ፡ ኣብ በዓላት ጐይታናን ቅድስት ድንግል ማርያምን ዓበይቲ በዓላትን፣ ከምኡ’ውን ድኅሪ ሥጋኡን ደሙን ምቕባልካ ኣይስገድን እዩ። እዚ ድማ ካብ ሰሙነ ሕማማት ወፃኢ ማለት እዩ።

* ስግደት ኣብ ክልተ ይኽፈል፦
ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት
ለ. ናይ ጸጋ ስግደት
፨ ናይ ኣምልኾ ስግደትን ናይ ጸጋ ስግደትን ዝፍለ ብኣእምሮኻ (ብሕሊናኻ) እዩ።

ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት

ናይ ኣምልኾ ስግደት ንፈጣሪ እግዚአብሔር ጥራሕ ንበይኑ ንኣምላኽነቱ ዚስገደሉ ስግደት እዩ። ሰብ ነቲ ኣምልኾቱን ተገዛእነቱ ንምግላጽ ዝሰግዶ እዩ።
ኵሉ ብርኪ ንበይኑ ንእኡ ጥራሕ ከም ዚሰግድ ኣብ ነቢይ ኢሳይያስ ኃዲሩ እግዚኣብሔር፡ “ኵሉ ብርኪ ኪሰግደለይ ኵሉ ልሳን ከኣ ብኣይ ኪምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ እምሕል ኣሎኹ” ይብል። (ኢሳ. 45፡23) ባዕሉ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከም ዚግባእ ኪነግር ከሎ ፡ “ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንእኡ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ” ይብል። (ማቴ 4፡10)
ብርሃን ዓለም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን “ስለዚ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎን ኵሉ ፍጥረት ብብርኩ ክንብርከኽ እዩ” ብምባል ናይ ኣምልኾ ስግደት ንበይኑ ንእግዚኣብሔር ክንሰግድ ከም ዘሎና ይነግረና። (ፊል. 2፡10፣ ሮሜ 14፡11)

ለ. ናይ ጸጋ ስግደት

ናይ ጸጋ ስግደት ኪበሃል ከሎ ነቶም እግዚአብሔር ዘኽበሮም፦ ንቕድስት ድንግል ማርያምን፣ ቅዱሳን መላእኽትን ቅዱሳን ሰባትን ከምኡ’ውን ንቅዱስ መስቀል፡ ቅዱሳት ኣሣእል . . . ዚስገድ እዩ።

ስግደት ንመላእኽቲ

ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ይስገደሎም። ንመላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ከምዝግብኦም ዘረድኡ ጥቕስታትን ታሪኻትን ንረክብ።
• ሰዶምን ገሞራን ብብዝኂ ኃጢኣትን፡ ዘጸይፍ ነገራትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ረኺሰናሉ ኣብ ዝነበራ ጊዜ፡ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ብሓዊ ከቃጽሉ (ኪቐጽዑ) ዚመጽኡ መላእኽቲ ናብ ቤት እቲ ንበይኑ ጻድቕ ዝነበረ ሎጥ ኪኣትዉ ኸለዉ ሎጥ ብግንባሩ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሎም። “ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሰዶም መጽኡ። ሎጥ ኣብ ኣፍ ደገ ኸተማ ሰዶም ተቐሚጡ ነበረ፡ ምስ ረኣዮም ድማ ኪቀባበሎም መጽአ፡ ፍግም ኢሉ ድማ ሰገደ።” (ዘፍ 19፡1) ከምዝብል።

• እቲ ድኅሪ ሞት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንሕዝቢ እስራኤል ዚመርሕ ዝነበረ ኢያሱ ወልደ ነዌ፡ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ተገልጸሉ ብግንባሩ ፍግም ኢሉ ናይ ጸጋ ስግደት ከም ዝሰገደሉን፡ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንኢያሱ ‘ኣይትስገደለይ’ ዝብል ናይ ተቓውሞ ቃል ከምዘይተዛረቦ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ 5፡14 ነንብብ።

• ቅዱስ ዳዊትን ሽማግለታት እስራኤልን፡ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ሰይፉ መሊሑ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ቆይሙ ምስ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። (1ይ ዜና መዋዕል 21፡16)

• ወለዲ ሶምሶን እውን ነቲ ከምዝወልዱ ከበሥሮም ዝመጽአ መልኣኽ ሰገድሉ። (መሳ. 13፡20)

• ነቢየ እግዚኣብሔር ዳንኤል ኣብ ሩባ ኡባል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ተገልጸሉ በቲ ግርማኡ ተደኒቑን ፈሪሁን ብገጹ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሉ። (ዳን 8፡15)

• . . .

፨ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብክልኹም መራሕትኩም ዘክርዎም፡ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” (ዕብ 13፡7) ዝብለና፡ ቅዱሳን ኣቦታትና ነቲ ኣብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዘለዎም ኣኽብሮት ብልባዊ ፍቅርን ብስግደትን ከም ዝገልጽዎ፡ ንሕና’ውን ኣብ ቅድሚ ሥእሎም ናይ ጸጋ ስግደት ብምስጋድ ፍቕርና ኽንገልጽን፡ ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ምስጋድ ከም ዝግባእ ክንምስክርን ይግብኣና።

እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብዓይኖም ርእዮም ብኣእዛኖም ሰሚዖም ዝገበርዎን ዝሰምዕዎን ናባና ኣኅሊፎምዎ እዮም እሞ ንሕና ነቲ ዓይኖም ከም ዓይንና ነቲ እዝኖም ከም እዝንና ጌይርና ነቶም ክብሪ ዝሃብዎም ክብሪ ክንህብ ይግባእ።

                                    ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

                                      ተፈጸመ ቀዳማይ ክፋል

ዘመነ ዮሐንስ 11 የካቲት 2012 ዓ.…

February
Wednesday
19
ዝክር፦ አውሎግ አንበሳዊ፡ ወበላትያኖስ ሰማዕት፡ አብርሃም ኤጲስ ቆጶስ፡ ወኮንቲ፡ ወአባ መቃሊስ፡ ወአባ በትራ ረድአ ሰልዋኖስ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ 2ይ ጢሞ. 4፡14-18። ያዕ. 3፡5-10። ግብ. ሐዋ. 14፡19-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 49/50 ወንጌል፦ ሉቃ. 13፡22-30። ቅዳሴ፦ ዘባስልዮስ። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ

ያዕቆብ ማለት አኀዜ ሰኰና አዕቃጺ (ሓንኳሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ሃገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ 10 የካቲት ቍጽሩ ካብ...

አዋጅ ምህላ ጾመ 40 ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ/እትጾሙሉ እዋን ፍለዩ ምህላ’ውን ኣውጁ” ኢዩ. 1፡14 ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ሾብዓተ...

ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ…

05 የካ 2012 ዓ.ም.ግ (13 የካ 2020 ፈ.) ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራንዮስ (እንዳ...

በዓለ ስምዖን ኣረጋዊ - 8 የካቲት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋን ተዋሒዱ ምስ ተወልደ፡ ሕጊ መጽሓፋዊ ንምፍጻም ኣብ 40 መዓልቱ፡ መሥዋዕቲ...

ክብረ በዓል ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ተኸቢሩ!

ዓመት መጸ 1 የካቲት ዝበዓል ዝክረ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ሎሚ ዓመት 2012 ዓ.ም. እውን ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተኸቢሩ! ኣብዚ ክብረ በዓል...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

እንቋዕ ናብ ጾመ ነነዌ ኣብጽሓና፦ ሰኑይ 2 የካቲት ክሳዕ ረቡዕ…

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት እዩ። ኣብ ነነዌ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሕዝቢ ጾይሞም ምሕረት ከምዝረኸቡ፡ ሕዝበ ክርስቲያን ድማ...

አሥርቆት ዘወርኀ የካቲት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! አሥርቆት ዘወርኀ የካቲት ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ የካቲት ያብጽሐነ እስከ ወርኀ መጋቢት በሰላመ እግዚአብሔር...

ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ ኣቡነ እንድርያስ (ሰፍኣ)

ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ሰፍኣ ምብራቕ ካብ ዓዲ ፈለስቲ ኣብ 1760 ሜትሮ ብራኸ ይርከብ። እዚ ገዳም’ዚ...

ገዳም ወግረ ስኂን ኣቡነ እንድርያስ (ዕፉን)

ገዳም ወግረ ስኂን ኣቡነ እንድርያስ ዕፉን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ዝርከብ ኮይኑ፡ ካብ ዓረዛ ንሸነኽ ደቡብ 33 ኪ.ሜ...

ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል ዓመታዊ በዓል ብድምቀት ተኸቢሩ!

ቀዳም 23 ጥር 2012 ዓ.ም. (01/02/2020 ዓ.ም.ፈ.) ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕረፍታ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡ...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...