ነገረ ስግደት (1ይ ክፋል)

Oct 21, 2016

‘ስግደት’ ካብ ‘ሰገደ’ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ምድናን፡ ምንብርካኽ፡ ድፍእ ምባል፡ ደኒንካ ብግንባርካ መሬት ስዒምካ ምምላስ . . . ማለት እዩ።

• ስግደት፡ ሠለስተ ዓይነት እዩ፦
ሀ) ሰጊድ፥ ናብ ምድሪ ወዲቕካ ብግንባርካ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ለ) ኣስተብርኮ ፥ ብብርክኻ ምድሪ ተንኪፍካ ምትንሣእ እዩ።
ሐ) ኣድንኖ ፥ ርእስኻ ትሕት ኣቢልካ ኢድ ምንሣእ እዩ።

• ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚስገደሎም ጊዜያት፦
ሀ) ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኣቱ
ለ) ጸሎት ክትጅምርን ምስ ወዳእካን
ሐ) ኣብ መንጎ ጸሎት ስግደት ዝጠቕስ ወይ ዝእዝዝ ቃል ምስ ዝርከብ

ብብዝኂ ምስጋድ፡ ናይ ንስሓን ናይ ትእዛዝን ስግደት ግና ኣብ ዕለተ ሰንበት፡ በዓለ ኃምሳ፡ ኣብ በዓላት ጐይታናን ቅድስት ድንግል ማርያምን ዓበይቲ በዓላትን፣ ከምኡ’ውን ድኅሪ ሥጋኡን ደሙን ምቕባልካ ኣይስገድን እዩ። እዚ ድማ ካብ ሰሙነ ሕማማት ወፃኢ ማለት እዩ።

* ስግደት ኣብ ክልተ ይኽፈል፦
ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት
ለ. ናይ ጸጋ ስግደት
፨ ናይ ኣምልኾ ስግደትን ናይ ጸጋ ስግደትን ዝፍለ ብኣእምሮኻ (ብሕሊናኻ) እዩ።

ሀ. ናይ ኣምልኾ ስግደት

ናይ ኣምልኾ ስግደት ንፈጣሪ እግዚአብሔር ጥራሕ ንበይኑ ንኣምላኽነቱ ዚስገደሉ ስግደት እዩ። ሰብ ነቲ ኣምልኾቱን ተገዛእነቱ ንምግላጽ ዝሰግዶ እዩ።
ኵሉ ብርኪ ንበይኑ ንእኡ ጥራሕ ከም ዚሰግድ ኣብ ነቢይ ኢሳይያስ ኃዲሩ እግዚኣብሔር፡ “ኵሉ ብርኪ ኪሰግደለይ ኵሉ ልሳን ከኣ ብኣይ ኪምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ እምሕል ኣሎኹ” ይብል። (ኢሳ. 45፡23) ባዕሉ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኾ ስግደት ከም ዚግባእ ኪነግር ከሎ ፡ “ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንእኡ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ” ይብል። (ማቴ 4፡10)
ብርሃን ዓለም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን “ስለዚ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎን ኵሉ ፍጥረት ብብርኩ ክንብርከኽ እዩ” ብምባል ናይ ኣምልኾ ስግደት ንበይኑ ንእግዚኣብሔር ክንሰግድ ከም ዘሎና ይነግረና። (ፊል. 2፡10፣ ሮሜ 14፡11)

ለ. ናይ ጸጋ ስግደት

ናይ ጸጋ ስግደት ኪበሃል ከሎ ነቶም እግዚአብሔር ዘኽበሮም፦ ንቕድስት ድንግል ማርያምን፣ ቅዱሳን መላእኽትን ቅዱሳን ሰባትን ከምኡ’ውን ንቅዱስ መስቀል፡ ቅዱሳት ኣሣእል . . . ዚስገድ እዩ።

ስግደት ንመላእኽቲ

ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ይስገደሎም። ንመላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ከምዝግብኦም ዘረድኡ ጥቕስታትን ታሪኻትን ንረክብ።
• ሰዶምን ገሞራን ብብዝኂ ኃጢኣትን፡ ዘጸይፍ ነገራትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ረኺሰናሉ ኣብ ዝነበራ ጊዜ፡ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ብሓዊ ከቃጽሉ (ኪቐጽዑ) ዚመጽኡ መላእኽቲ ናብ ቤት እቲ ንበይኑ ጻድቕ ዝነበረ ሎጥ ኪኣትዉ ኸለዉ ሎጥ ብግንባሩ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሎም። “ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሰዶም መጽኡ። ሎጥ ኣብ ኣፍ ደገ ኸተማ ሰዶም ተቐሚጡ ነበረ፡ ምስ ረኣዮም ድማ ኪቀባበሎም መጽአ፡ ፍግም ኢሉ ድማ ሰገደ።” (ዘፍ 19፡1) ከምዝብል።

• እቲ ድኅሪ ሞት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንሕዝቢ እስራኤል ዚመርሕ ዝነበረ ኢያሱ ወልደ ነዌ፡ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ተገልጸሉ ብግንባሩ ፍግም ኢሉ ናይ ጸጋ ስግደት ከም ዝሰገደሉን፡ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንኢያሱ ‘ኣይትስገደለይ’ ዝብል ናይ ተቓውሞ ቃል ከምዘይተዛረቦ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ 5፡14 ነንብብ።

• ቅዱስ ዳዊትን ሽማግለታት እስራኤልን፡ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ሰይፉ መሊሑ ኃዲግ ሰማይ ኃዲግ ምድሪ ቆይሙ ምስ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። (1ይ ዜና መዋዕል 21፡16)

• ወለዲ ሶምሶን እውን ነቲ ከምዝወልዱ ከበሥሮም ዝመጽአ መልኣኽ ሰገድሉ። (መሳ. 13፡20)

• ነቢየ እግዚኣብሔር ዳንኤል ኣብ ሩባ ኡባል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ተገልጸሉ በቲ ግርማኡ ተደኒቑን ፈሪሁን ብገጹ ተደፊኡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደሉ። (ዳን 8፡15)

• . . .

፨ ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብክልኹም መራሕትኩም ዘክርዎም፡ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ።” (ዕብ 13፡7) ዝብለና፡ ቅዱሳን ኣቦታትና ነቲ ኣብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዘለዎም ኣኽብሮት ብልባዊ ፍቅርን ብስግደትን ከም ዝገልጽዎ፡ ንሕና’ውን ኣብ ቅድሚ ሥእሎም ናይ ጸጋ ስግደት ብምስጋድ ፍቕርና ኽንገልጽን፡ ንቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ጸጋ ስግደት ምስጋድ ከም ዝግባእ ክንምስክርን ይግብኣና።

እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብዓይኖም ርእዮም ብኣእዛኖም ሰሚዖም ዝገበርዎን ዝሰምዕዎን ናባና ኣኅሊፎምዎ እዮም እሞ ንሕና ነቲ ዓይኖም ከም ዓይንና ነቲ እዝኖም ከም እዝንና ጌይርና ነቶም ክብሪ ዝሃብዎም ክብሪ ክንህብ ይግባእ።

                                    ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

                                      ተፈጸመ ቀዳማይ ክፋል

ዘመነ ማቴዎስ 19 መስከረም 2013 ዓ.…

September
Tuesday
29
ዝክር፦ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአርማንያ፡ ወአባ ቂርቆስ ገዳማዊ። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት ኤፌ. 2፡13-ፍጻሜ 1ይ ጴጥ. 5፡1-6 ግብ. ሐዋ. 14፡1-7 ምስባክ መዝ. 70/71 ወንጌል ማቴ. 12፡9-21 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘዮሐንስ አፈ ወርቅ። * * *
00:00 h
Ad Right

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል 2013 ዓ.ም. ብመንፈሳዊ ተመስጦን ሓበንን ተባዒሉ!

ትማሊ ዕለት 17 መስከረም 2013 ዓ. ም. ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል፡ ዓቃቤ ወንበር ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ...

“ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም” ዕብ. 13፡7 - አቡነ…

ቅዱስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ኣቦኡ ክርስቶስ ሞዐን፡ ኣደኡ ሥነ ሕይወትን ኣብ እንድርታ፡ ጽራእ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ተወልደ። ክርስቶስ ሞዐን ሥነ...

ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ/ ብደም መስቀሉ ሰላም ገብረ። ቈላ. 1፡19-20

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!    * ኣመጻጽኣ መስቀል፣ መስቀል ማለት ‘ሰቀለ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝተረኽበ ኾይኑ ትርጕሙ ድማ ዝተመሳቐለ...

እንቋዕ ናብ በዓለ መስቀል 2013 ዓ.ም. ኣብጽሓና!

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ምእመናንን ምእመናትን፣ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ካብ ዘመነ ዮሓንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ዘሰጋገረና እግዚአብሔር ኣምላኽና፣ እንቋዕ...

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዘገልግል…

ንቤት ንባብ ደብረ ሲና ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ መሥርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም መወከሲ ዘገልግል መጻሕፍቲ ብገባሬ ሠናይ ኣቶ ቴድሮስ...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 2 መስከረም 2013 ዓ.ም.ግ. “እግዚአብሔር ከኣ በደልካ ኣርሒቑልካ እዩ ኣይትመውትን ኢኻ” 2ይ ሳሙ. 12፡13 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል...

ካብ ርእሰ ዓውደ ዓመት ክሳዕ ፀአተ ክረምት

1. ካብ ዮሐንስ (መለወጢ ዘመን ) ክሳዕ ዘካርያስ (1 መስከረም ክሳዕ 8 መስከረም) ሓድሽ ዓመት ዝትክኣሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ ልቢ ክርስቲያን...

በዓለ ሥእል ዘጼዴንያ

ብመሠረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱሳት ኣሣእል ብዙኅን ዓቢይን ጥቕሚ ይርከብ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከቡ ትምህርትታትን ታሪኻትን ብሥእላዊ ኣገላልጻ...

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ!

ኣብቲ ብብርሃን ዝወቀበ ዘመን ኣዳራሽ ፡ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዕንቍ ተኾሊዖም ብሓጐስ ዝነብርሉ፡ ሓደ ንበይኑ ኣብ መደቡ ግልል ኢሉ ነበረ።...

ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት ሰንበት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ…

ብዕለት 3 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም.ግ. “ሕይወቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ዝኃፈረ የለን” መጽ.ሲራ. 2፡10 ብዝብል ኃይለ ቃል ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርት...

ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ገዳመን ክሓንፃ ፕላን ኣጽዲቀን…

ናይ ደቀ ኣንስትዮ ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ኣርሴማ ብ29 መስከረም ብሠናይ ፍቓድ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ተገደመ ቤተ ጸሎት፡ መንበሪ...

ኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንምግምጋም ጉባኤ…

ብዕለት 4-5 ጳጕሜን 2012 ዓ.ም. ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኣብ ምድላው ዝርከብ ሥርዓተ ትምህርቲ (ካሪክሉም) ዝግምግም ጉባኤ ተቓኒዑ።...

  

latest articles

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...

Tsinset (Annunciation – Feast of Incarnation)

In accordance with the cannon of the Church, one of the nine major feast days of Our Lord. it Tsinset (Annunciation...