ተፈጥሮ ሰብ

Dec 18, 2018

ተፈጥሮ ሰብ፡ ኣብ መወዳእታ ድኅሪ ኵሎም 21 ፍጥረታትን መበል ራብዓይ ፍጥረት ናይ ዕለተ ዓርብን ዝኾነ ሰብ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ/ ብመልክዕናን ብምስልናንን ሰብ ንፍጠር” ብምባል ፈጠረ። ድኅሪ ኵሎም ዝፈጠረሉ ምኽንያት ከምቲ ለዋህ ወላዲ ንውላዱ ኣቐዲሙ ንመጻኢ መነባብሮኡ ዘዳልወሉ፡ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ሰብ ኵሉ ዘድልዮ ኣቐዲሙ ምስ ፈጠረ ፈጠሮ ።

ንዝቐደሙ ዕሥራን ሓደን ፍጥረታት ብሓልዮ (ብሓሳብ)፡ ብነቢብ (ብቃል) ክፈጥሮም ከሎ ንሰብ ግና ፍልይ ብዝበለ ብግብሪ ፈጠሮ። (ዘፍ 1፡26) 

ሥላሴ ብመልክዕናን ብኣምሳልናን ሰብ ንፍጠር ምስ በሉ ናይ ሰብ ሥጋኡን ነፍሱን ብዘይምቅድዳም ብሓደ ጊዜ ተረኽቡ፡ “ወገብሮ እግዚአብሔር ለሰብእ እመሬተ ምድር ወነፍሐ ውስተ ገጹ መንፈሰ ሕይወት፡ ወኮነ ዕጓለ እመ ሕያው / እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ምድሪ መሬት ወሲዱ ንሰብ ፈጠሮ ኣብ ኣፍንጫኡ ድማ ሕይወት ዝህብ ትንፋስ ኡፍ በለሉ እሞ ሰብ ከኣ ሕይወት ዘለዎ ኾነ።” (ዘፍ. 2፡7) 

ንግዙፍ ኣካለ ሥጋ ብኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋ (መሬት፡ ማይ፡ እሳት፡ነፋስ) ኣራኺቡ ብሥጋ ኣለሳሊሱ፡ ብጅማት ኣተኃኂዙ፡ ብኣዕፅምቲ ኣጽኒዑ ከምኡ’ውን ነታ ረቂቅ ኣካል ዘለዋ ነፍሲ ካብ ዘይምህላዉ ናብ ምህላው ኣምጺኡ፡ ንሠለስተ ባህርያት ማለት ለባውነት (ፍልጠት)፡ ነባቢነት (ቃል)፡ ሕያውነት (ሕይወት) ሂቡ፣ ብሓፈሻ ንሥጋን ነፍስን ኣዋሒዱ ፈጠሮ።

ሰብ በቲ ግዙፍ ኣካሉ ሥጋውን መዋትን ብምዃኑ እንስሳ ኣይኮነን። በታ ረቃቕ ነፍሱ ለባውነት ፡ ነባቢነት ፡ ሕያውነት ስለዘለዎ መልኣኽ ኣይኮነን። ባህሪኡ ናይ መልኣኽን ናይ እንስሳን ስለ ዝኾነ ማእከላዊ እዩ።

ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ፡ ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር ዝበሉ፡ ሰብ ብኸመይ ንሥላሴ ስለዝመስል እዩ፧

ሀ. ብመልክዕ

ንሰብ ዝርአን ዝድኅሠሥን ግዙፍ ኣካል መልክዕ ክህልዎ ከሎ፡ ንሥላሴ ድማ ረቂቅ መልክዕ ኣለዎም። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት “እስመ አዕይንቲሁ ለእግዚአብሔር ኀበ ጻድቃኑ፡ ወእዝኑሂ ኀበ ስእለቶሙ/ ናይ እግዚአብሔር ኣዕይንቲ ናብ ጻድቃን ይጥምታ፡ ኣዕዛኑ ድማ ንልመናኦም ጽን ይብላ” ከም ዝበለ። (መዝ. 33፡18 ፣ 34፡15 ፣ ኢሳ. 48፡13 ፣ 59፡1) ከምኡ’ውን መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ሠለስቱ ምእት ኣብ ሃይማኖተ አበው ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ፦ “ነአምን ከመ ቦሙ ሥላሴ መልክዐተ ጽዱቃተ አዕይንት ወአዕዛን ወአእጋር ወኵሎንሂ እለ ተርፋ አባላት/ ንሥላሴ ርግጸኛ መልክዕ ኣዕይንቲ፡ ኣዕዛን፡ ኣእዳው፡ ኣእጋርን ኵሎም ዝተረፉ ኣካላት ከም ዘለዎም ነኣምን።”

ለ. ብሓድነትን ሠለስትነትን

ሥላሴ፦ ለባውያን፡ ነባብያን፡ ሕያዋን እዮም። እንተኾነ ግና ‘ሓደ ኣምላኽ’ እምበር ሠለስተ ኣማልኽቲ ኣይበሃሉን። “እንዘ አሐዱ ሠለስቱ ወእንዘ ሠለስቱ አሐዱ/ ሓደ እንከሎ ሠለስተ፡ ሠለስተ እንከለዉ ሓደ ” ከምዝብል። ሰብ ድማ ለባዊ፡ ነባቢ፡ ሕያው እዩ። እንተኾነ ሓደ ሰብ ይበሃል።

ሐ.ብዘለዓለማውነት

ሥላሴ፡ ንዘለዓለም ሕያው እዮም። ሰብ ከኣ ሞይቱ ኣብ መቃብር በስቢሱ ፈሪሱ ኣይተርፍን እዩ፣ ዘለዓለማዊት ዘይትመውት ነፍሲ ኣላቶ።

ስለዚ እግዚኣብሔር፡ ንሰብ ወዲ 30 ዓመት ጐበዝ መንእሰይ፡ ማእከላይ ቁመት ዘለዎ ምልኩዕ ገይሩ ፈጠሮ። ንእንስሳታት፡ ኣራዊትን ኣዕዋፍን ኣጎቢጡ (ኣድኒኑ) ክፈጥሮም ንኣዳም ግና ኣቅኒዑ (ትኽ) ኣቢሉ ፈጠሮ። ኣዳም ምቕንዑ ንሱ ገዛኢ እንስሳታት ምዃኑ እንስሳታት ምድናኖም ድማ ተገዛእቲ ምዃኖም ከረድእ እዩ።

እዚ ፍጡር እዚ ፦

• ‘ሰብ’ ዝተባህለሉ ምኽንያት ሾብዓተ ባህርያት (ኣርባዕተ ባህርያተ ሥጋን ሠለስተ ባህርያተ ነፍስን) ዘለዎ ፍጹም ንምባል እዩ።
• ‘ኣዳም’ ተባህለ። ኣዳም ማለት ካብ መሬት ዝተረኽበ ምልኩዕ ማለት እዩ። “ወይፈደፍድ ብርሃኑ ለአዳም እምብርሃነ ፀሐይ ወይበርህ ሥጋሁ ከመ ኮከበ ጽባሕ/ ኣዳም ከም ፀሐይ ዘንጸባርቕ፡ ከም ኮኸብ ጽባሕ ዝበርህ እዩ” ከም ዝብል ቀሌምንጦስ።
• ካብ ሕያው እግዚአብሔር ካብ ኅትምት ምድሪ ኣደ ዚተረኽበ ዚተፈጥረ ውሉድ ንኺብል “ዕጓለ እመ ሕያው” ይብሎ። ‘ዕጓል’ ዚተባህለ አዳም እዩ፣ ‘እም’ ዝተባህለት ምድሪ ኮይና ‘ሕያው’ ዚተባህለ ድማ እግዚአብሔር እዩ።
• ‘ብእሲ’ ይብሎ። ‘ብእሲ’ ማለት ብሩህ ፍጥረት ማለት እዩ፡ “ወታስተርኢ ወርኅ ከመ ብእሲሃ/ ወርኂ ከም ሰብ ኮይና ትረአ” ከምዝብል መጽሓፈ ሄኖክ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ንኣዳም ዝቕመጥ፡ ዝቀውም (ደው ዝብል)፡ ዝድቅስ፡ ዝትንሥእ (ዝነቅሕ) ገይሩ ፈጠሮ።

- ብምቅማጡ ፡- ምድራዊ
- ብምድቃሱ፡- መዋቲ
- ብምቋሙ፡- ሰማያዊ
- ብምትንሣኡ ፡- ትንሣኤ ከምዘሎ ንምግላጽ’ዩ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ንኣዳም ድኻም ድቃስ ዚሰማምዖ ገይሩ ፈጠሮ። እዚ ድማ ድኻምን ድቃስን ናይ ሥጋ ምንቕቓሕ፣ ምትንሣእ ድማ ናይ ነፍሲ ግብሪ ምዃኑ ንምርዳእ እዩ።

“ወይቤ እግዚአብሔር ኢኮነ ሠናየ ለዕጓለ እመሕያው ይንበር ባሕቲቱ አላ ንግበር ሎቱ ቢፀ ዘይረድኦ/ እግዚአብሔር ድማ ኣዳም በይኑ ኪነብር ጽቡቕ ኣይኮነን’ሞ ደጋፊት ንግበረሉ በለ” (ዘፍ. 2፡18)። ደጋፊት ዝበላ ውሉድ ብምውላድ፡ ካብ ፍትወት ሥጋን ካብ በይንኻ ምዃንን ስለእትረድኦ እዩ።

ስለዚ ንኣዳም ኣዕሚቑ ከይደቀሰ፡ ነቒሑ ድማ ከይተንሥአ ኣብ መንጎ ድቃስን ንቕሓትን ማእከላይ ብምግባር ካብ ጐድኑ ሓንቲ ዓፅሚ ወሲዱ ምሉእ ኣካል ገይሩ ብሕጊ ተፈጥሮ ካብ ኣዳም ከይነኣሰት ጓል 15 ዓመት ምልክዕቲ ጐርዞ ፈጠረሉ።

ኣዳም ካብ ድቃሱ ተባራቢሩ ምስ ረኣያ “ዛቲ ዓፅም እምዓፅምየ ወሥጋ እምሥጋየ ለትኵነኒ ብእሲትየ እስመ እምታ ወፅአት ይእቲ/ እዚኣ ዓፅሚ ካብ ዓፅመይ፡ ሥጋ ካብ ሥጋይ እያ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትብሃል በለ።” (ዘፍ. 2፡21-23 ፣ ኩፋ. 4፡6) ሔዋን ኢሉ ድማ ሰመያ። ሔዋን ማለት ናይ ሕያዋን ኣደ ማለት እዩ።(ዘፍ 3፡20)

እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ መንጎ ድቃስን ምንቃሕን ገይሩ ዝወሰደሉ ምኽንያት ኣዳም ተንሢኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዓጽሚ ክውሰዶ ከሎ መቐንዘዎ እሞ በዚ ምኽንያት ንሔዋን ምጸልኣ ነይሩ። ደቂሱ እንተዝኸውን ድማ ‘ካበይ መጺኣ’ ብምባል ምፈርሐ ነይሩ።

ንሔዋን ክፈጥረሉ ከሎ ልዕል ኢሉ ካብ ግንባሩ (ርእሲ) ወይ ድማ ትሕት ኢሉ ካብ እግሩ ዘይኮነስ ካብ ማእከል ሰብነት ጐድኑ ዝወሰደሉ ምኽንያት ድማ ብደኃራይ ዘመን ጐይታ ብዕለተ ዓርቢ ምዉት ብሥጋ ሕያው ብመለኮት ኮይኑ ካብ ጐድኑ ብዝወፀ ማየ ጐቦ ኣዳምን ሔዋንን ደቆምን ድኅነት ከምዝረኽቡ ምሳሌ እዩ። (1ይ ጴጥ. 3፡18) ከምኡ’ውን ‘ግንባር’ ናይ በዓል ቤት፣ ‘እግሪ’ ድማ ናይ ቤተ ሰብ ምሳሌ’ዩ። ስለዚ ሰበይቲ ካብ በዓል ቤታ ንታሕቲ፡ ካብ ቤተ ሰባ ድማ ንላዕሊ ምዃና ንኸረድእ እዩ።(ኤፌ. 5፡20) ካብ ኅቱም ሽፉን ጐድኒ ዓፅሚ ምውሳዱ ኸኣ ሰበይቲ ኽትሽፈን ከምዝግብኣ ዘረድእ እዩ። (1ይ ቆሮ. 11፡5-10)

ከምቲ መጽሓፈ ኩፋሌ “ወእምድኅረ ተፈጸመ ሎቱ ለአዳም አርብዓ ጽባሕ አባእናሁ ውስተ ገነተ ኤዶም / ንኣዳም ኣብ ዝተፈጥረላ ምድሪ ኣርብዓ መዓልቲ ምስ ጸንሐ ናብ ገነት ኣእተናዮ። ከምኡ’ውን “ወፈጺማ እሎንተ ሰማንያ መዋዕለ አባእናሃ ለብእሲቱኒ ውስተ ገነተ ኤዶም/ ንሰበይቱ ድማ ካብ ትፍጠር ድኅሪ ሰማንያ መዓልቲ ናብ ገነት ኣእተናያ” ከም ዝብል (ኩፋ. 4፡12-16)

በዚ መሠረት እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ኣርብዓ መዓልቱ፡ ንሔዋን ድማ ኣብ ሰማንያ መዓልታ ብኽብሪ ናብ ገነት ምስ ኣእተዎም “ንገነት ሓልዋን ተኸናኸናን” ብምባል ሃቦ (ዘፍ. 2፡15)።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ 16 የካቲት 2012 ዓ.…

February
Monday
24
ዝክር፦ ዕረፍታ ለኤልሳቤጥ እሙ ለዮሐንስ መጥምቅ፡ ወበዓለ እግዝእትነ ማርያም በዘነሥአት ኪዳነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 3፡17-ፍጻሜ። 2ይ ዮሐ. 1፡1-7። ግብ. ሐዋ. 1፡12-14። ምስባክ፦ መዝ. 88/89 ዓዲ መዝ. 67/68 ወንጌል፦ ሉቃ. 1፡39-56። ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኪዳነ ምሕረት

ኪዳን ፦ “ተካየደ” ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኾይኑ፡ “ተመሓሓለ፡ ተሰማምዐ፡ ተወዓዓለ” ማለት እዩ። ኪዳን፥ ንኽልተ ሓደ ዝገብር ናይ ፍቕርን...

ቀዳማይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ዘወረደ 

ቀጥታዊ ትርጕሙ ‘ዝወረደ’ ማለት እዩ። እዚ ድማ ምእንቲ ድኅነተ ዓለም፡ ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ካብ...

ዓቢይ ጾም

ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዓቢይ ጾም እዩ። እዚ ጾም እዚ ፈጣሬ ሰማያትን ምድርን፡ ጐይታ ጐይቶትን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ...

ዓቢይ ጾም፡ ካብ ሰኑይ 16 የካቲት ክጅመር እዩ!

ብኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና፡ ኣብ ዓመት 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዉ። ነዞም ኣጽዋማት ኵሉ ክርስቲያን ክጾሞም ኣብ ፍትሓ...

ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ተገምጊሙ!

12 የካቲት 2012 ዓ.ም.ግ (20 የካቲት 2020 ዓ.ም.)፡ ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዝግምግም ጉባኤ፡ ብፁዓን አቦታትን ኣባላት...

ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ

ያዕቆብ ማለት አኀዜ ሰኰና አዕቃጺ (ሓንኳሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ሃገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ 10 የካቲት ቍጽሩ ካብ...

አዋጅ ምህላ ጾመ 40 ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ/እትጾሙሉ እዋን ፍለዩ ምህላ’ውን ኣውጁ” ኢዩ. 1፡14 ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ሾብዓተ...

ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ…

05 የካ 2012 ዓ.ም.ግ (13 የካ 2020 ፈ.) ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራንዮስ (እንዳ...

በዓለ ስምዖን ኣረጋዊ - 8 የካቲት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋን ተዋሒዱ ምስ ተወልደ፡ ሕጊ መጽሓፋዊ ንምፍጻም ኣብ 40 መዓልቱ፡ መሥዋዕቲ...

ክብረ በዓል ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ተኸቢሩ!

ዓመት መጸ 1 የካቲት ዝበዓል ዝክረ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ሎሚ ዓመት 2012 ዓ.ም. እውን ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተኸቢሩ! ኣብዚ ክብረ በዓል...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...