ሥነ ፍጥረት ዕለተ እሑድ(ሰንበት)

Oct 05, 2016

‘እሑድ’ ካብ አሐደ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኮይኑ ‘ቀዳማይ፡ መጀመርታ’ ማለት እዩ። እግዚአብሔር፡ ንፍጥረታቱ ኪፈጥር ዝጀመረሉ ዕለት ብምዃኑ ቀዳማይ መዓልቲ ተባህለ። (ራእ. 4፡11) በዛ ዕለት’ዚኣ ሸሞንተ ፍጥረታት ፈጠረ። ንሳቶም ከኣ፦ ሓዊ፡ ነፋስ፡ ማይ፡ ሓመድ(መሬት)፡ ጸልማት፡ ሰማያት፡ መላእኽቲ፡ ብርሃን እዮም። (ዘፍ. 1፡1)

• ኣብ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ነቶም ናይ ሥነ ፍጥረት መሠረታውያን ዝኾኑ ኣርባዕተ ባህርያተ ከምኡ’ውን ኃሙሻይ ጽልመት ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ፈጠሮም። እቶም ኣርባዕተ ባህርያት ዝበሃሉ መሬት፡ ሓዊ፡ ማይ፡ ነፋስ ነቲ ባህሪኡ ንምግላጽን መርሚርና ንኽንፈልጥን ፈጠሮም። (ኢዮ. 12፡7-10) እዚ ድማ ፦
1. ሓድነቱን ሠለስትነቱን ንምግላጽ ፈጠሮም፦ እዞም ኣርባዕተ ባህርያት ሠለስተ ጠባያት እኳ እንተለዎም ብባህሪኦም ይጽውዑ። እግዚአብሔር ድማ ብስም፡ ብግብሪ፡ ብኣካል እኳ ሠለስተ እንተኾነ ብባህርይ፡ ብመለኮት፡ ብሥልጣን፡ . . . ግና ሓደ እዩ።
2. ሃብቱን ርኅራኄኡን ኃይሉን ክእለቱን ንምግላጽ ፈጠሮም፦

ሀ. መሬት ናይ እግዚአብሔር ሃብትን ትዕግሥትን ይገልጽ። ካብ መሬት ንመግበ ሥጋን ነፍስን ዝኸውን ይርከብ፣ ብዙኅ በረከተ ሥጋ’ውን ኣብ ውሽጣ ኣሎ።
- ‘እስመ ባዕል እግዚአብሔር ወየአክል ለኵሉ/ ሃብታም እግዚአብሔር ንዅሉ ዝኣክል በዓል ብዙኅ በረኸት’ዩ።(ሮሜ 10፡12) እንተለሚንካዮ ዚህብ፡ ዝደለኻዮ ዚፍጽም፡ ዝጐደለካ ዚምልእን ዘይውዳእ ሃብተ ጸጋ ዚውንን እዩ። መዝ. 136፡25
- መሬት ተዓጋሢት እያ። እንተሓረስካያ እንተዀዓትካያ ስለምንታይ ኢላ ዘይትዛረብ ንዅሉ ትጸውር። እግዚአብሔር ድማ ብትዕግሥቲ ንዅሉ ዚጸውር ንጻድቃንን ንኃጥኣንን፡ ኣማንን ከሓድን ብዘይ ኣፈላላይ ዚምግብ እዩ። መዝ. 7፡11።
ለ. ማይ ናይ ልዑል እግዚአብሔር ርኅራኄኡን ለውሃቱን ይገልጽ።
- ማይ ንዝረስሐ የጽርይ፡ ንዝጸምአ የርውይ። እግዚአብሔር ድማ ንዅሉ ብኃጢኣት ረኺሱ ዝነበረ’ሞ ‘ጐይታይ መሓረኒ’ ኢሉ ዝተነስሐ ይቕረ ኢሉ ካብ ርስሓት ኃጢኣቱ የንጽሖ። ከምኡ’ውን ነቲ ጽምኣት ነፍሲ ዘጋጠሞ ሰብ ማይ ሕይወት(ቃሉን ሥጋሁ ወደሙ) ሂቡ የስትዮ፡ ካብ ጽምኣቱ የናግፎ። ዮሓ. 7፡37
- ማይ ንሓዊ የጥፍኦ፡ የዝሕሎ። ልዑል እግዚአብሔር ድማ ንመዓቱ ኣቝሪሩ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ካብ መከራና የናግፈና።
- ሰብ ብዘይ ማይ ብሥጋ ኣይነብርን’ዩ ። ወዲ ሰብ ከኣ ብዘይ ፈጣሪኡ ዋላ ሓንቲ ኺገብር ኣይክእልን እዩ። ዮሓ. 15፡5
ሐ. ነፋስ ፍርዲ እግዚአብሔር ይገልጽ።
- ነፋስ ንሥርናይን ክርዳድን ይፈላሊ። ከምቲ ‘ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ’ (ማቴ. 3፡12) ዝብል እግዚአብሔር ድማ ጻድቃን ካብ ኃጥኣን፡ ምእመናን ካብ መናፍቓን ይፈሊ። ከከም ግብሮም ድማ ይፈድዮም። ጻድቃን ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም፡ ኃጥኣን ድማ ናብ ናይ ዘለዓለም ሥቅያት ይፈርዶም። ማቴ. 25፡32-34
መ. ሓዊ ናይ ልዑል እግዚአብሔር (ክእለቱ) ከሃልነቱ ይገልጽ።
ሓዊ ንዅሉ ንቑጽን ርሑስን የንድድ። ገደል ወይ ቀላይ እንተ ዘይከልኪልዎ ኸኣ መንገዲ ብዙኅ መዓልቲ ከይዱ ከቃጽል ይኽእል። ልዑል እግዚአብሔር ፍቕሩን ርኅራኄኡን እንተ ዘይከልኪልዎ ንዅሉ ፍጡር ከጥፍእ ይኽእል። ዘዳ. 4፡24፣ ‘እስመ ቅንየትከ ወምልክናከ ይሬስየከ ትሣሃል ላዕለ ኵሉ/ ግዝኣትካን ፈጣሪነትካን ይቕረ ንኽትብል የገድደካ’ ይብል። (ጥበበ ሰሎ. 12፡16)
ነዞም ኣርባዕተ ባህርያት ዝበሃሉ መሬት፡ ሓዊ፡ ማይ፡ ነፋስ ሠለስተ ጠባያት ዘለዎም ገይሩ ፈጠሮም።
ሀ. ባህርየ ሓዊ፦ ውዑይነት፡ ብሩህነት፡ ደረቕነት
ለ. ባህርየ ማይ፦ ብሩህነት፡ ግዙፍነት፡ ቈሪርነት
ሐ. ባህርየ ነፋስ፦ ጥሉልነት፡ ውዑይነት፡ ጽሉምነት
መ. ባህርየ መሬት፦ ደረቕነት፡ ጽሉምነት፡ ቈሪርነት
እዞም ኣርባዕተ ባህርያት ዘይሰማምዑ እዮም። ነፋስ ንመሬት ይጸራርጎ ይብትኖ፡ መሬት ድማ ንነፋስ ይጋርዶ ይኽልክሎ፣ ማይ ንሓዊ የጥፍኦ፡ ሓዊ ድማ ንማይ የሕፍፎ የድርቖ። እንተኾነ ግና በቶም ዝተጠቕሱ ሠለስተ ጠባያቶም ከም ዝተዓረቑን ከም ዝሰማምዑን ገበሮም።
ንኣብነት፡ ማይን ሓውን ተጻረርቲ እዮም፣ እንተኾነ ነፋስ ካብ ሓዊ ውዑይነት ካብ ማይ ድማ ጥሉልነት ወሲዱ የተዓርቖም።

• ኣብ ቀዳማይ ሰዓት ናይ ለይቲ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ዝፈጠሮ ኃሙሻይ ጸልማት እዩ። ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝተገልጸ ሰማይን ምድርን ካብ ኣድማስ ክሳብ ኣድማስ ጸልማት ነበረ። ዘፍ. 1፡2
- ጸልማት ኣይድኅሠሥን እዩ፡ ኣብ ጸልማት ዘሎ’ውን ኣይፍለጥን ኣይምርመርን። በዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ባህርየ መለኮት ዘይምርመርን ዘይድኅሠሥን ሥዉርን ልዕሊ ኣእምሮ ሰብን ምዃኑ ንርዳእ። መዝ. 16፡1
• ካብ ካልኣይ ሰዓት ለይቲ ክሳብ ሻሙናይ ሰዓት ለይቲ ድማ “ቃለ እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት/ ድምፂ እግዚአብሔር ንናይ እሳት ብርሃኑ ካብ ረስኑ ይፈሊ” ከም ዝበለ (መዝ. 29፡7) ነቲ ናይ እሳት ረስኑ፡ ዋዒኡ፡ ኃዲጉ ብብርሃኑ ሸውዓተ ሰማያት ፈጠረ። (መዝ. 19፡11፣ ማቴ. 3፡17፣ 2ይ ቆሮ. 12፡2 ፣ ዮሓ. 14፡2 ፣ ዕዝራ ሱቱኤል 4፡4) እዚኣቶም ድማ፦
1. ጽርሐ ኣርያም ፈጠረ። ልዕሊ ኵለን ሰማያት እያ። ንመንበረ መንግሥት ከመ ጠፈር ኮይና ተገልግል። መጠናን ስፍሓታን ማንም ፍጡር ክፈልጦ ዘይክእል፡ ብሓዊ ዝተኸበት፡ ብርህቲ ገይሩ ፈጠራ።
2. መንበረ ስብሐት (መንበረ መንግሥት) ፈጠረ። እዚ መንበረ ስብሐት ዝተባህለ ኣርባዕተ መኣዝን ዘለዎ ዝፋን እዩ። ኣጋዕዝት ዓለም ሥላሴ በቲ ዝፈቀድዎ ንቅዱሳን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽሉ ሰማይ እዩ። ዘፍ. 28፡12-17፣ ኢሳ. 6፡1-2 ፣ ሕዝ. 12፡6፣ ራዕ. 4፡2፣ መዝ. 11፡4) ሰማይ ዉዱድ ሠሪቱዋ እዩ።
3. ሰማይ ውዱድ ፈጠረ፦ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተዘርጊሑ ንመንበረ መንግሥት ከም ምድሪ ቤት፡ ከም መሠረት ኮይኑ ዘገልግል እዩ። (ሕዝ. 1፡22 ፣ ሕዝ. 2፡6 )
4. ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ፈጠረ፦ ፈጢሩ ብቀጽሪ ሓዊ ቀጸራ። “ወቀብዓ ቀለመ እሳት መጠነ መፍቅዱ” ከም ዝበለ ከምዚ ገይሩ ኣብ ማእከላ ታቦት ዘዶር ገበረላ። ታቦት ዘዶር ማለት ዘአምላክ ዘመሥዋዕት ዘብርሃን ማለት እዩ፡ ንሳ ኸኣ ብእግዝእትነ ማርያም ትምሰል፡ “ታቦት ዘዶር እንተ ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ከምዝበለ (ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም)። ሳጥናኤል ቅድም ዚተፈጥረላ ድኂሩ ድማ ዚወፀላ እያ። (ራዕ. 12፡9፣ ይሁዳ 1፡6) ኣብ ዳግም ምጽኣት ጻድቃን ዚወርስዋ ርስቲ ክርስቲያን እያ። (ገላ. 4፡4-26፣ ዕብ. 12፡22፣ ዮሓ. 14፡2)
5. ንኢዮር ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
6. ንራማ ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
7. ንኤረር ፈጠረ፡ ሃገረ መላእክት እዩ።
ኣብ ዘፍጥረት ‘ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ’ በለ። (ዘፍ. 1፡1) ስለምንታይ ‘ሰማያት ፈጠረ’ ብምባል ኣብዚኁ ዘይተዛረበ፧ እንተበልና ኵሉ ሓደ እዩ። ከምቲ ኣብ ሓደ ፓላሶ ብዙኅ ደርብታት ዘለዉ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ ብዙኅ ማኅደር ስለዘሎ እዩ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙኅ ማኅደርን መዕረፍን ኣሎ” ከም ዝበለ (ዮሓ 14፡2) ። ከምኡ’ውን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስ “ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣይ ክሳብ ሣልሳይ ሰማይ ከም ዝተወሰደ ይፍለጥ። 2ይ ቆሮ. 12፡2 ከምኡ’ውን “ሐደሰተ ሰማያተ ወሐደሳተ ምድረ ንሴፎ ዘውስቴቶን የኃድር ጻድቅ/ ንሕና ግን ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዝነብረሉ፡ ሓደስቲ ሰማያትን ሓደስቲ ምድርን ንጽበ ኣሎና’ ብምባል ብዙኃት ሰማያት ከምዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። 2ይ ጴጥ. 3፡13
• ታሽዓይ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓስራይ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኢዮር ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓሠርተው ሓደ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ራማ ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
• ዓሠርተው ክልተ ሰዓት ለይቲ፦ ኣብ ኤረር ዝነብሩ መላእኽቲ ፈጠረ።
በዚ ኸኣ ኣብ ዕለተ እሑድ ሰዓታት ለይቲ ዝተፈጥሩ እዞም ዝተጠቕሱ እዮም። ብድኅር'ዚ ናይ ዕለተ እሑድ ኣብ ሰዓታት መዓልቲ ተፈጥሩ።

ንግሆ ሰንበት ኣብ ቀዳማይ ሰዓት መዓልቲ፡ “ወይቤ እግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን ማእከለ ጽልመት፡ ወኮነ ብርሃን ወርእዮ እግዚአብሔር ለብርሃን ከመ ሠናይ ውእቱ፡ ወፈለጠ ማእከለ ብርሃን ወማእከለ ጽልመት/ ሽዑ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን በለ፡ ብርሃን ድማ ኾነ እግዚአብሔር ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ፡ እግዚአብሔር ኸኣ ንብርሃንን ንጸልማትን ፈለዮም።” ብምባል ብነቢብ ብርሃን ፈጠረ። ዘፍ. 1፡3-4 ሽዑ ንብርሃን መዓልቲ ፡ ንጸልማት’ውን ለይቲ ኢሉ ሰመዮ። ዘፍ.1፡5 ንኽልቲኦም ሓደ ገይሩ ዕለት በሎ። ‘ዕለት ብሂል ዘያስተዛውጎሙ ለሌሊት ወለመዓልት/ ዕለት ማለት ብመዓልትን ለይቲን ሓደ ዚገብር እዩ።’ ከምዝብል።

እዚ ኸኣ ‘ብሥነ ፍጥረት ተመራሚርኩም እንተዘይደሊኹምኒ ኣይትረኽቡንን ኣይግለጸልኩምን እየ’ ንምባል ብመጀምርታ ጸልማት ፈጠረ (ኢዮ 12፡7-10)። ድኅሪኡ ንብርሃን ምፍጣሩ ድማ ‘ብሥነ ፍጥረት ተመራሚርኩም እንተደሊኹሙኒ ክትረኽቡንን ክግለጸልኩምን እየ’ ንምባል እዩ።

• ምሳሌ፦

1. ጸልማት ናይ መከራ፣ ብርሃን ድማ ናይ ዓወት ምሳሌ እዩ። ድኅሪ ብዙኅ መከራን ጻዕርን ኣኽሊል ጽድቂ ዓወት ክትረኽቡ ኢኹም ንምባል እዩ። (ግብ. 14፡21)
2. ጸልማት ናይ ኦሪት፣ ብርሃን ድማ ናይ ወንጌል ምሳሌ እዩ። “ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቐሪባ’ያ እሞ ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ።” ሮሜ. 13፡12 ንጸልማትን ብርሃንን ሓደ ዕለት ምባሉ፡ ኦሪትን ወንጌልን ብሕጊ ሓደ ስለዝኾነ እዩ።
3. ሌሊት ናይ ትስብእት (ሰብነት)፡ ብርሃን ናይ መለኮት ምሳሌ እዩ። ለይትን ብርሃንን ሓደ ዕለት ከምዝኾነ፡ ትስብእትን መለኮትን ድማ ብተዋሕዶ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ።
4. ጸልማት ናይ ድንቍርና(ዕሽነት)፡ ብርሃን ናይ ፍልጠት ምሳሌ እዩ። “ወኮኖሙ ዝንቱ ብርሃን ጥበበ ወአእመሮ” ይብል። እቲ ብርሃን ፍልጠት ኮይንሎም፡ ቅዱሳን መላእክት ‘ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ” ኢሎም ኣመስገኑ። ኢሳ. 6፡3 ።

ኣብ ካልኣይ ሰዓት መዓልቲ፦ እግዚአብሔር ንኢዮር ምስ ቀብአ፡ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ መላእክት’ውን ቀብኦም። ንዝንጋዔ ኣርሒቑ ንቑሓት ገይሩ ብርሃን ፍልጠት ሃቦም። ለዋሃትን ዕጉሣትን ብዘይምቝራጽ ዘመስግኑ፡ ድኻም ሞት ጥምየት ዘይሰማምዖም ገበሮም ማለት እዩ።

ኣብ ሣልሳይ ሰዓት መዓልቲ፦ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዘለዉ መላእክት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ ውን ፈለየ።
ኣብ ራብዓይ ሰዓት መዓልቲ፦ ነገደ ኪሩቤል ቀብአ፡ ትሸዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ገጽ ሰብን ገጽ ኣንበሳን ሸመ።
ኣብ ኃሙሻይ ሰዓት መዓልቲ፦ ነገደ ሱራፌል ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ገጽ ላሕምን ገጽ ንስርን ሸመ።
ኣብ ሻድሻይ ሰዓት መዓልት፦ ኃይላት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሸመ።
ኣብ ሻብዓይ ሰዓት መዓልት፦ ኣርባብ ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሸመ። ሄኖ. 6፡1-6
ኣብ ታሽዓይ ሰዓት መዓልት፦ ሥልጣናት ቀብአ፡ ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ፡ ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሱርያል ሸመ።
ኣብ ዓሥራይ ሰዓት መዓልት፦ መኳንንት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሰዳክያል ሸመ።
ኣብ ዓሠርተው ሓደ ሰዓት መዓልት፦ ሊቃናት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ሰላትያል ሸመ።
ኣብ ዓሠርተው ክልተ ሰዓት መዓልት፦ መላእክት ቀብአ። ትሽዓተ ናይ ቤት ሓለቓ’ውን ፈለየ። ናይ ሓለቓ ሓለቓ ቅዱስ ኣናንያል ሸመ።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ቀቢኡ በብሠለስተ ቦታኦም ኣትኃዞም፦
- ኪሩቤል ፡ ሱራፌል፡ ኃይላት፦ ኣብ ኢዮር
- ኣርባብ፡ መናብርት፡ ሥልጣናት፡- ኣብ ራማ
- መኳንንት፡ ሊቃናት፡ መላእክት፦ ኣብ ኤረር ።

ልዑል እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘለዉ መለእክት ክቐብኦም ከሎ፦ ናይ ጸጋ ክብርን ሥልጣንን ከም ዝተዋህቦም ንኺፈልጡ ኣክሊል ብርሃን ደፍኣሎም። ኣገልገልቱ፡ ግዙኣቱን ልኡኻቱን ምዃኖም ንኺፈልጡ ዝናር ብርሃን ኣዕጠቖም። (ሉቃ.12፡28-35) ንተልእኾ ምውራድን ምድያብን ከምዘሎ ንምግላጽ ብርሃናዊ ሣእኒ ወደየሎም። ሠራዊቱ ምዃኖም ንኺፈልጡ፡ ማኅተም መስቀል ዘለዎ ብርሃናዊ ዘንጊ ኣትኃዞም። (ዘፀ. 12፡11) ከምኡ’ውን ፍጡራን ምዃኖም ንኺፈልጡ ልብሰ ብርሃን ከልብሶም ከሎ፡ ብዘይ ፍቓዱ ኪርእይዎ ከምዘይክእሉ ንኸፍልጦም ድማ ብርሃናዊ መነጽር ሃቦም።

፨ ፈጣሬ ፍጥረታት እግዚአብሔር ኣምላክ፡ ንዓሠርተው ክልተ ሰዓተ ለይትን ንዓሠርተው ክልተ ሰዓተ መዓልትን (24 ሰዓት) ዝሠርሓሉ ምኽንያት፡ ንጊዜኡ ፍቓዱ ስለዝኾነ እኳ እንተ ኾነ ፍጻሜኡ ግና ቅዱሳን ‘ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር’ እናበሉ ዕሥራን ኣርባዕተን ሰዓት ከምዘመስግንዎ ንምግላጽ እዩ።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን !

ዘመነ ዮሐንስ 16 የካቲት 2012 ዓ.…

February
Monday
24
ዝክር፦ ዕረፍታ ለኤልሳቤጥ እሙ ለዮሐንስ መጥምቅ፡ ወበዓለ እግዝእትነ ማርያም በዘነሥአት ኪዳነ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ገላ. 3፡17-ፍጻሜ። 2ይ ዮሐ. 1፡1-7። ግብ. ሐዋ. 1፡12-14። ምስባክ፦ መዝ. 88/89 ዓዲ መዝ. 67/68 ወንጌል፦ ሉቃ. 1፡39-56። ቅዳሴ፦ ዘ፫፻ት ግሩም። * * *
00:00 h
Ad Right

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ኪዳነ ምሕረት

ኪዳን ፦ “ተካየደ” ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሢ ዝወፅአ ኾይኑ፡ “ተመሓሓለ፡ ተሰማምዐ፡ ተወዓዓለ” ማለት እዩ። ኪዳን፥ ንኽልተ ሓደ ዝገብር ናይ ፍቕርን...

ቀዳማይ ሰንበት ዓቢይ ጾም፡ ዘወረደ 

ቀጥታዊ ትርጕሙ ‘ዝወረደ’ ማለት እዩ። እዚ ድማ ምእንቲ ድኅነተ ዓለም፡ ካብ ሠለስተ ኣካል ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ካብ...

ዓቢይ ጾም

ሓደ ካብ ሾብዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዓቢይ ጾም እዩ። እዚ ጾም እዚ ፈጣሬ ሰማያትን ምድርን፡ ጐይታ ጐይቶትን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ...

ዓቢይ ጾም፡ ካብ ሰኑይ 16 የካቲት ክጅመር እዩ!

ብኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና፡ ኣብ ዓመት 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዉ። ነዞም ኣጽዋማት ኵሉ ክርስቲያን ክጾሞም ኣብ ፍትሓ...

ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ተገምጊሙ!

12 የካቲት 2012 ዓ.ም.ግ (20 የካቲት 2020 ዓ.ም.)፡ ኪደት መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ ዝግምግም ጉባኤ፡ ብፁዓን አቦታትን ኣባላት...

ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ

ያዕቆብ ማለት አኀዜ ሰኰና አዕቃጺ (ሓንኳሊ) ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ጋድ ሃገረ ስብከቱ ኢየሩሳሌም ዕረፍቱ 10 የካቲት ቍጽሩ ካብ...

አዋጅ ምህላ ጾመ 40 ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያናት

“ቀድሱ ጾመ ወስብኩ ምህላ/እትጾሙሉ እዋን ፍለዩ ምህላ’ውን ኣውጁ” ኢዩ. 1፡14 ብኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ኣብ ዓመት ካብ ዘለዉ ሾብዓተ...

ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ…

05 የካ 2012 ዓ.ም.ግ (13 የካ 2020 ፈ.) ሠራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ናብ ገዳም ደብረ ጥሉል አቡነ አብራንዮስ (እንዳ...

በዓለ ስምዖን ኣረጋዊ - 8 የካቲት

ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ሥጋን ተዋሒዱ ምስ ተወልደ፡ ሕጊ መጽሓፋዊ ንምፍጻም ኣብ 40 መዓልቱ፡ መሥዋዕቲ...

ክብረ በዓል ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ተኸቢሩ!

ዓመት መጸ 1 የካቲት ዝበዓል ዝክረ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ሎሚ ዓመት 2012 ዓ.ም. እውን ብዓቢይ መንፈሳዊ ክብሪ ተኸቢሩ! ኣብዚ ክብረ በዓል...

ዕለታት ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ሓደ ካብቶም 7ተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ጾመ ነነዌ ኵል ሳዕ ዓቢይ ጾም ቅድሚ ምእታዉ ቅድሚ...

ንዑ ደቂቅየ ወስምዑኒ . . እመሀርክሙ - ታሪክ ሰብአ ነነዌ…

እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ሕፃናት ከመይ ኣሎኹም፧ ናብዚ ሰዓትን እዝን ዕለትን ብሰላም ዘብጸሓና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላክ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት...

  

latest articles

The feast of presenting the lord Christ in the temple…

On this day we celebrate the feast of presenting the lord Christ to the temple after 40 days of his...

The Fast of Nineveh - Monday 10 – 12 February…

In Eritrean Orthodox Tewahdo Church, one of the seven fasting periods is the fast of Nineveh.

Mystery of Baptism

Baptism is the sacrament given to all who believe in the Mystery of the Trinity and the Mystery of Incarnation...

Mystery of Incarnation

Mystery of Incarnation means the mystery of the descending of God the Son who is one of the Trinity from...

Mystery of the Holy Trinity

The Eritrean Orthodox tewahdo Church has Five pillars of Mysteries through which it teaches and demonstrates its basic religious belief...

Welcome to the Feast of the Nativity of Our Lord…

Glory to God. When the appointed time of salvation and the foretold prophesies came to pass, God the Son come to...

In Memory of His Holiness Abune Yacob the Second Patriarch…

His Holiness Abune Yacob, the Second Patriarch was one of the reputable leaders of the EriOTC, a shining star of...

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...