ብመስቀሉ ክዘንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ

Jul 08, 2020

እስከ ኽንዛረብ ምእንትዚ ተላቢዑ ዘሎ ኮሮና ሕማም
እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብተድላ ብደስታ ክነብር እምበር ኣይነበረን ክሳቐ ብሕማም
ምናልባት ነዚ ሰብ ዘጽሕን ዝዓጽድን ዘሎ ኮረና እግዚአብሔር እዩ ኣምጺእዎ ዝብሉ ይህልዉ ብልሳኖም

ግና እግዚአብሔር ኣየምጽኦን ሰባት እዮም ዘምጽእዎ ካብ ርኁቕ ጸዊዖም
እግዚአብሔርሲ ቅድሚ ኣዳም ሞት ከም ዘይፈጠረ ይምስክር እዩ ኣቦና ኣዳም
ሰሎሞን’ውን ጥበብ ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ ሠለስተ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም
ንሕማም ዝጸውዕዎ ንሞት’ውን ዝዓደምዎ እዞም ልቦም ብትዕቢት ዝሓበጠ ሃይማኖት ዘይብሎም
ስም እግዚአብሔር ዘይጽውዑ ህልውናኡ’ውን ዘይፈልጡ ዘምልኹ ብኸብዶም
ንሶም እዮም ጸዊዖም ዘምጽእዎ ምስኡ ንኽነብሩ ተጐራቢቶም

እዚኣቶም ብፍላይ በዓል መን እዮም ኢልኩም እንተ ሓቲትኩም
ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፡ ከምኡ’ውን ሰበይቲ ምስ ሰብኣይ ምምርዓው ኃዲጎም
ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ፡ ሰበይቲ’ውን ምስ ሰበይቲ ዝመረዓዓዉ እዮም
ደማሙን ኣኽላባትን ዝምገቡ፡ ሥጋ በጊዕ ሥጋ ላም ኃዲጎም
ከምኡ’ውን ኣድገ ፈረስ ዝቕለቡ ምስ እዞም ዝገብሩ ግብረ ሰዶም
ነዚ ምስ ረኣየ እዩ እግዚአብሐር ኮረና ቫይረስ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈነወሎም
ካብዞም ኣምልኮተ እግዚአብሔር ዘይብሎም ተበጊሱ እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ዓለም

ሕጂ’ውን ስም እግዚአብሔር ንዘይጽውዑ ከምዚ እዩ ክፍሎም
ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝምስክረሎም ድማ ኣሎ ሓደ ከሓዲ ሰናክሬም
ሰናክሬም ኃይሉ ኣሚኑ ብሠራዊቱ ምስ ከበባ ንኢየሩሳሌም
ስም እግዚአብሔር ስለ ዘይጽውዕ 185,000 ሠራዊቱ ቅሂሞም ረጊፎም
ሰናክሬም’ውን እኮ ካብ ሞት ኣይተረፈን ኵነታት ሠራዊቱ ንደቁ ምስ ነገሮም
ካልኦት ዘይኮኑስ ገዛእ ደቁ እዮም ዝቐተልዎ ብሕዝቦም ኃዚኖም

ሎሚ’ውን መዓት ንኽርኅቕ ክንዲ ዝእወጅ ጸሎተ ምህላ ምስ ጾም
ዲዮቅልጥያኖስ ዝነቕሐ፡ መክስምያኖስ’ውን ዝተበራበረ መሰሉ ክልቲኦም
ካብ ቤተ ጸሎት ውፅኡ፡ ረኃቑ፡ ሓደ ሰብ ዳዊት ከይደግም
እናተባህለ ዝተኣወጀን ንሕዝቢ ዝተነግረ ብኃሣሠ ለባም
ወይ ጉድ፡ ወይ ጉድ፡ እዚ ቅዱስ መስቀልሲ መን እዩ ኮረና ቫይረስ ኣለዎ ዝበሎም
ነቶም መስቀል ኃይልና መድኃኒትና እዩ እናበልና ዝጸናሕና ክንሳለም
መስቀል ኮረና ቫይረስ የኅልፍ እዩ ካብ በሉና ኵሎም
ንኣምላኽ’ውን እንድዒ የሎን ከይብልዎ የጠራጥሩ እዮም

ስማዕ ሕዝቢ ዓለም! መስቀልሲ ኮረና ዘጥፍእ እምበር ዘምጽእ ኣይኮነን ብፍጹም
ነዚ ዝስዕብ ቃል ተቐበልዎ ዓበይትን ናኣሽቱን ብልቢ ኣሚንኩም
ንመስቀል ዝጸልኡ ብኸብዶም ዘምልኹ ድኅር ሕጂ ክትንሥኡ እዮም
እዚኣቶም ግና ሕይወት የብሎምን ጥፍኣት እዩ መወዳእታኦም
ኢሉ ዝጸሓፎ ቅዱስ ጳውሎስ ለካ ተገሊጽሉ እዩ እቲ ክፉእ ግብሮም
ግና ይገርም እዩ ውዒሉ ኃዲሩ ናባና ክመጽእ እዩ ዘይምባሎም

እዚ መድኃኒት ምዃኑ ዝተነግረ ብእኒ ዳዊት ብሙሴ ወዲ እንበረም
መስቀል ኣርማ ድኅነት’ዩ ናጽነት ዝዕድም
መስቀል ዓይኒ ዕዉራት ዘብርህ ኣጋንንት ዘህድም
መስቀል ሕሙማት ዘሕዊ ንኣጋንንቲ ዘባርር ዘድክም
ሰይጣን ንዝኃዞ ሰብ፡ ማይ’ዶ ኣይኮንካን ትግጭቦ ከይፈተወ መስቀል ንኽሳለም
እዞም መስቀል ኮረና ቫይረስ ኣለዎ እናበሉ ዝሰብክኹም
መስቀል ዘይቅበሉ መናፍቓን ምዃኖም ፈሊጥኩም ደኣ ኣለልይዎም

ጸላእቲ መስቀል ከም ዝትንሥኡስ ኣቦታትና ሓዋርያት ነጊሮሙና እዮም ብመጽሓፎም
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሠለስተ እንተ ዝምልከቱ ክንደይኮን ምኃፈሩ ኵሎም ተኣኪቦም
ጊዜ ግዳ ሂብዎም ኣሎ ንቅዱስ ዕፀ መስቀል ንኸቃልሉ ብሰይጣን ተመሪሖም

ኣቱም ቫይረስ የኅልፍ እዩ ትብሉ ኣፍኩም ከፊትኩም
ጽባሕ ንግሆ ከምእትኃፍሩ ፍለጡ ናይ ኃጢኣት ውንጮ ተጎምጒምኩም
ኣስተውዕሉ ፍርዲ እግዚአብሔር ከምዘሎ ኣብ ቅድሜኹም

መስቀልሲ ሕይወትን መድኃኒትን እዩ ስለ ዝፈሰሶ ደም መድኃኔ ዓለም
ሐረገ ወይን ኮነ መድኃኒትየ ዘበጎልጎታ ይተከል ዘእምሐሢሦን ይትገዘም
ኢሉ ዝተነበዮ ሰሎሞን ኣብ መዋዕለ መንግሥቱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም
ነዚ ከየንበቡ ኣበይ እዮም ተሠዊሮምን ተኃቢኦምን ነይሮም
እዚኣቶም ብዘይ መስቀል ካልእ ትምክሕቲ የብለይን ካብ ዝበለ ጳውሎስ ንበልጽ ኢና በሃልቲ’ዮም

እምበኣር ንመስቀል ቫይረስ ኣለዎ ካብ በሉስ አምላኽ’ውን የሎን ክብልዎ ዝሕጥ ኣይብሉን እዮም
ግና ነዚኣቶም የጥፍኣኩም ዘይኮነስ ብግብርኹም ተጣዒስኩም ይምለሰኩም ኢና ንብሎም
ናይዚ ሕማም መድኃኒት ግና እንተ ዘርና የማነ ጸጋም
የብሉን መድኃኒት ብዘይ ጸሎተ ምህላን ጾምን
ብሃይማኖት ጸኒዕና መሲልና ነቦና አብርሃም
ነቒሕና ተጊህና ንለምኖ ነጺሕና ካብ ቂም
ሰማዕ እዩ እግዚአብሔር ንዝለመኖ ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገዳም

ንሕና ኦርቶዶክሳውያን እኮ ኣይኮንናን ከምዞም ተስፋ ዘይብሎም
ብጸሎትን ኣማላድነትን’ውን ኣላትና ዘይተኅፍር ድንግል ማርያም
መልኣከ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር እሞ የናግፎም
ዝብል ቃል ተማኅፅኖ ኣይፍለያን እዩ ንሃገርና ኤርትራ ምድረ ሰላም
ኣብ ጊዜኡ መዓት ዘቝርር ምሕረትን ቅሳነትን ዘምጽእ መድኃኔ ዓለም
ከዝንመልና እዩ ፈውሰ ምሕረቱ ናይ ይቕሬታ ዝናም።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ለዓለመ ዓለም!

Ad Right

ዘመነ ማቴዎስ 12 ጥር 2013 ዓ.ም.ግ…

January
Wednesday
20
ዝክር፦ ቅዱስ ሚካኤል ዘአድኀኖ ለያዕቆብ እምኤሳው፡ ወቴዎድሮስ ምሥራቃዊ ወክልኤቱ ምእት ማኅበራኒሁ፡ ወልደተ ያዕቆብ እስራኤል፡ ወልያኖስ፡ ወዳንኤል መነኮስ ።               ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት፦ ሮሜ 9፡1-16። ይሁ . 1፡9-13። ግብረ ሓዋርያት፦ ግብ. ሐዋ.  11፡12-18 ምስባክ፦ መዝ. 71/72 ወንጌል፦ ዮሐ. 1፡44-ፍጻሜ። ቅዳሴ፦ ቅዳሴ ዘኤጲፋንዮስ፡ ዓዲ ዘ፫፻ት።        * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ክቡር በዓለ ጥምቀት ጥር 11 2013 ዓ.ም. ኣብ ኵለን ኦርቶዶክሳውያን…

ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ንደቂ ሰባት እውን ዓበይቲ ምሥጢራተ ድኅነት ዝተፈጸመልና፡ ዝቓወመና ዕዳ ደብዳቤ ዝተደምሰሰሉ...

ሕፅበተ መድኃኒት - ምሥጢረ ጥምቀት

ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ...

ስብሐተ ማኅሌት

‘ማኅሌት’፦ ‘ኀለየ፡ዘመረ፡ኣመስገነ’ ካብ ዝብል ግእዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምስጋና፡ መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መንፈሳዊ መሥዋዕት ማለት እዩ። ብሰንበት ዝቅወም ‘መዝሙር መወድስ’...

ክብረ በዓል አቡነ ሊባኖስ ብዓቢይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመት መጽአ 3 ጥር ዝክረ ዕረፍት ኣቡነ ሊባኖስ ዝኽበር ኮይኑ ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ ገዳሞም ክብረ በዓል ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ...

ግዝረት አመ ፮ ለጥር

ሓደ ካብተን ትሽዓተ ንኡሳን በዓላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት’ዩ። ሠራዔ ሕግ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይካ በይና ኃጢኣት ፡ ሕጊ...

ግዝረት ኣብ ክርስትና፧?!

ግዝረት፡ ማለት ሕፃን ዕልቦኡ ዝኽንሸበሉ ኵነት እዩ። ዕልቦ ፆታዊ ኽፍሊ ኣካል ናይ ሕፃን ብምቕራጽ ዝፍጸም እዩ።

ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት…

ኣብ ትኅቲ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዝመሓደር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መደብ ፓልቶክ መበል 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ “መስቀሉ ኣልዒሉ...

ዘመነ ልደት

ካብ 29 ታኅሣሥ ክሳዕ 5 ጥር ዘሎ ጊዜ ኾይኑ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኅቱም ድንግልና ተፀኒሱ፡ ብኅቱም ድንግልና ከም እተወልደ ብሰፊሑ...

“ኮከብ ርኢና፡ ኽንሰግደሉ መጺእና” ማቴ 2፡2

ኣብ ሥነ ፍጥረት ብዕለተ ረቡዕ፡ ካብ ዝተፈጥሩ ሓደ ከዋክብት እዮም። “እግዚአብሔር ድማ ‘ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ...

ብምኽንያት በዓል ልደት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 2013 ዓ.ም.ግ (2021)…

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን እትነብሩ ሕዝበ እግዚኣብሔር፡ ኣብ ሆስፒታል ዘለኹም ሕሙማነ ሥጋ፥ ሕዝብኹም ንምድኃን...

ኣብ ደብረ ሲና ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ጕዳያት…

ብዕለት 15 ታኅሣሥ 2013 ዓ.ም. ላዕለዎት ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ምስ ተማሃሮን ምምኅዳርን ቤት ትምህርቲ ሥነ መለኮት ብዛዕባ ኣብ...

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ዙም ርክባት ይቕጽሎ…

ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ፡ ብምኽንያት ኮረና ቫይረስ ናይ ዙም ርክባት በብጊዜኡ ይቕጽል ኣሎ።

  

latest articles

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...

Ascension

After the Lord Jesus Christ had finished the operation of His wisdom upon earth, by His Passion, and His Death...