Print this page

መልእክቲ ጽንዓት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ!

May 29, 2018

ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ፡ ብምኽንያት ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ንሕዝበ ክርስቲያን ዘመኃላለፎ ‘ናይ ጽንዓት ይሃብኩም’ መልእኽቲ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፥

“ኦ መስተምሕርት አስተምሕሪ ኀበ ወልድኪ ከመ ያዕርፍ ነፍሰ ኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እለ አዕረፉ እማኅበረ ቤተ ክርስቲያን መቅድመ/ ኦ ኣማላዲት ነፍሲ ዅሎም እቶም ኣቐዲሞም ካብ ማኅበር ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሕዝበ ክርስቲያን ምእንቲ ከዕርፍ ናብ ወድኺ ኣማልዲ!

ዓመት መጽአ 21 ግንቦት ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ሲና ከም ዝንገድ፡ እንሆ ሎሚ ዓመት’ውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሕዝበ ክርስቲያን በረኸት እግዚአብሔር ንምርካብን ፍቕሪ ክብርቲ ወላዲተ ኣምላክ ንምግላጽን ካብ ርኁቕን ቀረባን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብእግሪ ኮነ ብመኪና ናብ ገዳም ደብረ ሲና ከም ዝነገዱ ይፍለጥ።

ሎሚ ዓመት ኣብ ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ሲና ንምስታፍ ብዕለት 20 ግንቦት 2010 ዓ.ም. (28/05/2018 ዓ.ም.ፈ) ብኣውቶብስ መኪና ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩ ነጋድያን ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሕዝብና ዝፈጠሮ ስንባደን ኃዘንን ብቃላት ዘይግለጽ ኣዝዩ መሪር እዩ። እዚ ብምግምጣል ኣውቶብስ ዘጋጠመ ሓደጋ’ዚ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ካብ ኣሥመራ ኣብ ኣስታት 52 ኪ.ሜ. ከባቢ ሽንድዋ ኮይኑ ብኡ ንብኡ ካብቶም ነጋድያን 33 ሰባት ክሞቱ ከለዉ፡ 11 ሰባት ድማ ብከቢድ ቈሲሎም ይሕከሙ ኣለዉ።

ዕላማ መገሻኦም ንሕዝብን ሃገርን ንዅሉ ዓለምን ሰላምን ምሕረትን ንኽልምኑ፣ ብዝማሬ፡ ውዳሴን ቅዳሴን ነቒሖምን ተጊሆምን ንእግዚአብሔር ከስምሩ፣ ኃጢኣቶም ከስተሥርዩ፡ መብጽዓኦም ክፍጽሙን . . . እዩ ነይሩ። ብዓይኒ ሥጋ ክርአ ከሎ ካብ ዕላማኦም ዝተኾልፉን ዝኸሰሩን እኳ እንተመሰለ፡ ብዓይኒ መንፈስ ግና ልዑል እግዚአብሔር ንዝበለጸ ዓስብን በረኸትን ከምዝመረጾም ከምኡ’ውን ካብታ በኪደተ እግር ብጻዕርን ድኻምን ክበጽሕዋ ዝሓሰቡ ገዳም ደብረ ሲና እትበልጽ ናብታ ጻዕርን ድኻምን ዘይብላ ሰማያዊት ቤት ከምዝጸውዖም ብፍጹም ልብና እንኣምኖ እዩ። ከመይ’ሲ “ዘጸውዐ ስመ እግዚአብሔር ውእቱ ይድኅን/ እቲ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኪድኅን እዩ” ከምዝብል ካብ ቤቶም ክወፅኡ ከለዉ ጀሚሮም ክሳዕ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ዘሎ ጊዜ ብፍቅረ እግዚአብሔርን ጣዕሚ ድንግል ማርያምን ተመሊኦም ብመንፈሳዊ ሓበን “ጐይታየ፡ ማርያምየ . . . ” ኢሎም ይዝምሩን ብሰማያዊ ተመስጦ ስመ እግዚአብሔር ይጽውዑን እዮም ነይሮም።

ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ዝሞቱ ኣብ መካነ ዕረፍቱ ንከእትዎም ብጸሎተ ፍትሐት፡ ነቶም ዝተጐድኡ ከኣ ቅልጡፍ ምሕረት ክረኽቡ ጸሎት በእንተ ድዉያን . . . እናጸለየት ትዝክሮም ኣላ ኽትዝክሮም’ውን እያ። ኵሉ ሕዝበ ክርስቲያን ድማ ብጸሎት ኽዝክሮምን ብቃለ ምዕዳን ንሥድራቤቶም ከጸናንዕን ከኣ ትምዕድ።

በዚ መሠረት፡ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ትንሣኤን ሕይወትን ናዛዜ ኅዙናንን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝዓረፉ ዕረፍተ ነፍስ መንግሥተ ሰማያት የዋርስኩም፣ ነቶም ብከቢድ ቈሲልኩም ትሕከሙ ዘለኹም ድማ ብፈውሰ ምሕረቱ ይብጻሕኩም ፣ ንሥድራ ቤትን ንኵሉ ሕዝበ ክርስቲያንን ከኣ ጽንዓት ይሃብ።

* * *