“ነሥአ ደዌነ ወፆረ ሕማመነ/ብሓቂ ንሱ ሕማምና ተቀበለ፡ ንሥቓይና ተሰከመ” ኢሳ 53፡4

Apr 29, 2021

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።

ዕለተ ዓርብ (ስቅለት)

ኣብ ሥነፍጥረት ብዕለት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ” ፡ ከም መልክዕና ብምስልና ሰብ ንፍጠር። ዘፍ. ፩፥፳፮\1፦26 ኣብ ዝበለሉ ኣዳም ተፈጥረ: ድኅሪ ሾብዓተ ዓመትን ኣርብዓን ሾብዓተን መዓልትን ከኣ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ትእዛዝ ጥሒሱ ኻብ ገነት ተሰጐ: ነዚ ንምኽሓስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ በጃና ኾነ። 13 ሕማማተ መስቀል ተቐበለ፤ ከምኡ’ውን እቶም ሾብዓተ ጽራሓተ (ኣጽራሐ) መስቀል ዚባሃሉ ዝተናገረሉ ዕለት እዩ: ንሳቶም ድማ እዞም ዚስዕቡ እዮም:-

ሾብዓተ ጽራሓተ (አጽራሐ) መስቀል

 1. ኦ ኣቦይ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይትኃዘሎም: ሉቃ፦፳፫፥፴፬\23:34።
 2. ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ: ሉቃ፦፳፫፥፵፫\23:43።
 3. እንሆ ወድኺ። እንሀት ኣደኻ: ዮሐ፦፲፱፥፳፮-፳፯\19:26-27።
 4. ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ: ማቴ፦፳፯፥፵፮\27:46።
 5. ጸማእኩ: ዮሐ፦፲፱፥፴\19:30።
 6. ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ናብ ኢድካ አማዕቊባ ኣሎኹ: ሉቃ፦፳፫፥፵፮\23:46።
 7. ኵሉ ተፈጸመ: ዮሐ፦፲፱፥፴\19:30።

       ኣብ ዕለተ ዓርቢ ብሓደ ወገን እኳ ገበርቲ ኽእ እንተበዝኁ: ጽቡቕ ዝገብሩ’ውን ኣይተሳእኑን: ፍቕሩ ስሒብዎም፣ ቅድም’ውን እናኸዱ ዚመሃሩ ዝነበሩ፣ ኣብ ቅድሚ መስፍን ኣሕዛብ ጲላጦስ ቀሪቦም ካብ ዕፀ መስቀል ኣውሪዶም ንኺቐብርዎ ሓቲቶም ፍቓድ ዝረኸቡ እሞ ኣብቲ ንእኦም ኢሎም ዘዳለውዎ ኻብ ከውሒ ብውቕሮ ዝተሠርሐ መቓብር ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኒቆዲሞስን ገኒዞም ኣብታ ዮሴፍ ንእኡ ኢሉ ኣዳልይዋ ዝነበረ ሓዳስ መቓብር ዝቐበሩሉ ዕለት እያ: ሎሚ’ውን ከምዞም ክልተ ሰባት ዝፈጸምዎ ጽቡቕ ግብሪ ክንገብር ብዕፀ መስቀሉ ይደግፈና።

ካብ ሰብዓቱ ጽራሐተ መስቀል።

       ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ሥግው፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ንድኅነት ኵሉ ዓለም ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣብ ሥቓይን መከራን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንከÿልና ሕይወት ዚዘርኡ ቓላት ተናገረ።

       ኣብ ጊዜ መከራኡን ሕማሙን: ኬሣቕይዎ: ኺጸርፍዎ: ሕቶ ኺሓትዎ: ወይ’ውን ኪዛረቦም ኬገድድዎ ኸለዉ መልሲ ዝሃበሉ ውሑድ እዩ፤ ኪዛረብ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ እዩ ተዛሪቡ፤ እቶም ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም ቃላት ንጥቕምናን ንድኅነትናን ነበሩ፤ ሓንቲ ቓል’ውን ትኹን ብኸንቱ ኣይተዛረበን፤ ነፍሲ ወከፍ ቃል ናይ ገዛእ ርእሱ ዓሚቚ ትርጉም ኣለዎ። ናብ ዝርዝር ኣቲና በብሓደ ቕድሚ ምርኣይና ግና ንሕጂ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቶም ዝተዛረቦም ቃላት ንርአ፣ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦም ቃላት ክንዝክር ከሎና ህያባት ዘበሥሩ   ስለዝኾኑ እቲ መዓልቲ ናይ ህያብ መዓልቲ ኸም ዝኾነ ነስተውዕል:-

 • ንዘከላበትዎ ይቕሬታ ሃበ (ሉቃ.፳፫፥፴፬\23:34)።
 • ብየማኑ ንዝተሰቕለ ሽፍታ ገነት ኪኣቱ ዓደለ (ሉቃ.፳፫፥፴፫\23:33)።
 • ጐይታ ወሊዳን ተኸናኺናን ዘዕበየቶ ኣደኡ ቕድስቲ ድንግል ማርያም ንኺከናኸናን ንኺኣልያን ወዲ ንኺኾናን ንዮሓንስ ሃባ (ዮሐ.፲፱፥፳፮\19:26)።
 • ነቲ ዚፈትዎ ወደመዝሙር ዮሓንስ ንዚፈትዋ ኣደኡ ሃቦ (ዮሓ.፲፱፥፳፯\19:27)።
 • ገዛእ ርእሱ ሥሙር መሥዋዕቲ ኾይኑ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቐረበ።
 • ንዅሎም ደቂ ሰባት ሥርየት ኃጢኣትን ዘለዓለማዊ ድኅነትን ሃበ።

         ብሓፂሩ ብዘይካ መከራን መጺጽ ሓሞትን ካብ ደቂ ሰባት ካልእ ዘይተቐበለ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘዝብጽሖ ዓደለ። ቀጺልና ከነስተውዕለሉ ዝግብኣና ነጥቢ እንተኣልዩ “ኦ ኣቦይ! ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኅደገሎም” ዝብል ናይ መጀመርታ ቓልን “ኦ ኣቦይ! ነፍሰይ ኣብ ኢድካ አማዕቝብ ኣሎኹ” ዝብል ናይ መወዳእታ ቓልን ክልቲኡ ንናይ ባህርይ ኣቦኡ (እግዚኣብሔር ኣቦ) ዝተነግረ ቓላት እዩ፤ ኣብዚ ንሕና ኽንመሃረሉ ዚግባእ ዓቢይ ቅዉም ነገር ኣሎ፤ ንሱ ኸኣ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ዝርርብና ምስ ሰማያዊ ኣቦና እግዚኣብሔር ኪኸውን: ሕይወትና ምስኡ ጀሚሩ ምስኡ ኺውዳእ ከም ዘለዎ እዩ፤ ጀማሪ እምነትናን መንነትናን ባዕሉ’ዶ ኣይኮነን፧ (ዕብ.፲፪፥2\12:2) ።

        ሕጂውን ኣብ መንጎ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ቃላት “ኦ ኣቦይ! ንምንታይ ኃደግካኒ፧” ዝብልን “ተፈጸመ” ዝብልን ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝተነግሩ ኽልተ ቓላት ንረክብ፣ “ተፈጸመ” ዝብል ቃል ዋላኳ ብቐጥታ ንመን ከም ዝተነግረ እንተ ዘየመልከተ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኸም ዝተነግረ ብምሥጢር ይፍለጥ፤ ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ኣብ ወንጌለ ዮሓንስ ፲፯፥፬\17:4 “ክገብሮ ዝሃብካኒ ሥራሕ ፈጸምኩ” ኢሉ ተዛሪቡ እዩ፣ ስለዚ ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኻብ ዝተዛረቦም ሾብዓተ ቓላት እቶም ኣርባዕተ ማለት እቶም ዝበዝኁ ምስ ሰማያዊ ኣቦኡ ዝተዛረቦም ሰማያውያን ዝርርባት እዮም፤ ንዓና ኸኣ “ካብቲ ዝተዋህበና ዕድመ እቲ ዝበዝኅ ሰማያዊ ነገር ብምሕሳብን ምስ ሰማያዊ ኣቦና ብምዝርራብን ከነኅልፎ እዩ ዝምህረና ዘሎ”።

       ብሣልሳይ ደረጃ ከነስተውዕሎ ዚግባእ ነጥቢ እንተሃልዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ኺዘራረብ ከሎ “ኣቦይ” እናበለን “ኣምላኸይ” እናበለን ብኽልተ ዓይነት መንገዲ ምዃኑ እዩ፤ መጀመርታ ኣብ ሕቝፎኡ ኸም ዘሎ ኸም ሓደ ወዱ (ዮሓ. ፩፥፲፰\1:18)፤ ቀጺሉ ድማ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኸምቲ ኻብ ኣደ ዝተወልደ ሕፃን (ገላ.፬፥፬\4:4)።

     “ኣቦይ” ኣብ ዝብል ቃሉ “ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንተዄንካስ እስኪ ኻብ መስቀል ውረድ፧” እናበሉ የላግጹሉ ንዝነበሩ ሰባት ብሓቂ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይገልጸሎም ነበረ።

       “ኣቦይ“ ዝብል ቃል ንመለኮትነት ዚገልጽ ኪኸውን ከሎ : “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ሥጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ዚገልጽ ቃል እዩ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ “ኣቦይ” ዝብል ቃል ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ባህርይ ክሒዱ ንዝመሃረ ኽሕደት አርዮስ ትምህርቲ ኑፋቄ ኸውድቕ ከሎ: “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ኣብ ኃሙሻይ ክፍለ ዘመን “ጐይታ ፍጹም ሰብ ኣይኮነን” ኢሉ ንዝመሃረ ኑፋቄ ኣውጣኪ ዘውድቕ እዩ፤ “ኣቦይ” ዝብል ቃል ወልደ አብ ምዃኑ ኺገልጽ ከሎ “ኣምላኸይ” ዝብል ቃል ከኣ ወልደ ማርያም ምዃኑ ይሕብር፣ ብኽልተ ዓይነት ኣዘራርባ ዚዘራረብ ዝነበረ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሥጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ከምዝኾነ ንኸርኢ እዩ።

       ካልእ ምስትውዓል ዝሓትት ጒዳይ’ውን ኣሎ፤ ንሱ ኸኣ ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ጥራይ ዘይኮነስ ንደቂ ሰባት’ውን ኣዘራሪቡ እዩ።

 • መጀመርታ ንኃጢኣተኛ: ብየማኑ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ ዚመስሉ።
 • ቀጺሉ ንቕዱሳን : ብምኽንያት ኣደኡ ቕድስት ድንግል ማርያምን ዮሓንስን ንኣኣቶም ዚመስሉን።

ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንደቂ ሰባት ከዘራርብ ከሎ እቲ ኣዘራርባ ክርስቲያናዊ መምርሕን መስርዕን ዝኃዘ ዝርርብ እዩ ኔይሩ፤ ሥጋ ምልባሱ ንኻልኦት ጥቕሚ ስለዝኾነ ገዛእ

 

ርእሱ ኣጽኒሑ ንኻልኦት ኣቐደመ፤ ቅድሚ ፈተውቱ ኣቓልቦ ረኺቦም ዘዘራረቦም ጸላእቱ ነበሩ፤ ናይ መጀመርታ ዘረባኡ መከራ ዘትርሩሉን ዘሳድድዎን ንዝነበሩ ነበረ፤ ካልኣይ ከኣ ነቲ ኣብ የማኑ ዝነበረ ሽፍታ: ድኅር’ዚ ዅሉ እዩ ኸኣ ንፈተውቱን ናብ ገዛእ ርእሱን ዝመጽአ፤ ጐይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፈረደን፣ ንዋላ ሓደ’ውን ኣይነቐፈን: ንማንም ኣይቀጽዐን: ሥቓዩን መከራኡን ንጐድኒ ገዲፉ ይቕሬታን ድኅነትን ዘበሥሩ: ዘለዓለማዊ ሕይወት ዝሓቘፉ ቓላት ምሕረት ተዛረበ፤ “ንዓለም ከድኅን’ምበር ንዓለም ከጥፍእ ኣይመጽአን” ዮሓ.፫፥፲፮\3:16) ፤ ስለዚ ኸኣ ናይ መስቀል ቃላቱ ብይቕሬታ ምሕታት ጀመሮ፤ ቀጺሉ እቲ ኣብ መስቀል ዚፈስስ ዝነበረ ኽቡር ደሙ  ሥርየት ኃጢኣት ሥራሑ ኸም ዝጀመረ ፈሊጡ ድኅሪ ሥርየት ኃጢኣት ዚርከብ ምርኃው ኣፍደገ ገነት ዘበሥር ካልኣይ ቃል ተዛረበ፤ “ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትከውን ኢኻ” በሎ። ሉቃ፡ ፳፫፥፵፫\23፥43

መድኃኒና ኣብ መስቀል ኮይኑ ሥራሕ ድኅነት ጥራይ ዘይኮነስ ሥራሕ ምምሃር ውን የካይድ ነበረ።

 • ቀዳማይ ቓሉ ንጸላእትና ኸነፍቅሮም ከም ዝግብኣና ብግብሪ ምሂሩና።
 • ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቓሉ “ነፍሰይ ኣብ ኢድካ አማዕቝብ” ምባሉ ነፍሲ መዋቲት ከም ዘይኮነት: ነፍሲ ጻድቕ ሰብ ድኅሪ ሥጋዊ ሞት ናብ ኣምላኽ ከም እትዓርግ ምሂሩና።
 • ኣብ ሣልሳይ ቃሉ ንኣደኡ ድንግል ማርያም ብምኽባር ከመይ ኢልና ኣብ ልዕሊ ስድራና ሓቀኛን ግብራውን ፍቕርን ሓልዮትን ከነኅድር ከም ዝግብኣና ንምርኣይ ካብቶም ዓሠርተ ትእዛዛት ነቲ ኃሙሻይ ብግብሪ ተርጐመልና።

      ካብኡ ንደኃር እዩ’ምበአር ብዛዕባ ፈተውቱ ማለት ብዛዕባ እታ ዚፈትዋ ኣደኡን: ብዛዕባ እቲ ዚፈትዎ ወደ መዝሙሩን ዝተዛረበ፤ ካብዚ እንመሃሮ ሓቂ ኸኣ ኸምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስብከተ ወንጌሉ “ንሕሙማን’ምበር ንጥዑያት ሓኪም ኣየድልዮምን” ዝበሎ ዕላማኡ ነቶም ዝጸልእዎ ናብኡ ንምቕራብ ስለ ዝነበረ ኻብ ፈተውቱ ኣብሊጹ ብዛዕባ ጸላእቱ ኸም ዝግደስ እዩ።

     ጐይታ ኣብ መስቀል ኣብ ዝነበረሉ ኻብ ዝተዛረበን ሾብዓተ ቓላት እተን ቀዳሞት ሠለስተ ብዛዕባ ኻልኦት ዝተዛረበን’ምበር ብዛዕባኡ ኣይነበራን፤ ነዚ እዩ ኸኣ ጐይታ ኻብ ርእሱ ኣብሊጹ ንኻልኦት ዝሓሊ: ንኻልኦት ኣቐዲሙ ንገዛእ ርእሱ ዘጽንሕ ዝበልና።

      እዚ ቓል እዚ ብወገኖም ጽልኢ፡ ብወገኑ ግና ፍቕሪ ኸም ዝነበረ የረድኣና፤ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ንዋላሓደ እኳ ኺህልዎ ኣይክእልን እዩ፤ ንሳቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ጽልኢ እናዓበየ ኸደ: ብኣንጻሩ ድማ ንሱ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ፍቕሪ እናኃየለ መጽአ፤ ርእሱ ብዘንጊ ሓጺን ዝሃረምዎ ንሱ: ኣብ ዓንዲ ኣሲሮም ዝገረፍዎ ንሱ: ብመስማር ሸንኪሮም ዘሣቐይዎን ዝሰቐልዎን ንሱ ነበረ፤ እቲ ዝገርም ከኣ እቶም ይቕረ ዝተባህለሎም ኣየስተውዓልዎን፤ እኳ ደኣ ኻብቲ ገበን ሓራ ዝወፅኡ መሲልዎም “ደሙ ኣባናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን” በሉ፤ ጐይታ ግና ደሙ ናብ ደቂ ደቆም ኪኃልፍ ይትረፍ ኣብ ልዕሊኦም’ውን ክኸውን ኣይደለየን፣ “ኣብ ኣፉ ተንኮል ኣይተረኽቦን፡ ንዝጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን: መከራ ምስ ኣጽገብዎ’ውን ኣኅሊፉ ኣይሃበን”፤ 1ይ ጴጥ. ፪፥፳፫\2:23፤ እኳ ደኣ ነዚ ዅሉ ጥፍኣቶም ምስ ዘይምፍላጥ ቈጺሩ “ዝገብርዎ ኣይፈልጡን” በለ፤ ገበኖም ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦኡ ኪቐርብ ኣይደለየን፣ ሕጂ’ውን ፍቕሩ ኣዝዩ ዓሚቝ ስለ ዝነበረ ንሱ ዝደልዮ ይቕረ ኺበሃለሎም እዩ፤ ይቕረ ኺበሃለሎም ከኣ ገበኖም ክሽፈን ኔይርዎ። ኣዝዩ ዘደንቕ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ።

 • ካብ መራሕቲ እምነት ኣይሁዳውያን ጽልኢ:ቅንኢ: ስም ምኽፋእን ናይ ሓሶት ምስክርን ተቐበለ።
 • ካብ ሕዝቢ ጸርፊ: ውርደትን: ሕስረትን ተቐበለ።
 • ወተሃደራት ጲላጦስን ኣገልገልቲ ካህናትን ብጽፍዒት እናሃረሙ የላግጹሉን ጡፍ ይብሉሉን የሽካዕልሉሉን ነበሩ።
 • ጴንጠናዊ ጲላጦስ’ውን እንተኾነ “ ኣብዚ ሰብ እዚ ዋላ ሓንቲ ገበን ኣይረኸብኩን “ እናበለ ኽንሱ ንሥልጣኑ ፈሪሁ ናይ እንታይ ገዲሱኒ ፍርዲ ፈረደ፤ ስለዚ ኸኣ ገሪፎም ንኺሰቕልዎ ኣኅሊፉ ሃቦም፤ብሓቂ ዘይፍትሓውነት እዩ፣ ብዓቢኡ ኸኣ ኺስቀል ብምፍራዶም ብገበን ነፍሲ ምቕታል ተሓተቲ እዮም።

በዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ጭብጥታት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝኣክል ጐይታ ማዕረ ኽንድዚ ኸቢድ ገበን ዚፈጸሙ ሰባት ንሕና እንተ ንኸውን ናይ ሞት ፍርዲ ምፈረድናዮም፤ ናትና ርእይቶን መደምደምታን ካብኡ ዝቐልል ኣይምኾነን፥፡ እዚ ዅሉ በደል ኣብ ርእሱ ዝተሰከመ ጐይታ ግና መደምደምታኡ ኻብ ናትና ፍልይ ዝበለ ኾነ፤ “ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቐለ” ዝብል ነበረ፤ ኣቤት! ለውሃት ጐይታስ ከመይ ዕፁብ ድንቂ እዩ፤ ብሓቂ ጐይታ ኣብ ልዕሌና ዘለዎ ፍቕሪ ልዕሊ ርድኢት ኣእምሮ ደቂ ሰባት እዩ።ክርስቶስ ንዝበደልዎ ይቕረ ምባሉ ትእዛዙ ኸመይ ጌርካ ኸም ዚፍጸም ብግብሪ ኣርኣያ ኾይኑና እዩ፤ ኣቐዲሙ ውን “ደቂ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ክትኮኑስ ንጸላእትኹም ፍተዉ: ንዝረግምኹም መርቑ: ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ: ንዘሳድድኹም ጸልዩ …” ኢሉ ትእዛዝ ሂቡና እዩ፣ ኣብዚ ኸኣ እቲ ኽንትግብሮ ዝተነግረና ትእዛዝ ባዕሉ ብዘይ ጕድለት ፈጺሙ ኺምህረና ኸሎ ንርኢ ኣሎና፤ ንሱ ዘይፈጸሞ “ፈጽሙ” : ዘይገበሮ “ግበሩ” ኢሉ ንሰባት ኣይኣዘዘን፤ ትእዛዙ ኸቢድ ከም ዘይኮነ ኽንፈልጥ እሞ ዅላትና በብመንገድና ኸይነመኽኒ “ከምዚ ምግባር ይከኣል እዩ” ኢሉ ብግብሪ ምሂሩና፤ እዚ እዩ ኸኣ እቲ ሓቀኛ: መጽሓፍ ቅዱሳውን መንፈሳውን ኣመሃህራ።

ቃል ለበዋኣን ትምህርትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን።

           ኣብ ሰሙነ ሕማማት ወይ ውን ኣብ ካልኦት ጉባኤ ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ ቓል እዚ ኺንበብ ክንሰምዕ ኸሎና : ወይ ውን ባዕልና ኸነንብብ ከሎና ዝስምዓና ስምዒት ኣሎዶ፧ “ ኦ ጐይታ: ንስኻ ንዝፈጸምካዮ ኽፍጽም እየ: ንዝብድሉንን ንዅሎም ዘሳድዱኒንን ይቕረ ኽብለሎም እየ” ኢልናዶ ምስ ነፍስና ቓል ኣቲና፧ ብዝኾነ መንገዲ ሰባት ኣብ ልዕሌና ዘውርድዎ በደልን ክፉእ ግብርን መንቀሊኡ ኻልእ ዘይኮነስ “ካብ ዘይፍላጥ”እዩ ኢልና ተረዲእና: “ኦ ኣቦይ! ኅደገሎም” ክንብል ይግብኣና እዩ፤ ከምዚ እንተጌርና ተኻፈልቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኮይንና ኣሎና ማለት እዩ፤ ክርስቲያን ኢና ምባልና ውን ብተግባር ዝተሰነየ እምበር ስማዊ  ኣይከውንን፤ይቕረ ብዘይ ምባልና ኻብ ኣምላኽ ክንረኽቦ ዝግብኣና በረኸት ንሕሰም ኣሎና ማለት እዩ፤ ስለዚ ኸምቲ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኵሉ ጥፍኣትና ይቕረ ዝበለልና ንሕና ውን ንብጾትና ምስ ኵሉ ጥፍኣቶም ይቕረ ኽንብለሎም ግዴታና እዩ፤ዝበደልና እንተበደልና : ዕላማ ክርስቶስ ይቕረ ምባል እዩ፤ ብርግጽ በዲልናዮ ኢና: ዕዳ ኃጢኣት ውን ኔይሩና እዩ። ግናኸ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ፍርዶም ተሰኪመ ዕዳኦም ከፊለ እየ: ድኅሪ ደጊም ዝኽፈል ዕዳ ስለ ዘይብሎም ይቕረ በለሎም፤ ኣብ ክንዲ ኩሉ ዓለም ነፍሰይ በጃ ኣኅሊፈ እየ፤ ስለዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ኽቡር ደመይ ኪኅብኡ ንዝደልዩ ይቕረ በለሎም” እዩ ዝብል ዘሎ፤ “ምእንትዚ እየ መጺአ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኸኣ በጺሐ።”              ዮሓ. ፲፪፥፳፯\12:27 “ይቕረ በለሎም: ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም”፤ከምቲ ሽዑ ጌጋናን በደልናን ከይዘከረ ዚመሓረናን ይቅረ ዚበለልናን ሎሚ ድማ ኻብዚ ዓለም ዚቐዝፍ ዘሎ ሕማም ብምሕረቱን ብለውሃቱን ኪምሕረና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።

No events found.

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

በዓለ እረፍት አቡነ ቦክረ ድንግል ኣብ ገዳም ኣቡነ ብፁዓ አምላክ…

ሓዋርያዊትን ኣጽናፋዊትን ዝኾነት ቅድሥቲ ቤተ ክስቲያን ሓደ ካብቲ መለለይአ ዝኾነ፡ንቅዱሳን ዘለዋ ክብርን ዝኽርን እዩ።ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ  “ተዘከሩ መኳኒንክሙ ዘነገርኩሙ ቃለ...

መመረቕታ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብድሙቕ መንፈሳዊ…

ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ትጉሃን መላእክት ኣርባዕቱ እንስሳ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን...

ሓጺር መግለጺ ታሪኽ ሕይወትን ኣገልግሎትን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ 5ይ…

`` ዝንቱሰ ብእሲ ዘእምንእሱ ሕይወቱ ውስተ ቤተ እግዚኣብሔር / እዚ ሰብ እዚ ካብ ንእስነቱ ኣትኂዙ ኣተዓባብያኡ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እዩ...

ጸሎተ ፍትሓትን ሰማዕታተ ኤርትራ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰብ ንሕይወቱ ኣብ ክንዲ ብጻዩ በጃ ዘሕልፍ፡ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን፤ ዮሓ 15፥13 ኣብ ውሽጢ...

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ድኅሪ ሢመተ 5ይ ፓትርያርክ!

ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ…

ሎሚ ዕለት ፮ ሰነ 2013 ዓ.ም (13/06/2021) ሥርዓተ ሢመት ወጸሎተ ተቀብዖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ፭ይ ፓትርያርክ ኣብ ርእሰ ኣድባራት...

ጸሎተ ሠርክ ሥርዓተ ተቀብዓ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን…

5 ሰነ 2013 ዓ.ም. (12 ሰነ 2021 ዓ.ም.) ጸሎተ ሠርክ ኣብ ዋዜማ ሥርዓተ ተቐብዖ 5ይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን...

ምድላው ክዳውንቲ 5ይ ፓትርያርክን ተፈጺሙ!

ብደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ድምያና በራሪ ሃገረ ግብጽ ኣልባሳት 5ይ ፓትርያርክ ብልዑል ጻዕሪ ኣብ ሓጺር እዋን ተዳልዩ፡ ብዕለት 4 ሰነ...

እንቋዕ ናብ በዓለ ዕርገት ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም…

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! በዓለ ዕርገት፥ ሓደ ካብ ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ኮይኑ፡ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን...

ኣብ ምቛም ቤተ መዘክርን ቤት ንባብን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን…

ብዋና ኣመኃዳሪ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዝተመርሐ ልዑኽ ኃለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበር...

ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም በለዛ ብድምቀት ተኸቢሩ!

ዓመታዊ 21 ግንቦት ኣስተርእዮ (ምግላጽ) ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ምጥማቅ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኩለን...

  

latest articles

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...

The feast Of Pentecost

IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY SPIRIT, ONE GOD. On this day the Holy...