Print this page

ናይዚ ዓመት ፈላማዊ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቓኒዑ!

Oct 01, 2019

ናይዚ ዓመት ፈላማዊ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተቓኒዑ!

ብዕለት 19 መስከረም 2012 ዓ.ም. ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ዝገበሮ ፈላሚ ጉባኤኡ ስፍሕ ኣብ ዝበሉን ዓበይቲ ጉዳያትን ውሳነታት ብምኅላፍ ዛዚሙ።

ኣብዚ ጉባኤ’ዚ ብጉዳይ ምቋም ኣርቃቒ ኮሚቴ ሕጊ ምርጫ ፓትርያርክ፣ ጸብጻብ ዑደት ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዝላንድን፡ ቀጻሊ ዑደታት ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ካልኦት ሃገራትን፡ ምቋምን ምጽዳቕን መምርሒ ሥራሕ ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ቅዱሳት መካናት፣ ምኅያል ወፃኢ ዝምድናታት ቤተ ክርስቲያን፣ ሥርዓተ ትምህርቲ ትምህርቲ ሰንበት፣ ጊዜያዊን ተወሳኺን ምደባ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ስብከታት ውሽጢ ሃገር፣ . . . ወዘይመስሎ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱን ውሳነታት ኣኅሊፉን።