ጸሎተ ፍትሓትን ሰማዕታተ ኤርትራ

Jun 17, 2021

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።

ሰብ ንሕይወቱ ኣብ ክንዲ ብጻዩ በጃ ዘሕልፍ፡ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን፤ ዮሓ 15፥13

ኣብ ውሽጢ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ካብ እንፍጽሞም ሃይማኖታዊ ግብርታት፡ ፍትሓትን ጸሎትን ይርከብዎም፤ ቃል እግዚኣብሔር “ኦ ኣዳም መሬት አንተ ወትገብእ ውስተ መሬት”“ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ’ሞ ናብ መሬት ከኣ ክትምለስ ኢኻ”ከም ዝብል፡ ብምኽንያት ኃጢኣት፡ ሞት ናብ ዓለም ኣተወ፤ ስለዚ ኸኣ እቲ ዅሉ ሥጋ ዝለበሰ ዘበለ ይመውት፤ እዚ ኾይኑ ግና ኣብ ሓንቲ ሃይማኖት፥ ብጥምቀት ካብ እግዚኣብሔር ናይ ጸጋ ውሉድነት ዝረኸቡ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ብሞት ሥጋ ምስ ዝጽውዑ  እዚ ሞትዚ ኣይ በጽሖምን፤ ብመሠረት ሥርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሓት ይበጽሓሎም፥ ተዝካር ውን ይግበረሎም፤ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ መንነት ሞት ገሊጽና ብዛዕባ ፍትሓትን ተዝካርን ከነንብብ ኢና።

ሞት፥ ንሞት ብዙኃን ሊቃውንት ብዝተፈላለየ ኣገላልጻ ይትርጒምዎ፤  ነዚ ጽሑፍ  እዚ ኸነዳሉ ኻብ ዝተበገስናሉ ዕላማ መሠረት ብምግባር ከምኡ ውን ሓዳ ሓደ ሰባት ጸሎተ ፍትሓት ከምዘየድሊ ስለ ዝሓስቡ ንሞት ኣብ ክልተ ኸፊልና ክንርእዮ ኢና።

1.ሞተ ሥጋ፥ ነፍሲ ኻብ ሥጋ ምፍላይ ማለት እዩ፤ ወዲ ሰብ ካብ ኣርባዕተ ባሕርያተ ሥጋን ካብ ሠለስተ ባሕርያተ ነፍስን “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ”“ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር” ብዝብል ናይ ቅድስት ሥላሴ ቃል ከም ዝተፈጥረ ዝተፈልጠ እዩ፤ ዘፍ.፩ ፡፳፮ /1፦26/፤ኣብ ገነት ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ንኺነብር ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ፥ ሕጊ እግዚኣብሔር ብምጥሓሱ ንሞት ሥጋን ነፍስን ግዙእ ኪኸውን ተገደደ፤ ነፍሲ ናብ ናይ ጽድቂ ወይ ናብ ናይ ኵነኔ  ዓለም ክትከይድ ከላ፥ ሥጋ ድማ ኽሳዕ ዕለተ ምጽኣት ፈሪሱን በስቢሱን ዝጸንሕ ኮነ፥ “መኑ ሰብእ ዘየሐዩ ወኢይሬእያ ለሞት” “ሰብ ኮይኑ ንሞት ዘይርእያ መንዩ፧” ከምዝበለ /መዝ.፹፱፡ ፵፰ /89፦48/ ።ካብ ኣዳምን ሔዋንን ጀሚሩ እቲ ዅሉ ሥጋ ዝለበሰ ዘበለ ሞት ይረኽቦ እዩ፤ “ነፍሲ ውን ናብቲ ወሃቢኣ እግዚኣብሔር ከይተመልሰት፥ ብመዓልትታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ”  ዝብል ቃል ጥበበኛ ሰሎሞን ውን ነዚ እዩ ዘረጋግጸልና።መክ.፲፪፡፯/12፦7፣ሮሜ.፭፡፳፩/ 5፦21፣ ፮ ፡ ፳፫ /6፦23፣ ገላ.፮ ፡፰ /6፥8/።

2.ሞተ ነፍስ፥ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንናይ ዘለዓለም መቕጻዕቲ፦ሞተ ነፍስ ይብልዎ፤ “ሰባት ይሞቱ ፍርዲ ኸኣ ተመዲቡ ኣሎ” ከምዝብል ጽቡቕ ሃይማኖትን ጽቡቕ ግብርን ኣጣሚሮም ዝነበሩ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይወርሱ፤ዕብ.፱፡፳፯/9፥27፣ ራእ.፳፩፡፯/21፥7/እዚ ኸኣ ሞት ቅዱሳን “ሞቶሙሰ ለጻድቃን ሕይወቶሙ ውእቱ” “ንጻድቃን ሞቶም ሕይወቶም እዩ”ከም ዝብል ቅዱስ ያሬድ፤ ብኣንጻሩ ግና ኸይኣመኑ፥ ከይተጠምቁ፥ ሃይማኖትን ጽቡቕ ግብርን ከየማልኡ፥ ትሩፋት ዘይብሎም (ኃጥኣን) ካልኣይ ሞት ኣብ ዝተባህለ ንዘለዓለም ኣብ ባሕሪ ሓዊ (ገሃነም እሳት) ይኣትዉ፤ማቴ.፳፭፴/ 25፥ 30፣ ገላ.፮ ፰ /6፥8/። 

 ትርጉምን ኣድላይነትን ጸሎተ ፍትሓት

ፍትሓት ዝብል ቃል “ፈትሐ” ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፅአ ኾይኑ፥ ትርጉሙ ኸኣ “ምፍታሕ”ምልቃቕ” ማለት እዩ፤ኣብ ውሽጢ እምነትን ሥርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፥ ዝጽለየሎም ሥርዓተ ጸሎት፥ ጸሎተ ፍትሐት ክበሃል ከሎ፥ እዚ ጸሎት ዝምርሓሉ መጽሐፍ ከኣ መጽሐፈ ግንዘት ይበሃል።

ምእንቲ እቶም ብሞት ዝተፈልዩ ምእመናን (ኣመንቲ) ምጽላይ ካብ ትምህርቲ ቕዱሳን ነቢያትን ቅዱሳን ሐዋርያትን ዝወረስናዮ እዩ፤ ነቢይ ኤልሳዕ ነቲ ዝሞተ ሰብ ሾብዓተ ጊዜ ደጋጊሙ ምጽላዩን ነቲ ዝሞተ ምትንሣኡን ብሞት ንዝተፈልዩ ኽንጽልየሎም ከምዝግባእ መርትዖ እዩ።2ነገሥ.፬፴፪-፴፭ 4፥32-35/። ኣብ መጽሓፈ ሲራክ  ንዝሞተ ሰብ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነስ ተዝካር ክግበረሉ ከምዝግባእ ውን ተጻሒፉ ኣሎ /ሲራክ.፴፰፡፲፮ 38፥16 ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብሞተ ሥጋ ንዝተፈልዮ ሄኔሲፎሩ ከም ዝጸለየሉ  እግዚኣብሔር ንቤት ሄኔሲፎሩ ምሕረት ይሃባ! . . . በታ መዓልቲ እቲኣ ኻብ ጐይታ ምሕረት ምእንቲ ኽረክብ እግዚኣብሔር ይሃቦ” ብምባል ገሊጹ ኣሎ፤ እዚ ኸኣ ምእንቲ ዝሞቱ ሰባት ምጽላይ ከም ዝግባእ ይምህረና፤ ቅዱስ ጳውሎስ “ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘሎኹ፥ ንስኻትኩም ከኣ ንኣይ ምሰሉ።” ኢሉ ኣሎ’ሞ ካብኡ ንመሃር፤ 2ጢሞ.፩፡ ፲፮-፲፰ /1፥16-18፣ 1ቆሮ.፲፩ ፡፩ /11፥1/፤ ትምህርቲ ሓዋርያት ኣብ ዝኾነ ዲድስቅልያ ውን “ንሙታን ብትግሃት ጸልዩሎም”  ኢሎም ኣቦታት ዝኣዘዝዎ ትእዛዝ ዝተጻሕፈ ኪኸውን ከሎ፥ ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ ኸኣ “ንዝሞተ ሰብ ክንረድኦ ንኽእል ብጸሎት እዩ” ኢሉ ምሂሩ እዩ፤ዲድ.፴፬ / 34/

“ወከማሁ ይትቤዘውዎ ለነፍሰ ኀጥእ ለእመ ገብሩ ተዝካሮ በመሥዋዕተ ቍርባን፡ ወያሥተፌሥሕዎ ለነፍሰ ጻድቅ፡ በገቢረ ተዝካሩ በንጹሕ መሥዋዕት ወበቍርባን፡ ወበማዕጠንት፡ ወበምጽዋት ከመ ይትዐሠይ ዘአዕረፈ በጸሎተ ዚአክሙ፡ ወከመ ይንሣእ ዘዐይን ኢርእየ፡ ወእዝን ኢሰምዐ፡ ወውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሐለየ፡ ዘአስተዳለወ ለእለ ያፈቅርዎ፤ ዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም፡ እንተ አስተዳለወ ለእለ ያፈቅርዎ፡ ወዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከሩ አኃዊክሙ በገቢረ ተዝካሮሙ ለአበዊክሙ፡ ወለቢጽክሙ፡ ወለአኃዊክሙ፡ ወኢትበሉ ከመ ሕዝበ አረሚ ምንተ ይበቍዖሙ እምድኅረ ሞቱ፡ ወዘንተሰ ይብሉ እለ ኢየአምኑ ትንሣኤ ምዉታን፡ ወአልቦሙ ተስፋ ለድኂን/ ክትርጐም ከሎ “ንነፍስ ኃጥእ መዘከርታኡ ብመሥዋእቲ ቁርባን ገይሮም ይብጀውዎ ብንጹህ መዘከርታን መስዋእቲ ቁርባን ማዕጠንት ጌሮም ንነፍሲ ጻድቅ የሐጉስዎ እዚ ድማ እቲ ዝዓረፈ ምእንቲ ብጸሎትኩም ከሕጎስን ዓይኒ ዘይረኣየቶን ዕዝኒ ዘይሰምዓቶን ኣብ ልበ ሰብ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ንፈተውቱ ዘዳለዎ ክቅበል፤ ንሳ ድማ እታ ንዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ሕይወት እያ ምእንቲ ንኣሕዋትኩም ኣቦታትኩምን ብጸሎትኩምን መዘከርታ ብምግባር ክትጽውዕዎም እዩ፤ ንስካትኩም’ሲ ከምቶም ሕዝቢ ኣረሚ ድሕሪ ሞቶም ንፍትሓት እንታይ ይጠቅም ኣይትበሉ፤ እቶም ትንሣኤ ሙታንን ተስፋ ድሕነትን ዘይብሎም ግና ፍትሓት የለን ይብሉ። ቀሌሜንጦስ ምዕ 12፡69

ከምኡ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ መጽሓፈ ዲድስቅልያ ፴፬/ ቅዱሳን ሊቃውንት ፫፻፲፰ ነዚ ጠቂሶም ከኣ ኣብ ፍት/መን/አን/፳፪ “ተጋብኡ እንከ ዘእንበለ ሀኬት ውስተ ቤተ ክርቲያን፡ ወአንብቡ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ላዕለ እለ ኖሙ፡ ጻድቃን፡ ወሰማዕት፡ አኃዊክሙ እለ አዕረፉ ፡ ወግበሩ ሎሙ አኰቴተ ቍርባን ሥጋሁ ቅዱስ ወደሞ ክቡረ አዕርጉ ውስተ ቤተ ክርስቲያን፤ ብዘይ ትህኪት ኣብ ቤተክርስቲያን ተኣከቡ፤ ስለ እቶም ንኣምላኽ ኣሚኖም ዝሞቱ ፤ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዘዕረፉ ጻድቃንን፡ ሰማዕታትን ኣኅዋትኩም፡ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣንብቡ፤ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ብምስጋና ኣብ ቤተክርስቲያን ኣዕርጉሎም” ኢሎም ኣዚዞሙና ከምዘለዉ ጸሎተ ፍትሓት ማለት ምእንቲ ዝሞቱ  ዝግበር ጸሎት እዩ። 

       1.ኣገልግሎት ጸሎተ ፍትሐት

 ብኣቦታት ካህናት፥ ብመጽሐፈ ግንዘት ዝምራሕ ጸሎተ ፍትሐት ሃይማኖታዊ ግብርታት ዝግለጸሉ ሥርዓት እዩ። ንኣብነት

ሀ. ጸሎተ ፍትሐት መማኅፀንን ምሕረት ዘውህብን ጸሎት እዩ፤

ንጸሎተ ፍትሐት ዘብጽሑ ሥልጣነ ክህነት ዘለዎም ኣቦታት ካህናት እዮም፤ “መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ /አመትከ/ . እገሌብምባል ንነፍሲ እቲ ምዉት ምሕረት ይልምኑ፤ ብሃይማኖትን ብሥነ-ምግባርን ክነብር ከሎ ነፍሲ ንንስሓ ከይበጽሐ ዝዘንግዖ ኃጢኣት ሞተ ነፍስ ከየምጽኣሉ፥ ምሕረት ንኽረክብ ይሓቱሉ፤ “ፍቱሕ ይኹን” ብምባል ብክህነቶም ይጽልዩ፥ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክምዎ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ . . .” ብምባል ንካህናት ብዝሃቦ ኣምላኻዊ /ዘይሰዓር/ ቃል-ኪዳን መሠረት፥ ጸሎተ ፍትሐት ዝበጽሓሉ ሰብ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ይኸውን፤ ማቴ.፳፰፡፲፱/28፥19፣ ፲፰፡፲፰/18፥18 እዚ ኸኣ እስራኤላውያን ንቐጽሪ ግንቢ  ኢያሪኮ እናጸለዩ ሾብዓተ ጊዜ ምስ ዘሩዋ እቲ ጽኑዕ ቀጽሪ ፈሪሱ ወዲቑ እዩ።ኢያ.፯፡፭ /7፥5/ካህናት ሓዲሽ ኪዳን ውን ጽንሐሕ ኂዞም እናዓጠኑ “በከመ አንሀልከ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኀጢአትየ ወኃጢአተ ኵሉ ሕዝብከ” “ ከምቲ ኣቐዲምካ ብኢድ ኢያሱ ባርያኻ ግንቢ ኢያሪኮ ዘፍረስካ፥ ከምኡ ኸኣ ግንቢ ኃጢኣተይን ኃጢኣት ሕዝብኻን ኣንህል {ኣፍርስ መሓሮ} እናበሉ ይጽልዩ።

ለ. ጸሎተ ፍትሐት ዘን ዝግለጸሉን ሥርዓት መፋነውን  እዩ፤

ቅድስት ቤተክርስቲያን ንምእመናን ብምሥጢረ ጥምቀት ናይ እግዚኣብሔር ውሉድነት ብምሃብ ከምዝተቐበለቶም፥ ኣብ ዕለተ ሞቶም ውን ኃዘና ብምግላጽ ብጸሎተ ፍትሐት ተፋንዎም፤ ቅዱሳን ሐዋርያት ንሬሳ ጣቢታ ሓፂቦም ኣብ (ደርቢ) ከም ዘንበርዎ፥ ቤተ ክርስቲያን ውን ክብሪ ሬሳ ብጸሎተ ፍትሐት ትገልጽ/ግብ. ሐዋ.፱፡፴፯ /9፥37/፤ ከምቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣልዓዛር ብምሟቱ ንብዓቱ ዘፍሰሰ መጽሓፍ ቅዱስ ይምስክር እዩ፤ ቤተ ክርስቲያን ውን ንደቃ ዘለዋ ፍቕርን ኣኽብሮትን ብጸሎት ካህናት ትገልጽ፤/ዮሓ.፲፩፡፴፮ /11፦36/፤ኣብ መጽሓፈ ግንዘት ውን ክርስቲያን ሓዘኑ ጸሎተ ፍትሐት ብምብጻሕ ብድኅነት ቃል እግዚኣብሔር  ምእማኑ ኪገልጽን ብኽያቱ ውን ብልክዕን ብሥርዓትን ሠለስተ ጊዜያት ጥራይ ኪኸውንን ከምዝግባእ ተኣዚዙ ኣሎ፤ ካብዚ ወፃኢ ግና  ሓዘን ወይ ብኽያት ዘይግባእ ሥርዓት ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ትምህር።

ጥጡሕ ኩነታት ምፍጣር፥ ምእመናንን ካብ ቤተሰቦም ብሞት ምስ ዝፍለዮም ኣቐዲሞም ብመንገዲ መምህረ ንሥሓኦም ንቤተ ክርስቲያን ከፍልጡን በዚ ዕለት ጸሎተ ፍትሓት ከምዝበጽሕ ኪገብሩን ይግብኦም፤ ብዝበለጸ ውን ኣብ ቤት ሓዘን፥ ኣውያት. . . ከይህሉ ምግባርን ጥጡሕ ቦታ ምድላውን ክዝንጋዕ ዘይብሉ እዩ።

ንዝጽለ ጸሎት ኣተኩሮ ምሃብ፤

ጸሎተ ፍትሐት ከምዝበጽሕ ምግባር ምእመናን ብቓል እግዚኣብሔር ናይ ምእማኖም መግለጺ እዩ፤ ብዝግበር ሥርዓተ ጸሎት ምሕረት ነፍሲ ከምዝርከብ ብምእማን ካብ ተስፋ ምቝራጽን ካብ ዘይግባእ ሓዘንን ተፈልዮም ንዝጽለ ጸሎት ኣተኩሮ ክህቡ ይግባእ። ሕዝበ እግዚኣብሔር ኣብ ጊዜ ሓዘን ካብ ዘይግብኡ ፍጻሜታት መግለጺታት ሓዘን ክርኅቕ ኣለዎ፤ ንኣብነት ምህራም ኣፍልቢ፥ ምብሕጫር ገጽ፥ መግቢ ኸይትበልዕ ምውሳን፥ ኣልቃሲ ጸዊዕኻ ምልቃስን ንእኡ ዝመስል ካልእን ክገብር ኣይግባእን፤ “ግናኸ፥ ኣኅዋተይ፥ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ፥ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ እደሊ ኣሎኹ፤”ብምባል ከምዝተጻሕፈ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕዙን ተስፋ ናይ ምቝራጽ ዚገልጽ ሓዘን ኪህሉ ኣይግባእን፤ 1ተሰ.፬ ፡፲፫ /4፥13/፤ ዝያዳ ግና ሓዘንካ ብሥርዓት ምግላጽ የድሊ።

ፍትሓት ዝግብኦ መን እዩ፧

ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ “ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ኃጢኣቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣን ኣብታ ትመጽእ ዓለምን ኣይኅደገሉን እዩ”ብምባል ዝተዛረቦ ቓል እንተ’ስተውዒልናዮ ኣብታ ትመጽእ ዓለም/ብዓፀደ ነፍስ/ ምሕረት ዝረክብን ዘይረክብን ምህላዉ የረጋግጸልና፤ በዚ መሠረት ኣብ ክሕደት ዝነበረ፥ ንገዛእ ነፍሱ ባዕሉ ዘጥፍአን ጸሎተ ፍትሓት ዘይበጽሓሎም ክኸውን ከሎ፥ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ሥነ-ምግባርን ንዝነበረ ዝበጽሓሉ ጸሎት ግና ኣብታ ትመጽእ ዓለም ምሕረት ንኺረክብ መማኅፀኒ ምዃኑ ከነስተውዕለሉ ይግባእ።

ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ሞት ዝግብኦ ኃጢኣት ዝበሎ ኣብ ላዕሊ ዚተጠቕሰ ዓይነት ኪኸውን ከሎ፥ሞት ዘይግብኦ/ሞተ ነፍስ/ኃጢኣት ዘለዎ ድማ ቀኖና ከይፈጸመ ንዝሞተን ንእኡ ዝመስልን ኪኸውን ከሎ ብጸሎት ካህናት ምሕረት ከም ዝሕተተሉ ዘረጋግጽ መልእኽቲ እዩ፤ 1ዮሐ.፭፡፲፮ /5፥16/፤ ኣብ መጽሓፈ ግንዘት ውን “ኣብ ጊዜ ፍትሓት፥እቲ መዋቲ፥ጻድቕ እንተ ኾይኑ መላእክት የመስግኑ፥ ኃጥእ እንተ ኾይኑ ድማ ይልምኑ”ብምባል ኣቦታት ጽሒፎም ኣለዉ ፤ ኣብ ፍትሐ ነገሥት ንገዛእ ርእሱ ዘጥፍአ ፍትሓት ከይግበረሉ ኪእዝዝ ከሎ፥ ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ሥነ-ምግባርን ዝነበረ ግና ፍትሓት ኪግበረሉ ከምዘለዎ ኣብ ሲኖዶስ  ሓዋርያት ውሳኔ ምእዛዙ የረጋግጸልና፤ /ፍት.ነገ. አን.፳፪ /22/።  ከምኡ ውን ብርሃን ዓለም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ “ኢተአምሩ ኑ፧ ከመ ዐማፅያን ኢይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ኢያስሕቱክሙ ኢ ዘማውያን፡ ወኢ እለ ያጠዕው፡ ይኤብሱ በነፍስቶሙ ወኢ እለ የሐውሩ፡ ወኢ እለ የሐውርዎሙ፡ ወኢ ሰራቅያን፡ ወኢ ተዓጋልያን፡ ወኢ ሰካርያን፡ ወኢ ጸዓልያን፡ ወኢ ኃያድያን፡ ወኢይወርስዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር፤/ ዓመጽቲ ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ከም ዘይርእይዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፡ ዘማውያን፡ መምለኽቲ ጣዖት፡ ግብረ ሶዶም ዝሰርሑ፡ ግብረ ሰዶም ዘስርሑ፡ ሰረቅቲ፡ ሰኽራማት፡ ከተርቲ፡ ተጻራፍቲ፡ ኣየስሕቱኹም እዚኣቶም ኵሎም መንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣይወርሱን እዮም፤” ሮሜ፡ 6፥9-10 ከምዝበለ ፍጹም ንተረርቲ ልቢ፡ ንንስሓ ዝፈንፈኑ፡ ዘማውያን፡ መምለኽቲ ጣዖት፡ ሰረቅቲ፡ ከተርቲ ብሕጽር ዝበል ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኀምስቱ ከለባት ኢሉ ገሊጽዎም ዘሎ እዩ፡ ነዚኣቶም ኃጣውእ ዝፍጽሙ ሰባት ፍትሓት ዝበሃል ኣይግበኦምን ከምኡ ውን ኣይግበረሎምን እዩ።

ኣብ መደምደምታ  ዓመት መጽአ ዕለት ፲፪ ሰኔ ዝግበር ፍትሓት

ዓመት /ዓመታት/፤ ካብ ዕለተ ልደት ዕለተ ሞት ብዝበለጸ ኪዝከር ይግባእ፤ መክ፡ 7፥1 ኣብ ዓመት ፀሓይ ናይ ዓመታ ዑደት እትፍጽሞ ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ እዩ እሞ ነዚ ኸይፈለጠ እንተ ሞተ ይቅረ በለሉ ንምባል ኣብ ዓመት ዓመት ንዝክሮ፤ ስለዚ ብሞት ዝተፈልየሉ ዕለት ብምኃዝ፥ኣብ ዓመቱን ንዝተወሰኑ ዓመታትን መዘከርታ ይግበር፤ ምእንቲ ነፍሳት ሙታን ኵሉ ጊዜ እትጽሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብጠቕላላ ንነፍሳት ሙታን ንምዝካር ዓሠርተው ክልተ ሰኔ  ኣብ መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ሃገርና ጸሎተ ፍትሐት ሰማዕታት ነቶም በጃ ሃገሮምን ሕዝቦምን ዝኃለፉ ሰማዕታት ንኽግበር ሠሪዓ ኣላ፤ ብሓፈሻ ብዛዕባ ጸሎተ ፍትሓት ኣብዚ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ፤ ኣብ ወንጌለ ዮሓንስ 15፥13 ሰብ ንሕይወቱ ኣብ ክንዲ ብጻዩ በጃ ዝሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን፡ ከም ዝብል፤ ካብዚ ተበጊሳ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናይ ሰማዕታት ሃገርና ድማ ስለ  ሃገሮምን በጃ ሕዝቦምን መስዋዕቲ ኾይኖም ሕይወቶም ዘሕለፉ፥ ብሃይማኖትን ምግባርን ጸኒዖም ንዝነበሩ ሙታን መዘከርታ /ተዝካር/ ምግባር መንፈሳዊ ሥርዓትን፡ ብቅዱስ ሲኖዶስ ዝጸደቐ እዩ። መዝ.፻፲፪ ፡፮ /112፥6/።

ልዑል እግዚኣብሔር ንሰማዕታትና ብየማኑ እትቐውም ነፍሲ የሃበልና!!!ኣሜን!!!

ክፍሊ ጉባኤ ሊቃውንት

ን/ክ/መግረሬ ፀር

፲፪ ሰኔ ፳፻፲፫

ዘመነ ማርቆስ 11 ጥቅምት ነሓሰ 2014…

October
Thursday
21
አባ ያዕቆብ፡ ወቅድስት ጲላግያ፡ ወአርማሚ ሰማዕት። ዘቅዳሴ ምንባብ መልእክታት 1ይ ጢሞ. 4፡9-ፍጻሜ ያዕ. 3፡1-6 ግብረ ሓዋርያት ግብ. ሐዋ. 20፡20-25 ምስባክ መዝ.106/107 ወንጌል ማር. 8፡1-9 ቅዳሴ ቅዳሴ ዘእግዝእትነ። * * *
00:00 h

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ኣቐባብላ ተጌሩሎም!

ኣብ ዝነበርዎ ሃገረ ስብከት አውሮጳ ብጊዜያዊ ኣቦ መንበርነት ከገልግሉ ዝጸንሑ ደኃር መዓርገ ጵጵስና ዝተቐብዑ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ብብፁዕ አቡነ ባስልዮስ...

2ይ ዓመታዊ ጉባኤ ን/ሃ/ስ ካናዳ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ተካይዱ!

“ብጐይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ ፡ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኩ ” ኤፌ 4፦4 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ንክልተ መዓልቲ ዝወሰደ...

ኣብ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ…

ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ዃላ፡ ኣብ ፋይናንስን ምኅደራን ከምኡ ድማ ንጉዳይ ጥሮታን መምርሒታቱን ዝምልከት ስልጠና፡...

ክብረ በዓል ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብድሙቕ…

“ኀበ ጽላሎታ ዘበጽሐ ኢይሬኢ ደይነ” ዓመት መጽአ 30 መስከረም ክብረ በዓል አቡነ አብሳዲ ኣብ ገዳሞም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ...

“ኦ አርሴማ ኪዳነኪ ኮነ ለኃጥአን ቤዛነ” ብዝብል ድምቀት ክብረ በዓል…

ዓመት መጽአ 29 መስከረም ዝክረ ሰማዕትነት ቅድስት ኣርሴማ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝኽበር ኮይኑ፣ ብስማ ዝተሓንፀ ቤተ ክርስቲያንን ዝተገደመ ደብረ...

“ብክዩ ኅዙናን ሐልየክሙ ስደታ . . . እቲ መሪር ስደታ”

ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ቅንያት’ዚ ንስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ፡ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን ካብ እስራኤል ናብ ግብጺ...

ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ…

ብዕለት 20 መስከረም 2014 ዓ.ም. (30/09/2021.ፈ) ተመረቕቲ ነገረ መለኮት መንእሰያት ኣባላት ትምህርት ሰንበት ንዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ምትኅልላፍ ክተግሁ ኣብ ቤት...

ትምህርቲ ቀዳምነት ዝተወሃቦ ዕላማ ቅዱስ ሲኖዶስ!

ቀዳማይ ዕላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፡ ቃለ ወንጌል ንሰባት ብምምሃር ናብ ርቱዕ እምነት ከምዝመጹን ብሃይማኖትን ሠናይ ግብርን ከምዝነብሩን ብምግባር ንዘለዓለማዊ መንግሥተ...

'ብዙኃን ማርያም'

21 መስከረም፡ ብዙኃን ሊቃውንት ኣብ በዓለ ማርያም ተጋቢኦም ክሕደት ኣርኂቖም ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብዙኃን ማርያም ይበሃል። ኣብ ራብዓይ...

ጉባኤ ኤፌሶን (431 ዓ.ም.) 2ይ ክፋል

ነገረ ጉባኤ እቲ ጉባኤ ምስ ተጀመረ፣ ተኸሳሲ ንስጥሮስ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ትምህርቱ ከቕርብ ተሓተ። ጉባኤ ብምልኣት እንተዘይተአኪቡ ኣይመጽእን በለ። ሠለስተ ጊዜ...

በዓል ቅዱስ መስቀል 2014 ዓ.ም. ብዓቢይ ድምቀት ተባዒሉ!

ዓመት መጸ 17 መስከረም ብዓቢይ ድምቀት ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ክበዓል ከሎ፡ ብፍላይ ግና ኣብ ሀገረ ስብከት ኣሥመራ ኣብ ርእሰ...

ኃይሊ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘመነ ኣበው።

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣብ ዘመነ ኣበው’ውን እንተኾነ ናይቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኣማናዊ መስቀል ጽላሎት ኮይኑ ብዙኅ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ፤...

  

latest articles

Transfiguration: (Debre Tabor)

This is the day celebrated on Nehase (August) 13 G.C. in which Our Lord Jesus Christ during his ministry, manifested...

PRAYER

Prayer is a word by which man communicates with his Creator in Faith, thanking and beseeching Him for the forgiveness...

FAITH AND WORKS

Faith is “a confidence or trust in God”. Faith gives assertion to the things we hope for and explains the...

The feast of the Holy Cross - Mesekel (The Founding…

The Mesekel holiday is celebreated on Meskerem 17 (27th of September) and Megabit 10 (19th of March). The word Meskel...

The Ascension of St Mary (part two)

Moreover, Whilst John the evangelist was preaching in the country of Asia, on the sixteenth day of the month of...

The Ascension of St Mary (part one)

"At your right hand stands the queen." (Psalm 45:9)IN THE NAME OF THE FATHER AND THE SON AND THE HOLY...

The Fast of Assumption of the Virgin Mary

This fast lasts from Nehassie (August) 1 to 16. Our Lady departed on 21 of Ter (January) in 50 A.D...

“Blessed is he that considereth the poor” Ps. 41:1

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God Amen. The basic necessities...

The Apostle Saint Paul

Saint Paul was a Jew, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, the son of a Pharisee; and his kinsfolk...

The Apostle st. Peter

Peter was from Bethsaida, and he was a fisherman.  Our Lord chose him on the second day following that whereon...

The Fast of Wednesdays and Fridays

Every week Wednesdays and Fridays are observed as fast days except during the fifty days (between Easter and Pentecost), and...

The Fast of the Apostles

The Apostles observed this fast after they received the Holy Spirit and before they set out to proclaim the Gospel...