banner

ኣብቲ ዘይርአ ንጠምት! (1ይ ቆሮ. 4፡18)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!

ኣብቲ ዘይርአ ንጠምት! 1ይ ቆሮ. 4፡18

ንሱ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ዝነብርሲ ዓለም ኣብኡ እትነብር፣ ብዓለማዊ ዝና፡ ሥልጣን፡ ሀብትን ፍልጠትን መንፈሳውነቱ ዝተኣስረ ሰብ እዩ። ተፈቲሑ ናፃ ክኸውን ይደሊ ግና ኃይሊ ይስእን። “ከመይ ትምኒት ሥጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዩ፣ መንፈስ ከኣ ምስ ትምኒት ሥጋ መጻርርቲ እዩ። ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ኸይትገብሩ ኽልቲኦም መጻርርቲ እዮም” ከምዝብል። (ገላ. 4፡17)

እዚ ሰብ’ዚ ኢዱ ዝመልኣሉ ምድራዊ ትምኒት ዋላ እንተጨበጠ ገና ውሣጣውን ፍጹምን ኣማናውን ሓጐስ ኣይጨበጠን። እንተረኸበ ኢሉ’ውን ካልእ ኽጭብጥ ክብል ነቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ይስእን። ዝርአ ምድራዊ ድሌት ዕግበት የብሉን። ሎሚ ሓደ ትረክብ፡ ጽባሕ ድማ ካልእ ክትረክብ ትምነ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፦ “ካብዚ ማይ’ዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ኪጸምእ እዩ።”(ዮሓ 4፡13) ከምዝበሎ፡ ዝርአ ዓለማዊ ሕይወት ብብዝኂ እንተሰተኻዮ ክንዲ ትረዊ መሊስካ ዝያዳ ትጸምእ።

እዚ ብምድራዊ ድሌትን ሥጋዊ ፍትወትን ሰብነቱ ዒቕ ዝበሎ ሰብ ኣንጢላርዮስ’ዩ ስሙ። ንጽጉም ዘይድንግጽ፡ ንዝጠመየ ዘይርኅርኅን ዘይልግስን ስሱዕ ሃብታም ነበረ። ነዳያን ኣብ መንገዲ ተነጺፎም ከለዉ ቅጭን ክዳን ተኸዲኑ እናኣገያየጸን እናረገጸን ይኃልፎም ነበረ። ናብኦም ዝጥምተሉ፡ ኢዱ ዝዝርግሓሉ መዓልቲ የለን። ሕጂ’ውን ስቕ ኢሉ ከደ። 

እቶም ነዳያን ነሓድሕዶም “ንዝተጸገመ ዘይርኅርኅ ነፋግ፡ ቁጡዕ ጨኻን በዓል ጸጋ” ተበሃሃሉ። ካብ መንጎኦም ሓደ ነዳይ ግና ‘‘ናብኡ ከይደ ሂቡኒ በሊዐ፡ ሰትየ እንተመጻእኩኸ እንታይ ትዓድዩ፧’’ በሎም። ንሳቶም ድማ ‘‘እዝስ ፍጹም ዘይገብሮ እዩ! እዛ ዘለኻያ ድኽነትካ ደኣ ከይትስእና . . . ” ኢሎም በብወገኖም ኣባጨውሉ። 

ኣንጢላርዮስ፡ ኣብ ጽርሐ ቤቱ ምንጻፍ ተነጺፉሉ፡ መግቢ ተቐሪቡሉ ክምገብ እናተዳለወ እቲ ነዳይ ብማዕዶ ቀረቦ። ስመ እግዚአብሔር እናጸውዐ ካብቲ ዝበልዖ ምእንቲ ክህቦ ኽልምኖ ጀመረ። ኣንጢላርዮስ፡ ክበልዕ ደልዩ ኅብስቲ እኳ እንተኃዘ ኢዱ ናብ ኣፉ ምቕራብ ኃይሊ ሰኣነ፣ ጸማም እዝኒ ሂቡ ኸይገድፎ ዝጽውዓሉ ዘሎ ስም እግዚአብሔር ብምዃኑ እምብዛ ጐሃየ። ብቑጥዓ ድማ ንቑጽ ኅብስቲ ሰንድዩ ግንባሩ ፈግኦ። እቲ ነዳይ ግና ካብ ጥሜት ዝኸፍእ የለን እሞ ደሙ እናፈሰሰ ነቲ ኅብስቲ ኣልዒሉ በልዐ። መረጋገጺ ክኾኖ ቍራስ ኅብስቲ ኣትሪፉ ናብ ብጾቱ ተመልሰ። 

በታ ለይቲ እቲኣ ኣንጢላርዮስ ራእይ ረአየ። ‘ነፍሱ ካብ ሥጋኡ ተፈልያ መላእክተ ጽልመት እናጋፍዑ ክወስድዋ፡ መላእክተ ብርሃን ድማ ብድኅሪት ይስዕብዋ ነበሩ። መላእክተ ጽልመት “ንስኻትኩም እንታይ ኣለኩም ኴንኩም ኢኹም ትስዕቡ ዘለኹም” ምስ በልዎም፡ መላእክተ ብርሃን ድማ “ትማሊ ንዝጠመየ ነዳይ ኣብሊዑ እንድዩ” ኢሎም መለሱ። “ነቲ ድኻ ፈጊእዎ እምበር መዓስ ሂብዎ” ኢሎም እቶም መላእክተ ጽልመት ተከራኸሩ። እምበኣርሲ ቅኑዕ ፍርዲ ምእንታን ክወሃብ ባዕሉ እቲ ነዳይ ይጸዋዕ ተባህለ። እቲ ነዳይ ተጸዊዑ መጺኡ ንኣንጢላርዮስ ምስ ረኣዮ “ትማሊ ዘጽገብካኒ በዓል ጸጋ ናብዚ’ዶ ኣምጺኦምኻ” በሎ። “ብዛዕባ’ቲ ፍጻሜ እንታይ ኢኻ ትብል፧ ተዛረብ” በልዎ። እቲ ነዳይ ድማ “ኣነ ካብ ብዝኂ ጥሜተይ ዝተላዕለ ከም ዝሃበኒ እምበር እቲ መፍጋእተይ ኣይተፈለጠንን” ኢሉ ምስ መስከረ፡ መላእክተ ብርሃን ንነፍሲ’ቲ ሃብታም ካብ መላእክተ ጽልመት ተቐበልዋ።

ንጽባሒቱ ኣንጢላርዮስ ነቲ ዝረኣዮ ራእይ ኣስተንተነ፣ ዝኃለፈ ሕይወቱ ዘከረ፣ “ኣብዚ ዓለም ከይፈተኻን ከይፈለጥካን ዝሃብካዮ ገንዘብ ክንድዚ ካብ ጠቐመ፡ ፈሊጥካን ፈቲኻን እትህቦ ደኣ እሞ ክንደይ’ዩ ዝጠቅም” በለ። ተዛሪቡ’ውን ስቕ ኣይበለን ነዳያን ኣኪቡ ብዘሎ ኵሉ ገንዘቡን ንብረቱን መቓቒሉ ሃቦም። እቲ ዝርአ ኃላፋይ’ዩ፡ እቲ ዘይርአ ግና ዘለዓለማዊ እዩ” ብዝብል ሕልና ኵሉ ንዋዩ መኒኑ ከደ። 

ኣብ መንገዲ ብዛዕባኡ ሰሚዖም ዝመጹ ነዳያን ረኸበ። ጠምዮምን ጸሚኦምን ከምዘለው ርእዩ እንታይ ክህቦም እየ ኢሉ ተጨነቐ። እንታይ ከም ዝህቦም ጠፍኦ። ሓሲቡ . . ሓሲቡ ግና ‘‘ ገንዘብ የብለይን ግና ሽጡኒ እሞ በቲ ዝረኸብክምዎ ገንዘብ ተጠቐሙ’’ በሎም። ንሳቶም ድማ ብሠላሳ ዲናር ሸይጦሞ፡ እቲ ገንዘብ ተማቐልዎ። 

ብኣኅዋቱ ተሸይጡ ናብ ግብጺ ዝወረደ ኣቦና ዮሴፍ ረድኤተ እግዚአብሔር ዘይተፈለዮ ደኣ ርእሱ ንዝሸጠ ኣንጢላርዮስ ከመይ ኢሉ ክፍለዮ ይኽእል!

ኣብ ተሸይጡ ዝኸዶ ቦታ፡ ክሓርስ ውዒሉ ምሸት ካብ ደረቅ ቦታ ሣዕሪ ኣለምሊሙ ካብ ከውሒ ማይ ኣፈልፊሉ ነቶም ክሓርሰሎም ዝወዓለ ከብቲ ይምግብ ነበረ። ካብ ዝወለድ ጀሚሩ ዓባስ፡ ጸማም ዝነበረ ብጸሎቱ ድኅነተ ሥጋ ሃቦ። ብዙኅ ተኣምራት ይገብር ነበረ።

ሰባት ብእኡ ተደነቑን ተዛረቡን። ንሱ ግና ውዳሴ ከንቱ ጸሊኡ ነቲ ከባቢ ገዲፉ ከደ። “ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ሕይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኾነሉ እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይኪጸምእን እዩ።” ከምዝበለ ጐይታ፡ ብዘይነጽፍ ዘለዓለማዊ ሕይወት ረውዩ እንከይጸምአ ጕዕዞኡ ናብቲ ዓይኒ ዘይረኣዮ፡ እዝኒ ዘይሰምዖ፡ ልቢ ሰብ ዘይሓሰቦ ሃገር ኣቕንዐ።! (መጽሐፈ ስንክሳር 27 መስከረም)

ንሕና’ኸ! ጕዕዞና እንታይ ይመስል፧ ናበይ ገጹ እዩ፧ . . . ”

ዝርአ ዓለምን ፍትወቱን ኃላፊ ምዃኑ እናፈለጥና ስለምንታይ ንዓለማዊ ድሌት እንብርከኽ፧ ናብዛ ዓለም’ዚኣ ጋሻን መጻእተኛን ኢና፣ ካብ ማኅፀን ኣደና ዕራቕና ንመጽኣ፡ ዕራቕና ድማ ንፍለያ። ሓደ መዓልቲ ልዑል እንብሎ ዘሎና ዝና፡ ሥልጣን፡ ሀብት፡ ፍልጠት፡ ክብርን ልዕልናን ኃዲግና ናብ ታሕቲ መሬት መቓብር ክንወርድ ኢና!

እቲ ምድራዊ ትኅዝቶና ንሥጋና ካብ ምብስባስ ዘድኅን ኣይኮነን። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ዕራቕና ኮይና ዓለማዊ ንብረትና ኃዲግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምቋም ኣሎ። ኣብዚ ምድሪ ዝነበረና ሠናይ ኮነ ክፉእ ሥራሕና እንተዘይኮይኑ ዝስዕበና የለን። ብእኡ መጠን ድማ ሠናይ ዓስቢ ወይ መዓት ፍዳ ክበጽሓና እዩ እሞ ከምቶም ቅዱሳን ሠናይ ዓስቢ ኽንረክብ ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ንጠምት! 

ነዚ ንምፍጻም እግዚአብሔር፡ ዘስተውዕል ልቦና ይሃበና! 

ስብሐት ለእግዚአብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክቡር፡ አሜን!

Our Faith

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church is the one Apostolic and Universal, and, for authenticatitly,ng righ
A.  It is stated as ‘Eritrean’ for it is located  within Eritrea’s sovereign integrity, 
B.  And it is affirmed that it is ‘Orthodox’ for  the Church has the true faith,
C.  And is called ‘Tewahdo’ for it believes   Read More . . . 

ርኸቡና

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ፖ.ሳጹን ቁጽሪ 728
ኣስመራ፡ ኤርትራ
ቴለ፡ +291-1-184290/182270
ፋክስ፡ +291-1-182195