Eritrean Orthodox Tewahdo Church
LOGOTITLE
proverb
ዜና ስንክሳር

News Papge

  ምንጪ ስንክሳር  
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 5 የካቲት፣
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 30 የካቲት
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 27 የካቲት፣
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 24 የካቲት፣
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 21 የካቲት፣
  1. መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 12 የካቲት፣
  መጽሐፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግጻዌ ዕለት ፴፮ (25) የካቲት፣ ቅዱሳን ኣውሳብዮስ። ፊልሞና። ሉስያ ዝስማ ድንግል ሰማዕትነት ዝተቐበልሉ ;ቶና ዲያቆን ካብ ሃገረ
  መጽሐፈ ስንክሳር ፴፫ (22) የካቲት፣
  መጽሐፈ ስንክሳር ወመጽሐፈ ወግጻዌ ፳፲ (19) የካቲት፣
  መጽሐፈ ስንክሳር ወመጽሐፈ ግጻዌ ፳፯ (16) የካቲት፣
  መጽሐፈ ስንክሳር ወመጽሐፈ ግጻዌ ፳፬ (13) የካቲት፣
  1. መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 9 የካቲት፣
  1. መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ 6 የካቲት፣
  መጽሐፈ ስንክሳር ወመጽሐፈ ግፃዌ 3 የካቲት፣
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሐፈ ግጻዌ ፳(10) የካቲት፣
  ፰(7) የካቲት;1. ዕረፍቲ ቅዱስ ኣባ እለእስክንድሮስ መበል 43 ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ
  መጽሓፈ ስንክሳር ወመጽሓፈ ግፃዌ ፭ (4) የካቲት፥ሲሳየ ዕለት
  ፫(2) የካቲት:በዛ መዓልቲ እዚኣ ቶማስ ሐዋርያ ምውት ምትንሳእ ዓቢይ ተኣምራት ገበረ
  (2) የካቲት:ዕረፍቲ ናይ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ
  ፫(2) የካቲት :ዕረፍቲ ናይ ኣባ ለንጊኖስ ኣበ ምኔት ናይ ደብረ ዝጋግ ኣብ ወሰን እስክንድርያ፣
  ፪(1) የካቲት በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ጉባኤ ናይ 150 ኤጲስቆጶሳት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገረ ቍስጥንጥንያ ተኻይዱ፣
  ሓጺር ታሪኽ ኣባ ገሪማ ምንጪ ታሪኽመጽሓፈ ስንክሳር ፳፰ ሰነ
  ዕለት ፫ ነሓሰ ቅድስት ኣትናስያ ካብዚ ዓለም ብሞት ዓረፈት
  ሓጺር ታሪኽ አባ ጰላድዮስ መጽሐፈ ስንክሳር ፳፯ 16)ጥሪ፣
  ጉባኤ ማኅበረ ኤጲስ ቆጶሳት በሀገረ እስክንድርያ
  ቅዱስ ታሪኽ መርቄ እቲ ኣማንን ጉዝፋር እቲ ከሓድን፣

Keywords:

Copyright© 2013 Eritrea Orthodox Tewahado Designer & Developer: Eritrean Orthodox Tewahdo

 Navigator Page
ENGLISH
leftintro
church
tmertyhaymanot
sebketawendgiel
emnat srateamlko
sundayschool
aemademstir
church
holybook
holybook
holybook
sebket
audio
mezmur
mezmur
video
mezmur
melektynoticeboard